വാരഫലം ( 2019 മെയ്‌ 06 മുതല്‍ 12 വരെ)

വാരഫലം ( 2019 മെയ്‌ 06 മുതല്‍ 12 വരെ)

varaphalam

medam

 

അശ്വതി, ഭരണി,കാര്‍ത്തിക 1/4

 

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജന്മരാശിയില്‍ സൂര്യനും രണ്ടില്‍ കുജനും മൂന്നില്‍ രാഹുവും അഷ്ടമത്തില്‍ വ്യാഴവും ഭാഗ്യത്തില്‍ ശനികേതുക്കളും പന്ത്രണ്ടില്‍ ശുക്രനും  സഞ്ചരിക്കുന്ന വാരമാണ്. തൊഴില്‍ സംബന്ധമായി നിലനിന്നിരുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. എത്ര വലിയ പ്രശ്നത്തെയും സമര്‍ഥമായി നേരിടാന്‍ ഉള്ള ആത്മ വിശ്വാസം സ്വന്തമാകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ പൊതുവില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം. അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകള്‍ മൂലം സാമ്പത്തിക വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകാനും ഇടയുണ്ട്.

ദോഷപരിഹാരം: ദേവിക്ക് വിളക്കും മാലയും, വിഷ്ണുവിന് ഭാഗ്യസൂക്തം.


edavam

 

കാര്‍ത്തിക 3/4, രോഹിണി, മകയിരം1/2 

 

ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജന്മരാശിയില്‍ കുജനും രണ്ടില്‍ രാഹുവും എഴില്‍ വ്യാഴവും അഷ്ടമത്തില്‍ ശനി കേതുക്കളും പതിനൊന്നില്‍ ബുധശുക്രന്മാരും പന്ത്രണ്ടില്‍ രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മനസ്സിലെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ സംജാതമാകും. തൊഴിലില്‍ അധികാരികളില്‍ നിന്നും അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും. സ്തുത്യര്‍ഹമായ സേവനത്തിന് മതിയായ അംഗീകാരം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ ക്ലേശ അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം; ഗണപതിക്ക് മോദകം.


midhunam

 

മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം  3/4

 

മിഥുനക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ഈ വാരം  ജന്മത്തില്‍ രാഹുവും ആറാം ഭാവത്തില്‍ വ്യാഴവും എഴില്‍ ശനി കേതുക്കളും കര്‍മത്തില്‍ ബുധ ശുക്രന്മാരും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവും ദൈവാധീനവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്. കുടുംബ സംബന്ധമായി നില നിന്നിരുന്ന വിഷമതകള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പെരുമാറ്റം സഹായകരമാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. ശമ്പളം കൂടാതെയുള്ള പുതു വരുമാന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തുറന്നു വരും. പൊതുരംഗത്തെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേണ്ടവിധം അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതില്‍ നിരാശ തോന്നാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

ദോഷപരിഹാരം: വിഷ്ണുവിന് പാല്‍പായസം, ശാസ്താവിനു നീരാഞ്ജനം.


Click Here for your Pooja


karkidakam

 

 

പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം.

കര്‍ക്കിടകക്കൂറുകാര്‍ക്ക് വ്യാഴം അഞ്ചിലും ആറില്‍ ശനികേതുക്കളും ഭാഗ്യത്തില്‍ ബുധ ശുക്രന്മാരും കര്‍മത്തില്‍ സൂര്യനും പതിനൊന്നില്‍ കുജനും പന്ത്രണ്ടില്‍ രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഗുണ ദോഷ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കണം. തൊഴില്‍ സംബന്ധമായും സാമ്പത്തികമായും അല്പം തടസ്സാനുഭവങ്ങള്‍ വരാവുന്നതാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, ബന്ധുജനങ്ങള്‍ എന്നിവരുടെ സഹായം പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതില്‍ സഹായകരമാകും.

ദോഷപരിഹാരം: ശ്രീകൃഷ്ണന് രാജഗോപാല മന്ത്രാര്‍ച്ചന, നാഗങ്ങള്‍ക്ക് നൂറും പാലും.   


Click Here for your Pooja


chingamമകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4   

നാലില്‍ വ്യാഴവും അഞ്ചില്‍ ശനി കേതുക്കളും അഷ്ടമത്തില്‍ ബുധ ശുക്രന്മാരും ഭാഗ്യത്തില്‍ സൂര്യനും കര്‍മത്തില്‍ കുജനും പതിനൊന്നില്‍ രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. കര്‍മ രംഗത്ത് പുതിയ നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയും. ആനുകൂല്യങ്ങളില്‍ വര്‍ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. തേടി വരുന്ന അവസരങ്ങള്‍ പരമാവധി വിനിയോഗിക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്രകള്‍ സഫലങ്ങളാകും. സമൂഹ മധ്യത്തില്‍ അംഗീകാരവും യശസ്സും വര്‍ധിക്കും. മംഗള കര്‍മങ്ങളില്‍ സംബന്ധിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും.

ദോഷപരിഹാരം: ശ്രീരാമന് തുളസിമാല, അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലി. ഗണപതിക്ക് നാളികേരം ഉടയ്ക്കല്‍.

kanni

 

ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2

ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് മൂന്നില്‍ വ്യാഴവും നാലില്‍ ശനി കേതുക്കളും ഏഴില്‍ ബുധശുക്രന്മാരും അഷ്ടമത്തില്‍ സൂര്യനും ഭാഗ്യത്തില്‍ കുജനും പത്തില്‍ രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു.  ഏറ്റെടുത്ത ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ കഠിന പ്രയത്നം വേണ്ടി വരും. പ്രയത്നത്തിനു തക്കതായ പ്രതിഫലം പലപ്പോഴും ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ വ്യാപരിക്കുവാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. വാരാന്ത്യം താരതമ്യേന മെച്ചമായിരിക്കും. 

 ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, ദേവിക്ക് ശ്രീസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലിയും നെയ്‌ വിളക്കും.

.


thulaam

 

ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4

 

തുലാക്കൂറുകാര്‍ക്ക് രണ്ടില്‍ വ്യാഴവും മൂന്നില്‍ ശനി കേതുക്കളും ആറില്‍ ബുധ ശുക്രന്മാരും എഴില്‍ ആദിത്യനും അഷ്ടമത്തില്‍ കുജനും ഭാഗ്യത്തില്‍ വ്യാഴവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ മെച്ചമായ അനുഭവങ്ങള്‍ വരാവുന്ന വാരമാണ്. വിദേശ യാത്രാ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂല നടപടികള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്‍ അന്വേഷകര്‍ക്ക് ആഗ്രഹസാധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സര്‍ക്കാര്‍ കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമായി ഭവിക്കും.

 ദോഷപരിഹാരം: ദേവിക്ക് കുങ്കുമാര്‍ച്ചന, പായസ നിവേദ്യം.

vrishchikam

 

വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട 

ജന്മത്തില്‍ വ്യാഴവും രണ്ടില്‍ ശനിയും കേതുവും, അഞ്ചില്‍ ബുധ ശുക്രന്മാരും ആറില്‍ സൂര്യനും എഴില്‍ കുജനും അഷ്ടമത്തില്‍ രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുകയാല്‍ അദ്വാനഭാരം വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ പതിവിലും അധികം പ്രയത്നം വേണ്ടി വരും. യാത്രകളില്‍ തടസ്സങ്ങള്‍ വരാന്‍ ഇടയുള്ളതിനാല്‍ വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നടത്തുക. ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങള്‍ വന്നാലും മനസ്വസ്തത നില നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും.

ദോഷപരിഹാരം: ദേവിക്ക് നാരങ്ങാ വിളക്ക്. നാഗ ദേവതകള്‍ക്ക് പാല്‍, മഞ്ഞള്‍ സമര്‍പ്പണം.

dhanu

 

മൂലം,പൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4

 

ധനു രാശിയില്‍ ഉള്ളവര്‍ക്ക് ജന്മത്തില്‍ ശനി കേതുക്കളും നാളില്‍ ബുധ ശുക്രന്മാരും അഞ്ചില്‍ സൂര്യനും ആറില്‍ കുജനും ഏഴില്‍ രാഹുവും പന്ത്രണ്ടില്‍ വ്യാഴവും സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. കര്‍മ രംഗത്ത് കൂടുതല്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ കഴിയും. പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് വിശേഷിച്ചും നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ധനവ് ഉണ്ടാകും. മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിലനില്‍ക്കും.

ദോഷപരിഹാരം: ശ്രീകൃഷ്ണന് വെണ്ണ നിവേദ്യം, ശാസ്താവിന് എള്ള് പായസം.


Click here for your Pooja…

 


makaram-1

 

ഉത്രാടം3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2

 

ഈ കൂറുകാര്‍ക്ക് മൂന്നില്‍ ബുധനും ശുക്രനും, നാലില്‍ സൂര്യനും അഞ്ചില്‍ കുജനും ആറില്‍ രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. പതിനൊന്നില്‍ വ്യാഴവും പന്ത്രണ്ടില്‍ ശനി കേതുക്കളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അമിത പരിശ്രമം ചെയ്താലും പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത് അര്‍ഹമായ അംഗീകാരവും ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കും. നൂതന സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിടും. വിജയകരമായ ആശയങ്ങള്‍ പ്രവൃത്തി പഥത്തില്‍ കൊണ്ട് വരാന്‍ കഴിയും. വാരാന്ത്യത്തില്‍ ബന്ധു സമാഗമം, മന സന്തോഷം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില്‍ അധിക ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതമാകും. പ്രായോഗിക സമീപനത്താല്‍ സാമ്പത്തിക ലാഭം അനുഭവമാകും.

ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിനു നീരാഞ്ജനം, എള്ള് പായസം.

 


kumbham

 

അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4

 

രണ്ടില്‍ ബുധശുക്രന്മാരും മൂന്നില്‍ സൂര്യനും നാലില്‍ ചൊവ്വയും അഞ്ചില്‍ രാഹുവും കര്‍മത്തില്‍ വ്യാഴവും ലാഭത്തില്‍ ശനി കേതുക്കളും സഞ്ചരിക്കുകയാല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ എല്ലാം അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും. കടബാധ്യതകള്‍ വലിയ അളവില്‍ കുറയ്ക്കുവാന്‍ കഴിയും. ഉദര വ്യാധികളെ കരുതണം. ജീവിത പങ്കാളിയില്‍ നിന്നും അനുകൂല സമീപനവും സഹകരണ മനോഭാവവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വാരാന്ത്യത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിത ധന വ്യയം വരുവാന്‍ ഇടയുണ്ട്. തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബപരമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി അപ്രതീക്ഷിത ധനവ്യയം വേണ്ടി വരും.

ദോഷപരിഹാരം : ശിവന് കൂവളമാല, ജലധാര; ചാമുണ്ടീഭഗവതിക്ക് രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി.


meenam

 

പൂരൂരുട്ടാതി 1/4, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി

 

ജന്മ രാശിയില്‍ ബുധ ശുക്രന്മാരും രണ്ടില്‍ സൂര്യനും മൂന്നില്‍ കുജനും നാലില്‍രാഹുവും ഭാഗ്യത്തില്‍ വ്യാഴവും കര്‍മത്തില്‍ ശനി കേതുക്കളും സഞ്ചരിക്കുന്നു.  പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത് അനുകൂലമായ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. വിദേശ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികളില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പണച്ചിലവ് വര്‍ദ്ധിക്കുമെങ്കിലും അധിക വരുമാനത്താല്‍ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം ഒഴിവാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ആലോചനകള്‍ തുടങ്ങും. കുടുംബാന്തരീക്ഷം സുഖകരമായി ഭവിക്കും. അപകടസാധ്യത ഉള്ളതിനാല്‍ വാഹന ഉപയോഗം, സാഹസിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം. 

ദോഷപരിഹാരം: മഹാവിഷ്ണുവിനു ഭാഗ്യസൂക്തം, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, നെയ്‌ അഭിഷേകം.തടസ്സ നിവാരണത്തിനും ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനും ഗണപതി ഭഗവാന് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്

പതിനെട്ടു നാരങ്ങ കോര്‍ത്ത മാല ഗണപതി ഭഗവാന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ ചാര്‍ത്തുകയും മൂന്നാം ദിവസം വഴിപാടു കാരന്‍റെ പേരും നാളും ചൊല്ലി വിഘ്നഹര സ്തോത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വിശേഷാല്‍ വഴിപാട്. എന്ത് ആഗ്രഹം മനസ്സില്‍ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത്, ആ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനു പ്രതിബന്ധമാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ ഗണപതി ഭഗവാന്‍ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ഭക്തജന വിശ്വാസം.

ജന്മ നക്ഷത്ര ദിവസം(പക്കപ്പിറന്നാള്‍) പുഷ്പാഞ്ജലി വരത്തക്ക വിധത്തില്‍ വഴിപാടു നടത്തുന്നത് അതി വിശേഷമായി കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രധാന കാര്യങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായും സംരംഭങ്ങള്‍ മുതലായവയുടെ ശുഭാരംഭത്തിനായും ആ പ്രത്യേക ദിനത്തില്‍ വഴിപാട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന വണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും വിശേഷമാണ്.
വഴിപാട് ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
http://imojo.in/3edval

lemon mala

Click here for your Pooja


 

Online_services

Click Here