കുഞ്ഞിന് നാമകരണം നടത്തേണ്ടതെപ്പോള്‍?

കുഞ്ഞിന് നാമകരണം നടത്തേണ്ടതെപ്പോള്‍?

കൌഷീതകന്മാര്‍ പതിനൊന്നാം ദിവസം പുലര്‍ച്ചയ്ക്ക് തന്നെ നാമകരണം നടത്തുന്നു. പന്ത്രണ്ടും നല്ലതാണ്. പതിമൂന്നാം ദിവസം ഏതായാലും വര്‍ജ്യമാണ്‌. കേരളത്തില്‍ പൊതുവേ ഇരുപത്തി എട്ടാം ദിവസം പേരിടുന്ന പതിവാണ് കൂടുതല്‍. നാമകരണത്തിന് ഇരുപത്തിയെട്ടു കെട്ട്, നൂലുകെട്ട് എന്നൊക്കെ പ്രാദേശികമായി പല പേരുകളും വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ.


നാമകരണ മുഹൂര്‍ത്തം.


അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക, പൂരം,ആയില്യം, ചിത്തിര, വിശാഖം, തൃക്കേട്ട, പൂരാടം, പൂരൂരുട്ടാതി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം. കുട്ടിയുടെ ജന്മ നക്ഷത്രത്തില്‍ പേരിടാന്‍ പാടില്ല. അനുജന്മ നക്ഷത്രങ്ങള്‍ വേണമെങ്കില്‍ സ്വീകരിക്കാം. മേടം, മകരം, തുലാം എന്നീ രാശികള്‍ ഒഴിച്ചുള്ള 9 രാശികളും സ്വീകരിക്കാം. സ്ഥിരരാശികള്‍ അത്യുത്തമങ്ങളാണ്.

” ലഗ്നേ സൂര്യം വ്യയേ സര്‍വാന്‍  വര്‍ജയേദഷ്ടമേ കുജം ”  എന്നതനുസരിച്ച്  മുഹൂര്‍ത്ത രാശിയില്‍ ആദിത്യന്‍ പാടില്ല. അഷ്ടമത്തില്‍ ചൊവ്വ നില്‍ക്കുന്ന സമയം വര്‍ജിക്കണം. പന്ത്രണ്ടില്‍ ഒരു ഗ്രഹവും പാടില്ല. നിത്യ ദോഷങ്ങളും കര്‍തൃ ദോഷവും മറ്റേതു മുഹൂര്‍ത്തത്തിനും എന്ന പോലെ നാമകരണത്തിനും  വര്‍ജിക്കണം.

“ശുഭാനാം ശുഭദാ വാരാ: കുജശന്യോര്‍ന്ന ശോഭനൌ” എന്നതനുസരിച്ച്  കുജ ശനി വാരങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് അഞ്ചു ദിവസങ്ങളും സ്വീകരിക്കാം.


നാമകരണ ചടങ്ങ്


നാമകരണ ചടങ്ങ് സാമുദായിക ഭേദം അനുസരിച്ചും പ്രാദേശിക ഭേദം അനുസരിച്ചും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയിലാണ്. പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ള ചടങ്ങുകള്‍ നല്ലതെന്നേ പറയാനാകൂ. എന്നിരുന്നാലും സാമാന്യമായി പിന്‍ തുടരാവുന്ന ലളിതമായ നാമകരണ രീതി പറയാം. നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ച് അതിന്‍ മുന്‍പില്‍ ഗണപതി ഒരുക്കും വയ്ക്കുക. കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാവ് (അച്ഛന്‍, മുത്തച്ഛന്‍,അമ്മാവന്‍ ) കിഴക്ക് അഭിമുഖമായി കുട്ടിയെ മടിയില്‍ കിടത്തി ഇരിക്കുക. ഞെട്ട് മേല്പോട്ടും വാല്‍ കീഴ്പോട്ടുമാക്കിയ വെറ്റില കൊണ്ട് ഇടത്തെ ചെവി അടച്ചു പിടിച്ച് വലത്തേ ചെവിയില്‍ പേര് മൂന്നു തവണ വിളിക്കുക. വലത്തെ ചെവി ഇപ്രകാരം അടച്ച് ഇടത്തെ ചെവിയിലും മൂന്നു തവണ പേര് വിളിക്കുക. പഞ്ചലോഹ വളയങ്ങള്‍ കോര്‍ത്ത കറുത്ത ചരട് കുട്ടിയുടെ അരയില്‍ കെട്ടുക. അതിനു ശേഷം സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ ധരിപ്പിക്കാം.