108 ശിവാലയങ്ങള്‍

108 ശിവാലയങ്ങള്‍

തിരു വാഴപ്പള്ളി ശിവക്ഷേത്രം,ചങ്ങനശ്ശേരി ,കോട്ടയം.
 
108 ശിവാലയങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തില്‍ (വിശേഷാല്‍ തിങ്കളാഴ്ചകളില്‍) ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് വളരെ പുണ്യദായകമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്‍ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും വ്യവസ്ഥാപിതമായ പൂജാവിധാനങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന ശിവാലയങ്ങള്‍ ആണ്  ഈ മഹത് ശിവ സന്നിധികള്‍.
ശ്രീമദ്ദക്ഷിണകൈലാസം ശ്രീപേരൂ‍രു രവീശ്വരം                     
ശുചീന്ദ്രം ചൊവ്വരം മാത്തൂർ തൃപ്രങ്ങോട്ടഥ മുണ്ടയൂർ
ശ്രീമാന്ധാംകുന്നു ചൊവ്വല്ലൂർ പാണഞ്ചേരി കൊരട്ടിയും
പൊരണ്ടേക്കാട്ടവുങ്ങന്നൂർ കൊല്ലൂരു തിരുമംഗലം
തൃക്കാരിയൂരു കുന്നപ്രം ശ്രീവെള്ളൂരഷ്ടമംഗലം
ഐരാണിക്കുളവും കൈനൂർ ഗോകർണ്ണമെറണാകുളം
പാരിവാലൂരടാട്ടും നല്പരപ്പിൽ ചാത്തമംഗലം
പാറാപറമ്പു തൃക്കൂരു പനയൂരു വയറ്റില
വൈക്കം രാമേശ്വര രണ്ടുമേറ്റുമാനൂരെടക്കൊളം
ചെമ്മന്തട്ടാലുവാ പിന്നെ തൃമിറ്റക്കോട്ടു ചേർത്തല
കല്ലാറ്റുപുഴ തൃക്കുന്നു ചെറുവത്തൂരു പൊങ്ങണം
തൃക്കപാലേശ്വരം മൂന്നുമവിട്ടത്തൂർ പെരുമ്മല
കൊല്ലത്തും കാട്ടകാമ്പാല പഴയന്നൂരു പേരകം
ആതമ്പള്യേർമ്പളിക്കാടു ചേരാനെല്ലൂരു മാണിയൂർ
തളിനാലുകൊടുങ്ങല്ലൂർ വഞ്ചിയൂർ വഞ്ചുളേശ്വരം
പാഞ്ഞാർകുളം ചിറ്റുകുളമാലത്തൂരഥ കൊട്ടിയൂർ
തൃപ്പാളൂരു പെരുന്തട്ട തൃത്താല തിരുവല്ലയും
വാഴപ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളിമംഗലം തിരുനക്കര
കൊടുമ്പൂരഷ്ടമിക്കോവിൽ പട്ടിണക്കാട്ടുതഷ്ടയിൽ
കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയും പുത്തൂർ കുംഭസംഭവമന്ദിരം
സോമേശ്വരരഞ്ച വെങ്ങാല്ലൂർ കൊട്ടാരക്കരകണ്ടിയൂർ
പാലയൂരുമഹാദേവ ചെല്ലൂരഥ നെടുമ്പുര
മണ്ണൂർ തൃച്ചളിയൂർ ശൃംഗപുരം കോട്ടൂരു മമ്മിയൂർ
പറമ്പുന്തള്ളി തിരുനാവായ്ക്കരീക്കോട്ടു ചേർത്തല
കോട്ടപ്പുറം മുതുവറ വളപ്പായ് ചേന്ദമംഗലം
തൃക്കണ്ടിയൂർ പെരുവനം തിരുവാലൂർ ചിറയ്ക്കലും
യത്ര യത്ര ശിവക്ഷേത്രം തത്ര തത്ര നമാമ്യഹം.

ഈ 108 ശിവാലയസ്തോത്രത്തില്‍ കേരളത്തിലെ നൂറ്റെട്ടു മഹാശിവക്ഷേത്രങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സ്തോത്രം രചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്  മലയാളഭാഷയില്‍ തന്നെയാണ്. 108 ശിവക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ 105 ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ കേരളത്തിലും, 2 ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ കര്‍ണാടകയിലും, 1 ക്ഷേത്രം തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലും ആണ്.

ശിവരാത്രി നാളില്‍ 108 ശിവാലയങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദര്‍ശനം നടത്തുന്നത് വളരെ പുണ്യദായകമാകുന്നു. എന്തെന്നാല്‍ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും വ്യവസ്ഥാപിതമായ പൂജാവിധാനങ്ങള്‍ തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന ശിവാലയങ്ങള്‍ ആണ്  ഈ മഹത് ശിവ സന്നിധികള്‍.
 
1. തൃശ്ശൂര്‍ വടക്കുന്നാഥക്ഷേത്രം വടക്കുംനാഥന്‍, ശ്രീരാമന്‍, ശങ്കരനാരായണന്‍
 ശ്രീമദ് ദക്ഷിണ കൈലാസം തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
2. ഉദയംപേരൂര്‍ ഏകാദശി പെരുംതൃക്കോവില്‍ ക്ഷേത്രം പെരുംതൃക്കോവിലപ്പന്‍
കിഴക്ക് ശ്രീപേരൂര്‍ ഉദയംപേരൂര്‍
എറണാകുളം ജില്ല
3. രവീശ്വരപുരം ശിവക്ഷേത്രം രവീശ്വരത്തപ്പന്‍ കിഴക്ക് ഇരവീശ്വരം
കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
4. ശുചീന്ദ്രം സ്ഥാണുമലയ പെരുമാന്‍ ക്ഷേത്രം സ്ഥാണുമലയപെരുമാന്‍കിഴക്ക്
ശുചീന്ദ്രം ശുചീന്ദ്രം
കന്യാകുമാരി ജില്ല
5. ചൊവ്വാരം ചിദംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം നടരാജന്‍ കിഴക്ക് ചൊവ്വര ചൊവ്വര
എറണാകുളം ജില്ല
6. മാത്തൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം മാത്തൂരേശ്വരന്‍ പടിഞ്ഞാറ് മാത്തൂര്‍ പന്നിതടം
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
7.തൃപ്രങ്ങോട്ട് ശിവക്ഷേത്രം തൃപ്രങ്ങോട്ടപ്പന്‍ കിഴക്ക് തൃപ്രങ്ങോട്ട് തൃപ്രങ്ങോട്
മലപ്പുറം ജില്ല
8.മുണ്ടൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം മുണ്ടയൂരപ്പന്‍ പടിഞ്ഞാറ് മുണ്ടയൂര്‍ മുണ്ടൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
9.തിരുമാന്ധാംകുന്ന് ക്ഷേത്രം തിരുമാന്ധാംകുന്നിലപ്പന്‍, തിരുമാന്ധാംകുന്നിലമ്മ കിഴക്ക് ശ്രീമാന്ധാംകുന്ന് അങ്ങാടിപ്പുറം
മലപ്പുറം ജില്ല
10. ചൊവ്വല്ലൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം ചൊവ്വല്ലൂരപ്പന്‍ കിഴക്ക് ചൊവ്വല്ലൂര്‍ ഗുരുവായൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
11. പാണഞ്ചേരി മുടിക്കോട് ശിവക്ഷേത്രം മുടിക്കോട്ടപ്പന്‍ പടിഞ്ഞാറ് പാണഞ്ചേരി മുടിക്കോട്
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
12. അന്നമനട മഹാദേവക്ഷേത്രം കിരാതമൂര്‍ത്തി പടിഞ്ഞാറ് കുരട്ടി അന്നമനട
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
13. മാന്നാര്‍ തൃക്കുരട്ടി മഹാദേവക്ഷേത്രം കിരാതമൂർത്തി, മഹാവിഷ്ണു കിഴക്ക് കുരട്ടി മാന്നാര്‍
ആലപ്പുഴ ജില്ല
14. പുരമുണ്ടേക്കാട്ട് മഹാദേവക്ഷേത്രം പുരമുണ്ടേക്കാട്ടപ്പന്‍ – പുരണ്ടേക്കാട്ട് എടപ്പാര്‍
മലപ്പുറം ജില്ല
15.അവനൂര്‍ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരന്‍ – അവുങ്ങന്നൂര്‍ അവനൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
16.കൊല്ലൂര്‍ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം കൊല്ലൂര്‍ മഹാദേവന്‍, മൂകാംബിക – കൊല്ലൂര്‍ കൊല്ലൂര്‍
ഉഡുപ്പി ജില്ല, കര്‍ണ്ണാടകം
17. തിരുമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം തിരുമംഗലത്തപ്പൻന്‍- തിരുമംഗലം എങ്ങാണ്ടിയൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
18. തൃക്കാരിയൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം തൃക്കാരിയൂരപ്പന്‍- തൃക്കാരിയൂര്‍ തൃക്കാരിയൂര്‍
എറണാകുളം ജില്ല
19.കുടപ്പനക്കുന്ന് മഹാദേവക്ഷേത്രം കുടപ്പനക്കുന്ന് മഹാദേവന്‍- കുന്നപ്രം കുടപ്പനക്കുന്ന്
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
20.വെള്ളൂര്‍ പെരുന്തട്ട മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ ശ്രീവെള്ളൂര്‍ വെള്ളൂര്‍
കോട്ടയം ജില്ല
21.അഷ്ടമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം അഷ്ടമൂര്‍ത്തി കിഴക്ക് അഷ്ടമംഗലം അഷ്ടമംഗലം
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
22.ഐരാണിക്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രം തെക്കേടത്തപ്പന്‍, വടക്കേടത്തപ്പന്‍ കിഴക്ക് ഐരാണിക്കുളം മാള
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
23.കൈനൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം കൈനൂര്‍ മഹാദേവന്‍ കിഴക്ക് കൈനൂര്‍ കൈനൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
24.ഗോകര്‍ണ്ണം മഹാബലേശ്വരക്ഷേത്രം മഹാബലേശ്വരന്‍ കിഴക്ക് ഗോകര്‍ണ്ണം ഗോകര്‍ണ്ണം
ഉത്തര കന്നട ജില്ല, കര്‍ണ്ണാടകം
25.എറണാകുളം ശിവക്ഷേത്രം ഋഷിനാഗകുളത്തപ്പന്‍ പടിഞ്ഞാറ് എറണാകുളം എറണാകുളം
എറണാകുളം ജില്ല
26.പാഴൂര്‍ പെരുംതൃക്കോവില്‍ക്ഷേത്രം പെരുംതൃക്കോവിലപ്പന്‍ കിഴക്ക് പാരിവാലൂര്‍ പിറവം
എറണാകുളം ജില്ല
27.അടാട്ട് മഹാദേവക്ഷേത്രം അടാട്ട് മഹാദേവന്‍ കിഴക്ക് അടാട്ട് അടാട്ട്
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
28പരിപ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് നല്‍പ്പരപ്പില്‍ അയ്മനം
കോട്ടയം ജില്ല
29.ശാസ്തമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം ശാസ്തമംഗലത്തപ്പന്‍ കിഴക്ക് ചാത്തമംഗലം ശാസ്തമംഗലം
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
30..പെരുമ്പറമ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് പാറാപറമ്പ് എടപ്പാര്‍
മലപ്പുറം ജില്ല
31.തൃക്കൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ വടക്ക് തൃക്കൂര്‍ തൃക്കൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
32..പാലൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് പനയൂര്‍ തത്തമംഗലം
പാലക്കാട് ജില്ല
33.വൈറ്റില നെട്ടൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം തിരുനെട്ടൂരപ്പന്‍ കിഴക്ക് വൈറ്റില നെട്ടൂര്‍
എറണാകുളം ജില്ല
34.വൈക്കം മഹാദേവക്ഷേത്രം തിരുവൈക്കത്തപ്പന്‍ കിഴക്ക് വൈക്കം വൈക്കം
കോട്ടയം ജില്ല
35.കൊല്ലം രാമേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം രാമേശ്വരന്‍ പടിഞ്ഞാറ് രാമേശ്വരം കൊല്ലം
കൊല്ലം ജില്ല കൊല്ലം
36.അമരവിള രാമേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം രാമേശ്വരന്‍ കിഴക്ക് രാമേശ്വരം അമരവിള
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
37..ഏറ്റുമാനൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം അഘോരമൂര്‍ത്തി പടിഞ്ഞാറ് ഏറ്റുമാനൂര്‍ ഏറ്റുമാനൂര്‍
കോട്ടയം ജില്ല
38..കാഞ്ഞിലശേരി മഹാദേവക്ഷേത്രം രുദ്രന്‍ പടിഞ്ഞാറ് എടക്കൊളം കൊയിലാണ്ടി
കോഴിക്കോട് ജില്ല
39..ചെമ്മന്തിട്ട മഹാദേവക്ഷേത്രം രുദ്രന്‍ കിഴക്ക് ചെമ്മന്തട്ട് ചെമ്മന്തിട്ട
തൃശ്ശൂന്‍ ജില്ല
40.ആലുവ ശിവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് ആലുവ ആലുവ
എറണാകുളം ജില്ല
41.തിരുമിറ്റക്കോട് അഞ്ചുമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രം ശിവന്‍, ശ്രീ ഉയ്യവന്തപ്പെരുമാൾ കിഴക്ക് തിരുമിറ്റക്കോട്ട് തിരുമിറ്റക്കോട്
പാലക്കാട് ജില്ല
42.വേളോർവട്ടം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം വടക്കനപ്പന്‍, തെക്കനപ്പന്‍ കിഴക്ക് ചേർത്തല വേളോര്‍വട്ടം
ആലപ്പുഴ ജില്ല
43.കല്ലാറ്റുപുഴ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് കല്ലാറ്റുപുഴ മുറ്റിച്ചൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
തൃക്കുന്ന് മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് തൃക്കുന്ന് കഞ്ഞാണി
തൃശ്ശൂർ ജില്ല
44.ചെറുവത്തൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് ചെറുവത്തൂര്‍ കുന്നംകുളം
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
45.പൂങ്കുന്നം ശിവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ പടിഞ്ഞാറ് പൊങ്ങണം പൂങ്കുന്നം
തൃശ്ശൂർ ജില്ല
46.നിരണം തൃക്കപാലീശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി കിഴക്ക് തൃക്കപാലീശ്വരം നിരണം
പത്തനംതിട്ട ജില്ല
47.കാടാച്ചിറ ശ്രീ തൃക്കപാലം ശിവക്ഷേത്രം ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി കിഴക്ക് തൃക്കപാലീശ്വരം പെരളശ്ശേരി
കണ്ണൂര്‍ ജില്ല
48.നാദാപുരം ഇരിങ്ങന്നൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി കിഴക്ക് തൃക്കപാലീശ്വരം നാദാപുരം
കോഴിക്കോട് ജില്ല
49.അവിട്ടത്തൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം അവിട്ടത്തൂരപ്പന്‍ പടിഞ്ഞാറ് അവിട്ടത്തൂര്‍ അവിട്ടത്തൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
50.പനയന്നാര്‍കാവ് ക്ഷേത്രം പനയന്നാര്‍കാവ് ശിവന്‍, പനയന്നാര്‍കാവിലമ്മ പടിഞ്ഞാറ് പരുമല മാന്നാര്‍
ആലപ്പുഴ ജില്ല
51.ആനന്ദവല്ലീശ്വരം ക്ഷേത്രം ആനന്ദവല്ലീശ്വരന്‍, ആനന്ദവല്ലി പടിഞ്ഞാറ് കൊല്ലം കൊല്ലം
കൊല്ലം ജില്ല
52.കാട്ടകാമ്പന്‍ ശിവക്ഷേത്രം ശിവന്‍, ഭഗവതി കിഴക്ക് കാട്ടകമ്പാല കാട്ടകാമ്പന്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
53.പഴയന്നൂര്‍ കൊണ്ടാഴി തൃതംതളിക്ഷേത്രം ശിവന്‍, പാര്‍വ്വതി കിഴക്ക് പഴയന്നൂര്‍ കൊണ്ടാഴി
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
54.പേരകം മഹാദേവക്ഷേത്രം സദാശിവന്‍ പടിഞ്ഞാറ് പേരകം ചാവക്കാട്
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
55.ആദമ്പള്ളി ചക്കംകുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍, പാര്‍വ്വതിപടിഞ്ഞാറ് ആദമ്പള്ളി ചക്കംകുളങ്ങര
എറണാകുളം ജില്ല
56.വീരാണിമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവൻ, നരസിംഹമൂർത്തി പടിഞ്ഞാറ് അമ്പളിക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരി
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
57.ചേരാനല്ലൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് ചേരാനല്ലൂര്‍ ചേരാനല്ലൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
58.മണിയൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ പടിഞ്ഞാറ് മണിയൂര്‍മങ്കട
മലപ്പുറം ജില്ല
59.കോഴിക്കോട് തളി ശിവക്ഷേത്രം പരമശിവന്‍ കിഴക്ക് തളി കോഴിക്കോട്
കോഴിക്കോട് ജില്ല
60.കടുത്തുരുത്തി തളി മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് തളി കടുത്തുരുത്തി
കോട്ടയം ജില്ല
61.കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കീഴ്ത്തളി ശിവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് തളി കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
62.തളികോട്ട മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ പടിഞ്ഞാറ് തളി താഴത്തങ്ങാടി
കോട്ടയം ജില്ല
63.കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം ശിവന്‍, കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മ കിഴക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
64.ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം ശ്രീകണ്ഠേശ്വരൻ കിഴക്ക് വഞ്ചിയൂര്‍ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
65.തിരുവഞ്ചിക്കുളം ശിവക്ഷേത്രം സദാശിവന്‍ കിഴക്ക് വഞ്ചുളേശ്വരം തിരുവഞ്ചിക്കുളം
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
66.പടനായര്‍കുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് പാഞ്ഞാര്‍കുളം കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരം
കൊല്ലം ജില്ല
67.തൃച്ചാറ്റുകുളം മഹാദേവക്ഷേത്രം വടുതലേശര്‍ കിഴക്ക് ചിറ്റുകുളം പാണാവള്ളി
ആലപ്പുഴ ജില്ല
68.ആലത്തൂര്‍ പൊക്കുന്നിയപ്പന്‍ ക്ഷേത്രം പൊക്കുന്നിയപ്പന്‍ കിഴക്ക് ആലത്തൂര്‍ ആലത്തൂര്‍
പാലക്കാട് ജില്ല
69.കൊട്ടിയൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം കൊട്ടിയൂരപ്പന്‍ കിഴക്ക് കൊട്ടിയൂര്‍ കൊട്ടിയൂര്‍
കണ്ണൂര്‍ ജില്ല
70.തൃപ്പാളൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം തൃപ്പാളൂരപ്പന്‍, നരസിംഹമൂര്‍ത്തി, ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ കിഴക്ക്തൃപ്പാളൂര്‍പുല്ലോട്
പാലക്കാട് ജില്ല
71.പെരുന്തട്ട മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് പെരുന്തട്ട ഗുരുവായൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
72.തൃത്താല മഹാദേവക്ഷേത്രം തൃത്താലയപ്പന്‍ കിഴക്ക് തൃത്താല തൃത്താലപാലക്കാട് ജില്ല
73.തിരുവാറ്റാ മഹാദേവക്ഷേത്രം തൃത്താലയപ്പന്‍ കിഴക്ക് തിരുവല്ല തിരുവല്ല
പത്തനംതിട്ട ജില്ല
74.വാഴപ്പള്ളി മഹാശിവക്ഷേത്രം തിരുവാഴപ്പള്ളിലപ്പൻ, വാഴപ്പള്ളി ഭഗവതി, ഗണപതി കിഴക്ക് വാഴപ്പള്ളി ചങ്ങനാശ്ശേരി
കോട്ടയം ജില്ല
75.ചങ്ങംകുളങ്ങര മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് പുതുപ്പള്ളി ചങ്ങംകുളങ്ങര
കൊല്ലം ജില്ല
76.അഞ്ചുമൂര്‍ത്തിമംഗലം ക്ഷേത്രം സദാശിവന്‍ കിഴക്ക് മംഗലം ആലത്തൂര്‍
പാലക്കാട് ജില്ല
77.തിരുനക്കര മഹാദേവക്ഷേത്രം തിരുനക്കര തേവര്‍ കിഴക്ക് തിരുനക്കര കോട്ടയം നഗരം
കോട്ടയം ജില്ല
78.കൊടുമ്പ് മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് കൊടുമ്പൂര്‍ ചിറ്റൂര്‍
പാലക്കാട് ജില്ല
79.അഷ്ടമിച്ചിറ മഹാദേവക്ഷേത്രം തെക്കുംതേവര്‍, വടക്കും തേവര്‍ കിഴക്ക് അഷ്ടമിക്കോവില്‍ അഷ്ടമംഗലം
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
80.പട്ടണക്കാട് മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് പട്ടണക്കാട് പട്ടണക്കാട്
ആലപ്പുഴ ജില്ല
81.ഉളിയന്നൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് അഷ്ടയില്‍ ഉളിയന്നൂര്‍
എറണാകുളം ജില്ല
82.കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം മഹാദേവക്ഷേത്രം ദക്ഷിണാമൂർത്തി പടിഞ്ഞാറ് കിള്ളിക്കുറിശ്ശി കിള്ളിക്കുറിശ്ശിമംഗലം
പാലക്കാട് ജില്ല
83.പുത്തൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം പുത്തൂരപ്പന്‍ കിഴക്ക് പുത്തൂര്‍ കരിവെള്ളൂര്‍
കണ്ണൂര്‍ ജില്ല
84.ചെങ്ങന്നൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ചെങ്ങന്നൂരപ്പന്‍, ചെങ്ങന്നൂര്‍ ഭഗവതി കിഴക്ക് കുംഭസംഭവ മന്ദിരം ചെങ്ങന്നൂര്‍
ആലപ്പുഴ ജില്ല
85.സോമേശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം സോമേശ്വരത്തപ്പന്‍ കിഴക്ക് സോമേശ്വരം പാമ്പാടി
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
86.വെങ്ങാനെല്ലൂര്‍ തിരുവിമ്പിലപ്പന്‍ ക്ഷേത്രം തിരുവിമ്പിലപ്പന്‍ കിഴക്ക് വെങ്ങാനെല്ലൂര്‍ ചേലക്കര
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
87.കൊട്ടാരക്കര പടിഞ്ഞാറ്റിന്‍കര മഹാദേവക്ഷേത്രം ഇളയിടത്തപ്പന്‍ കിഴക്ക് കൊട്ടാരക്കര കൊട്ടാരക്കര
കൊല്ലം ജില്ല
88.കണ്ടിയൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം കണ്ടിയൂരപ്പന്‍ കിഴക്ക് കണ്ടിയൂര്‍ മാവേലിക്കര
ആലപ്പുഴ ജില്ല
89.പാലയൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ – പാലയൂര്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല ക്ഷേത്രം നിലവില്ല
90.തളിപ്പറമ്പ് രാജരാജേശ്വരക്ഷേത്രം രാജരാജേശ്വരന്‍ കിഴക്ക് മഹാദേവചെല്ലൂര്‍തളിപ്പറമ്പ്
കണ്ണൂര്‍ ജില്ല
91.നെടുമ്പുര കുലശേഖരനെല്ലൂര്‍ ശിവക്ഷേത്രം ശ്രീ കുലശേഖരത്തപ്പന്‍ കിഴക്ക് നെടുമ്പൂര്‍ ചെറുതുരുത്തി
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
92.മണ്ണൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം അഘോരമൂർത്തി പടിഞ്ഞാറ് മണ്ണൂര്‍ കൊയിലാണ്ടി
കോഴിക്കോട് ജില്ല
93.തൃശ്ശിലേരി മഹാദേവക്ഷേത്രം അഘോരമൂര്‍ത്തികിഴക്ക് തൃച്ചളിയൂര്‍ തിരുനെല്ലി
വയനാട് ജില്ല
94.ശൃംഗപുരം മഹാദേവക്ഷേത്രം ദാക്ഷായണീവല്ലഭന്‍ കിഴക്ക് ശൃംഗപുരം കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
95.കരിവെള്ളൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് കോട്ടൂര്‍ കരിവെള്ളൂര്‍
കണ്ണൂര്‍ ജില്ല
96.മമ്മിയൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം മമ്മിയൂരപ്പന്‍ കിഴക്ക് മമ്മിയൂര്‍ ഗുരുവായൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
97.പറമ്പന്തളി മഹാദേവക്ഷേത്രം തളീശ്വരന്‍, തളീശ്വരന്‍ കിഴക്ക് പറമ്പുന്തളി മുല്ലശ്ശേരി
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
98.തിരുനാവായ മഹാദേവക്ഷേത്രം തളീശ്വരന്‍, തളീശ്വരന്‍ കിഴക്ക് തിരുനാവായ തിരുനാവായ
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
99.കാഞ്ഞിരമറ്റം മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ പടിഞ്ഞാറ് കാരിക്കോട് തൊടുപുഴ
ഇടുക്കി ജില്ല
100.നാല്പത്തെണ്ണീശ്വരം മഹാദേവക്ഷേത്രം നാല്പത്തെണ്ണീശ്വരത്തപ്പന്‍ കിഴക്ക് ചേര്‍ത്തല പാണാവള്ളി
ആലപ്പുഴ ജില്ല
101.കോട്ടപ്പുറം മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് കോട്ടപ്പുറം തൃശ്ശൂര്‍ നഗരം
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
102.മുതുവറ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ പടിഞ്ഞാറ് മുതുവറ മുതുവറ
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
103.വെളപ്പായ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവന്‍ പടിഞ്ഞാറ് വളപ്പായ് വെളപ്പായ
തൃശ്ശൂന്‍ ജില്ല
104.ചേന്ദമംഗലം കുന്നത്തളി ക്ഷേത്രം ശിവന്‍ കിഴക്ക് ചേന്ദമംഗലം ചേന്ദമംഗലം
എറണാകുളം ജില്ല
105.തൃക്കണ്ടിയൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം തൃക്കണ്ടിയൂരപ്പന്‍ കിഴക്ക് തൃക്കണ്ടിയൂര്‍ തൃക്കണ്ടിയൂര്‍
മലപ്പുറം ജില്ല
106.പെരുവനം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം ഇരട്ടയപ്പന്‍,
മാടത്തിലപ്പന്‍ പടിഞ്ഞാറ് പെരുവനം ചേര്‍പ്പ്‌
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
107.തിരുവാലൂര്‍ മഹാദേവക്ഷേത്രം തിരുവാലൂരപ്പന്‍ കിഴക്ക് തിരുവാലൂര്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍
തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ല
108.ചിറയ്ക്കൽ മഹാദേവക്ഷേത്രം ശിവൻ കിഴക്ക് ചിറയ്ക്കൽ അങ്കമാലി
എറണാകുളം ജില്ല
തിരു വാഴപ്പള്ളി മഹാദേവക്ഷേത്രം,ചങ്ങനാശ്ശേരി ,കോട്ടയം.

തിരുവാഴപ്പള്ളി മഹാദേവക്ഷേത്രം, ചങ്ങനാശ്ശേരി, കോട്ടയം.

*ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന ക്ഷേത്രം പെരുന്തച്ചനാല്‍ നിര്‍മ്മിതമായ തിരുവാഴപ്പള്ളി മഹാദേവ ക്ഷേത്രമാകുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് അടുത്താണ് ഈ മഹാ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

Click Here for your Pooja


.