തിരുവാതിര വ്രതം.

തിരുവാതിര വ്രതം.

thiruvathira-2

നെടുമംഗല്യത്തിന്  ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വ്രതമാണ്  ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര വ്രതം. ഭഗവാന്‍ ശിവന്റെ  ജന്മ നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര. ശിവപാര്‍വതീ വിവാഹം നടന്ന ദിനമായും കാമദേവന് ഭഗവാന്‍ പുനര്‍ജ്ജന്മം നല്‍കിയ ദിനമായും ഈ ദിവസത്തെ പുരാണങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.  ആദ്യമായി തിരുവാതിര വ്രതം നോറ്റത് ശ്രീപാര്‍വതീദേവി തന്നെയാണ്. കന്യകമാര്‍ ഉത്തമ ഭര്‍തൃലബ്ധിക്കായും മംഗല്യവതികള്‍ ഭര്‍തൃ ക്ഷേമത്തിനായും കുടുംബൈശ്വര്യത്തിനായും ആതിരവ്രതം അനുഷ്ടിക്കുന്നു.മകയിരം, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം എന്നീ ദിവസങ്ങളില്‍ വ്രതം അനുഷ്ടിക്കണം. തിരുവാതിര നോയമ്പില്‍ അരി ആഹാരം വര്‍ജ്യമാണ്‌. ചേന, കാച്ചില്‍, ചേമ്പ്, കൂര്‍ക്ക, നനകിഴങ്ങ് , ചെറുചേമ്പ്, ചെറുകിഴങ്ങ്, മധുരകിഴങ്ങ്, നേന്ത്രക്കായ എന്നിവകള്‍ കനലില്‍ ചുട്ടു വിശേഷ വിധിയാല്‍ തയാറാക്കുന്ന നിവേദ്യപ്രസാദം (എട്ടങ്ങാടി നിവേദ്യം) കഴിക്കണം. കിഴങ്ങുകളുടെ തരത്തില്‍ പ്രാദേശികമായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.  ചാമ, ഗോതമ്പ്, കൂവ കുറുക്കിയത്  മുതലായവയും കഴിക്കാം. 

Click Here for Your Pooja

 

തിരുവാതിര വ്രതം അനുഷ്ടിക്കുന്ന സുമംഗലികള്‍ “ഓം ശിവ ശക്തൈക്യ രൂപിന്യൈ നമ:” എന്ന മന്ത്രം 108 തവണ ഉരുക്കഴിക്കുന്നത് ദാമ്പത്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ അകലുവാനും ഐക്യമത്യത്തിനും കുടുംബ ഭദ്രതയ്ക്കും വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. കന്യകമാര്‍ “ഓം സോമായ നമ:” എന്ന മന്ത്രം 108 തവണ ജപിക്കുന്നത്  ഇഷ്ട ഭര്‍തൃപ്രാപ്തിക്കും അവിവാഹിതരായ പുരുഷന്മാര്‍ “ഓം ഉമാ മഹേശ്വരായ നമ:” എന്ന മന്ത്രം 108 തവണ ജപിക്കുന്നത്  ഇഷ്ട കളത്രസിദ്ധിക്കും വളരെ ഉപയുക്തമാണ്. പഞ്ചാക്ഷരീ മന്ത്രം, ശിവസഹസ്ര നാമം, ഉമാമഹേശ്വര സ്തോത്രം, ശിവപുരാണം, മുതാലയവ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും അതി വിശിഷ്ടമാണ്. തിരുവാതിര നക്ഷത്രം രാത്രിയില്‍ വരുന്ന ദിവസം രാത്രിയില്‍ ഉറക്കം ഒഴിവാക്കണം. പുണര്‍തം നാളില്‍ കുളിച്ച്  ശിവ ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം നടത്തി തീര്‍ഥം സേവിച്ച് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം.

ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരുവാതിര വ്രതം 1193 ധനു മാസം 18 (02.01.2018) ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. പാതിരാപ്പൂ ചൂടേണ്ടതും രാത്രി ഉറക്കം ഒഴിയ്ക്കേണ്ടതും തലേന്ന് 01.01.2018 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയില്‍ ആകുന്നു.


ശ്രീ പരമേശ്വരന്റെ തിരുനാളായ ധനുമാസ തിരുവാതിര ദിനത്തില്‍ (02.01.2018) ശ്രേയസ് ജ്യോതിഷ കേന്ദ്രത്തിന്യേ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആര്‍ദ്രാ പൂജ നടത്തുന്നു. അവിവാഹിതര്‍ക്ക് വിവാഹതടസ്സം ഒഴിവാകുവാനും കുടുംബസ്ഥര്‍ക്ക് ദാമ്പത്യ സൌഖ്യം, നെടു മംഗല്യം എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഈ മഹത് പൂജയില്‍ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ചേര്‍ത്ത് പൂജ നടത്താവുന്നതാണ്. മേല്‍വിലാസം നല്‍കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ എവിടെയും പൂജാ പ്രസാദവും കുടുംബിനികള്‍ക്ക് സീമന്ത രേഖയില്‍ തൊടാവുന്ന അതിവിശിഷ്ടമായ മംഗല്യ കുങ്കുമവും അയച്ചു നല്‍കുന്നതാണ്.

CLICK FOR DETAILS

 


.