വിവാഹ കാല താമസം

വിവാഹ കാല താമസം

Hindu_Wedding-734x300
പലര്‍ക്കും പല പ്രായത്തില്‍ വിവാഹം നടക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും 25 വയസ്സിനു മുന്പ് വിവാഹം നടക്കുന്ന പുരുഷന്മാര്‍ ഉണ്ട്. നാല്പത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിലും വിവാഹ ആലോചന പുരോഗമിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വളര ചെറു പ്രായത്തില്‍ വിവാഹം നടക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍ ഉണ്ട്. (18 വയസ്സില്‍ തന്നെ വിവാഹം നടക്ക മൂലം വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴില്‍ ഉയര്‍ച്ചയും മുരടിച്ചു പോയ ഹതഭാഗ്യരായ വനിതകളും ഉണ്ട്.) മുപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തിലും വിവാഹം ആലോചിച്ചു തളര്‍ന്ന സ്ത്രീകളുടെ മാതാപിതാക്കളും ഉണ്ട്.
 
ഓരോ കാര്യവും നടക്കാന്‍ ജാതകത്തില്‍ യോഗം വേണം. അതിനു യോഗ്യമായ സമയത്ത് മാത്രമേ ആ കാര്യം ജീവിതത്തില്‍ നടക്കുകയും ഉള്ളൂ. വിവാഹം സമയത്ത് നടക്കാത്തതിന് പല കാരണങ്ങളും ജ്യോതിഷപരമായി ഉണ്ട്.time to marry
 
അതില്‍ പ്രധാനമായും മംഗല്യ ഭാവമായ ഏഴില്‍ പാപ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. വിശേഷിച്ചും കുജന്‍, ശനി, രാഹു എന്നിവര്‍. പാപഗ്രഹം ഏഴില്‍ വന്നു എന്നതിനാല്‍ മാത്രം വിവാഹം വൈകുകയില്ല. ആ ഭാവം പാപന്മാര്‍ക്കും അനിഷ്ട കരമായിരിക്കുകയും വേണം. ഏഴാം ഭാവാധിപന് പാപ സംബന്ധം വന്നാലും വിവാഹം താമസിക്കാം. വിവാഹ കാരകനായ ശുക്രന് പാപ മധ്യ സ്ഥിതി ( ശുക്രന്റെ രണ്ടിലും പന്ത്രണ്ടിലും പാപന്മാര്‍) വന്നാലും വിവാഹം വൈകാം. ശുക്രനോടു കൂടി മറ്റു പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാലും ഏതാണ്ട്  ഇതേ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം.  ശുക്രന് മൌഡ്യം വന്നാലും ശുക്രന്‍ നീച രാശിയായ കന്നിയില്‍ നിന്നാലും ഫലം വ്യത്യസ്തമല്ല. ഒന്നിലധികം പാപന്മാര്‍ ഏഴില്‍ അനിഷ്ടന്മാരായി വന്നാല്‍ വിവാഹം താമസിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല, നടക്കുന്ന വിവാഹം അനുഗുണമായി വരാതിരിക്കാനും ഇടയുണ്ട്.
ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍ ശുഭഗ്രഹമായി വരികയും ആ ശുഭന് പാപ സംബന്ധം വരികയും ലഗ്നാല്‍ ത്രികോണ ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും വിവാഹ കാല താമസത്തിന് ഹേതുവായി ഭവിക്കും. എന്റെ അനുഭവത്തിലും ഭൂരിഭാഗം ജാതകങ്ങളിലും വിവാഹ കാലതാമസം വന്നതിന് ഇതായിരുന്നു കാരണം.  
 
ഇപ്രകാരമുള്ള ഗ്രഹസ്ഥിതികള്‍ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വിവാഹ യോഗ്യമായ പ്രായത്തില്‍ വിവാഹത്തിനു യോജിക്കാത്ത ദാശാപഹാരങ്ങള്‍ വന്നാലും വിവാഹം വൈകാം.

പരിഹാരം
വിവാഹ പ്രായത്തിനു മുന്പായി ഗ്രഹനില ഉത്തമനായ ഒരു ജ്യോതിഷിയെ കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കുക. വിവാഹ പരമായ ക്ലേശങ്ങള്‍ ഗ്രഹനിലയില്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പരിഹാര നിര്‍ദേശം തേടുക.

സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷന്‍ ആയാലും വിവാഹ തടസ്സത്തിന് പരിഹാരം തേടേണ്ടത് ശിവ പാര്‍വതിമാരില്‍ നിന്നാണ്. അര്‍ദ്ധ നാരീശ്വരനായ ഭഗവാനെ അല്ലാതെ ആരെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിന് ഉപാസിക്കേണ്ടത്?   ഉമാ മഹേശ്വര പൂജ, സ്വയംവര പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നിവ വിധിപ്രകാരം നടത്തുന്നതിലൂടെ വിവാഹ തടസ്സം മറികടക്കാന്‍ ആകും. ഉമാ മഹേശ്വര യന്ത്രം ധരിക്കുന്നതും , വിവാഹ തടസ്സ കാരകനായി ഗ്രഹനിലയില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ ദേവതയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതും, വിശദ ജാതക പരിശോധന നടത്തി അനുയോജ്യ രത്നം ശരിക്കുന്നതും എല്ലാം വിവാഹ തടസ്സം മാറാന്‍ ഉത്തമമാകുന്നു.
 

Click here for your Report

വിവാഹ തടസ്സം മാറാന്‍ രാഹു പ്രീതി 

സാധാരണയായി രാഹുര്‍ ദശയും രാഹു അപഹാര കാലവും മറ്റും വിവാഹ അനുകൂല കാലമായി കണ്ടു വരുന്നു.  എന്തെന്നാല്‍ രാഹുവിനെ പോലെ ആകര്‍ഷണ സ്വഭാവം ഉള്ള മറ്റൊരു ഗ്രഹമില്ല തന്നെ.  ആകയാല്‍  ഒരു ജാതകത്തില്‍  രാഹു അനിഷ്ടനാ ണെങ്കില്‍ രാഹു പ്രീതി വരുത്തുന്നതി ലൂടെ വിവാഹ തടസ്സം മാറുന്നതായി പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. രാഹു അനുകൂലനനായ ജാതകം ആണെങ്കിലും രാഹു പ്രീതി വരുത്തിയാല്‍ വിവാഹ തടസ്സം മാറാന്‍ സഹായിക്കും.
രാഹുപ്രീതി എന്നാല്‍ നാഗ പ്രീതിയാണ്. നാഗപ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും യോജിച്ച ദിനമാണ് ആയില്യം നാള്‍. ആയില്യം തോറും നാഗ ദേവതകള്‍ക്ക് പാല്‍, ഇളനീര്‍ അഭിഷേകം, നൂറും പാലും നിവേദ്യം എന്നിവ നടത്താവുന്നതാണ്. 

Click here for your Pooja


വിവാഹ തടസ്സം മാറാന്‍ ഉമാമഹേശ്വര പൂജയും സ്വയംവരാര്‍ച്ചനയും

ജാതക കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും അല്ലാതെയും ഉള്ള വിവാഹ തടസ്സങ്ങള്‍ക്ക് കണ്‍കണ്ട പ്രതിവിധിയാണ് ഉമാമഹേശ്വര പൂജ. അതോടൊപ്പം സ്വയംവര മന്ത്രാര്‍ച്ചനയും കൂടി നടത്തിയാല്‍ വളരെ വേഗം പരിഹാരം ഉണ്ടാകുംന്നതായാണ് അനുഭവം. വിവാഹ തടസ്സം നേരിടുന്ന വ്യക്തി തിങ്കളാഴ്ച വ്രതം കൂടി അനുഷ്ടിച്ചാല്‍ ഫലസിദ്ധി ഏറും. 9 ജന്മ നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചാല്‍ വഴിപാടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയാവും മുന്പ് വിവാഹം നടക്കുന്നതായാണ് ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം.

ഒരു പൂജയ്ക്ക് നിരക്ക് 501 രൂപാ. ഒരു പൂജയ്ക്ക് മാത്രമായോ 9 പൂജകള്‍ക്ക് മൊത്തമായോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചുള്ള മാസങ്ങള്‍ക്കായോ തുക അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രസാദം ഇന്ത്യയില്‍ എവിടെയും അയച്ചു നല്‍കുന്നതാണ്.

swayamvaraarchana (2)

Click Here for your Pooja


.