നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?  25.02.2017 (1192 കുംഭം 13 ശനി )

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?  25.02.2017 (1192 കുംഭം 13 ശനി )

daily-astrologypredictions
 medamമേടം(അശ്വതി,ഭരണികാര്‍ത്തിക1/4)
കാര്യലാഭം, കുടുംബ സുഖം, ദ്രവ്യലാഭം മുതലായവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഗുണാനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം .
edavamഇടവം(കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി,മകയിരം 1/2)
സ്വസ്ഥതക്കുറവ്, അമിത അധ്വാനം, ആരോഗ്യ ക്ലേശം. രാത്രി 8 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ കര്യവിജയം, സന്തോഷം.
midhunamമിഥുനം(മകയിരം 1/2,തിരുവാതിര,പുണര്‍തം 3/4)
കാര്യതടസ്സം, അനിഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍, ആനുകൂല്യക്കുറവ് എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളില്‍ അകല്‍ച്ച വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

karkidakamകര്‍ക്കിടകം(പുണര്‍തം 1/4, പൂയം,ആയില്യം)

ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍, മാനസിക സംതൃപ്തി, ബന്ധുഗുണം. രാത്രി 8 മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ കാര്യപരാജയത്തിനു സാധ്യത.

chingamചിങ്ങം(മകംപൂരം,ഉത്രം 1/4)

ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യ സാധ്യം, ഉല്ലാസാനുഭവങ്ങള്‍ ഇഷ്ടഭക്ഷണം , ബന്ധു സമാഗമം എന്നിവപ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ദിനം.

 

 

Uma-Maheshwara

Click Here

kanniകന്നി(ഉത്രം 3/4),അത്തംചിത്തിര1/2)

കാര്യ പരാജയം, തൊഴില്‍ വൈഷമ്യം, ധന ക്ലേശം. രാത്രി 8 മണി മുതല്‍ ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍, അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍.

thulaamതുലാം(ചിത്തിര 1/2,ചോതിവിശാഖം3/4)
യാത്രാ തടസ്സം, ഉദര വൈഷമ്യം, അമിത വ്യയം. കുടുംബപരമായി നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത.
vrishchikamവൃശ്ചികം(വിശാഖം1/4, അനിഴം,തൃക്കേട്ട)
കാര്യ ലാഭം, അംഗീകാരം, അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍, ധന നേട്ടം . രാത്രി 8 മണി മുതല്‍ പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത.
dhanuധനു(മൂലംപൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4)
പ്രവര്‍ത്തന തടസ്സം, പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍, ധന വൈഷമ്യം. അകാരണ മനക്ലേശം, കുടുംബ സുഖ ഹാനി  എന്നിവയും വരാം.

 

Click Here for your Report

 

 

 

Click Here for your Yanthra

makaram-1മകരം(ഉത്രാടം 3/4,തിരുവോണം,അവിട്ടം 1/2)

കാര്യവിജയം, അനുകൂല അനുഭവങ്ങള്‍, ബന്ധുഗുണം.രാത്രി 8 മണി മുതല്‍ പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത.

kumbhamകുംഭം(അവിട്ടം 1/2,ചതയം,പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
കാര്യ തടസ്സം, മന സമ്മര്‍ദം, അമിതചിലവ്. രാത്രി 8 മണി മുതല്‍ കാര്യവിജയം, അംഗീകാരം, സന്തോഷം.
 
meenamമീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി,രേവതി)
കാര്യവിജയം, അംഗീകാരം, സുഹൃത്ത് സമാഗമം, ധനപുഷ്ടി. രാത്രി 8 മണി മുതല്‍ കാര്യപരാജയത്തിനു സാധ്യത കാണുന്നു.

 

jathakam

Click Here

 

Online_services

Click Here