വാരഫലം (2018 ജൂലൈ 16 മുതല്‍ 22 വരെ)

വാരഫലം (2018 ജൂലൈ 16 മുതല്‍ 22 വരെ)

varaphalam

medam

 

അശ്വതി, ഭരണി,കാര്‍ത്തിക 1/4

 

സ്വയം സംരംഭങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ വരാവുന്ന വാരമാണ്. സുഹൃത്ത് സഹായത്താല്‍ പല കാര്യങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയും. അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും മറ്റും ഈശ്വരാധീനത്താല്‍ രക്ഷ നേടും. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് മേല്‍ അധികാരികളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ ഇടയുള്ളതിനാല്‍ ഇടപാടുകള്‍ കരുതലോടെ ആകണം. വിദേശ യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കാര്യ സാധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ദോഷപരിഹാരം: സുബ്രഹ്മണ്യന് പഞ്ചാമൃതം; നാഗങ്ങള്‍ക്ക് നൂറും പാലും.


edavam

 

കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി, മകയിരം1/2 

 

ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകള്‍ ലാഭകരമായി ഭവിക്കും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്‍ വൈഷമ്യങ്ങള്‍ വരാതിരിക്കാന്‍ വിട്ടു വീഴ്ചകള്‍ക്ക് തയാറാകും. ബന്ധു ജനങ്ങളുടെ വിവാഹാദി മംഗള കാര്യങ്ങളില്‍ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. ഉദര വൈഷമ്യത്തിനു സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ആഹാര കാര്യങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് നിന്നും അനുകൂലമായ അനുഭവങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും മറ്റും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്.

ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം; ശിവന് പുറക്‌ വിളക്കും ധാരയും; ശ്രീകൃഷ്ണന് വെണ്ണ നിവേദ്യം.


midhunam

 

മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം  3/4

 

പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങള്‍ വരാവുന്ന വാരമാണ്. തൊഴില്‍ രംഗം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുമെങ്കിലും അധ്വാന ഭാരം പതിവിലും വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് പഴി കേള്‍ക്കാന്‍ ഇടയുള്ളതിനാല്‍ വിവാദ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നിന്നും കഴിവതും ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കണം. ഏറ്റെടുത്ത ജോലികള്‍ സമയക്രമത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയും. വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകാന്‍ കാല താമസം ഉണ്ടായെന്നു വരാം. 

ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിന് എള്ള് പായസം, ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി.


Click here to place your order..


karkidakam

 

 

പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം.

തൊഴിലില്‍ അലസതയും ഉത്സാഹക്കുറവും ഉണ്ടായെന്നു വരാം. സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുവാന്‍ പലപ്പോഴും വൈഷമ്യം വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്. ബന്ധു സമാഗമത്താല്‍ മന സന്തോഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ധന ചെലവ് വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടയുള്ളതിനാല്‍ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ കരുതല്‍ പുലര്‍ത്തണം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളില്‍ ആലസ്യം വരുവാന്‍ ഇടയുള്ളതിനാല്‍ പഠന കാര്യങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം.

ദോഷപരിഹാരം: ശ്രീകൃഷ്ണന് രാജഗോപാല മന്ത്രാര്‍ചന; നാഗ ദേവതകള്‍ക്ക് പാല്‍ മഞ്ഞള്‍ സമര്‍പ്പണം.


Click here for your Pooja..


chingam

 

മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4   

 

ഉല്ലാസ അനുഭവങ്ങള്‍ക്കും യാത്രകള്‍ക്കും മറ്റും അവസരം വരാവുന്ന വാരമാണ്. വ്യാപാര രംഗത്ത് തടസങ്ങളും നഷ്ട സാധ്യതയും നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രത്യേക കരുതല്‍ പുലര്‍ത്തണം. പുതിയ സംരംഭങ്ങളില്‍ പണം മുടക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയത്തില്‍ ഉപരിപഠന ത്തിനു അവസരം ലഭിക്കും. മാതാ പിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക തോന്നാന്‍ ഇടയുണ്ട്. 

ദോഷപരിഹാരം: വിഷ്ണുവിന് നെയ്യ് വിളക്ക്, തുളസിമാല. 

kanni

 

ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര 1/2

 

പൊതുവില്‍ നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിലനില്‍ക്കും. പൊതു സംഘടനകളുടെ നേതൃ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സമ്മര്‍ദം ഉണ്ടാകും. അവിവാഹിതര്‍ക്ക് വിവാഹ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂല സ്ഥിതി വരുവാനും വിവാഹ നിശ്ചയവും മറ്റും നടക്കുവാനും സാധ്യതയുള്ള ആഴ്ചയാണ്. ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. ബന്ധു ജനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യേണ്ടി വരും.

ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, ഗണപതിക്ക് കറുക മാല.

thulaam

 

ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4

 

സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാര കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്ന വാരമാണ്. കുടുംബപരമായി മെച്ചപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മംഗള കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ സംബന്ധിക്കാന്‍ കഴിയും. ആരോഗ്യപരമായി ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാന്‍ ഇടയുള്ളതിനാല്‍ ഔഷധ സേവയില്‍ പ്രത്യേകം നിഷ്കര്‍ഷ പുലര്‍ത്തണം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിക്കാന്‍ തക്കവണ്ണം സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കാന്‍ അവസരം ഒരുങ്ങും. വിദേശ ജോലിക്കാര്‍ക്ക് തൊഴില്‍പരമായ ആകാംക്ഷയ്ക്ക് അല്പം ശമനം ഉണ്ടാകും.

ദോഷപരിഹാരം: വിഷ്ണുവിന് ഭാഗ്യ സൂക്തം; ഭദ്ര കാളിക്ക് രക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി.


 

Click here to place your Order..


vrishchikam

 

വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട 

 

ദാമ്പത്യ സുഖവും വാഹന ലാഭവും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആഴ്ചയാണ്. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് സഹ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ സഹായത്താല്‍ മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല ജോലികളും ചെയ്തു പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ കഴിയും. വിശ്വസ്ത സേവനത്തിന് അധികാരികളില്‍ നിന്നും അഭിനന്ദനമോ പാരിതോഷികമോ ലഭിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. അമിത യാത്ര മൂലം ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാതെ നോക്കണം.
ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം. വിഷ്ണുവിന് ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി.

dhanu

 

മൂലം,പൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4

 

പുതിയ ബിസിനസ്‌ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കുള്ള പ്രാരംഭ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കും.തൊഴില്‍ രംഗത്ത് ജോലി ഭാരം വര്ധിക്കുമെങ്കിലും വലിയ ആയാസം കൂടാതെ ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ കഴിയും. ഗൃഹ നിര്‍മ്മാണം നടത്തുന്നവര്‍ക്ക് ആയത് പൂര്‍ത്തീകരികുവാന്‍ കഴിയും. വാരാന്ത്യത്തില്‍ അല്പം സാമ്പത്തിക ക്ലേശത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്. വാക്കു പാലിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതില്‍ ആത്മ സംഘര്‍ഷം നേരിട്നെടി വന്നേക്കാം.  

ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിന് ശാസ്തൃ സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി, സുബ്രഹ്മണ്യന് കുമാര സൂക്തം.


.


makaram-1

 

ഉത്രാടം3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2

 

സാമ്പത്തികരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൈയബദ്ധം മൂലം ധനനഷ്ടം ഉണ്ടായെന്നു വരാം. വിദേശ യാത്രക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ആരോഗ്യപരമായി നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക ക്ലേശം വരാവുന്നതിനാല്‍ ചിലവുകളില്‍ മിതത്വം പാലിക്കണം. ഈശ്വര കാരുണ്യത്താല്‍ അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാകും. 

ദോഷപരിഹാരം: ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം; ഗണപതിക്ക് കറുക മാല; വിഷ്ണുവിന് തുളസി മാല.

 


kumbham

 

അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4

 

പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സില്‍ ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം നിര്‍വഹിക്കുവാന്‍ കഴിയും. ജീവിത ചര്യകളില്‍ പുതിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. വാഹനമോ ഗൃഹോപകരണങ്ങളോ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം വിജയിക്കും. ധാരാളം യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അധിക പണ ചിലവിനു കാരണമായേക്കാം. മാതാ പിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങി മുന്‍ തീരുമാനങ്ങളില്‍ മാറ്റം വരുത്തും. അര്‍ഹരായവര്‍ക്ക് സഹായം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ സന്തോഷം തോന്നും.

ദോഷപരിഹാരം: ഭദ്ര കാളിക്ക് കഠിനപ്പായസം; ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി.

 


meenam

 

പൂരൂരുട്ടാതി 1/4, ഉതൃട്ടാതി, രേവതി

 

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഗവേഷണ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വിജയകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ അകന്ന് ബന്ധങ്ങള്‍ ശക്തമാകും. ചെയ്ത ജോലികള്‍ അധികാരികളെ പലപ്പോഴും വേണ്ട വിധത്തില്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാന്‍ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളില്‍ താത്പര്യം വര്‍ധിക്കും.

ദോഷപരിഹാരം: വിഷ്ണുവിന് പാല്‍പ്പായസം, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം.തടസ്സ നിവാരണത്തിനും ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനും ഗണപതി ഭഗവാന് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്

പതിനെട്ടു നാരങ്ങ കോര്‍ത്ത മാല ഗണപതി ഭഗവാന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ ചാര്‍ത്തുകയും മൂന്നാം ദിവസം വഴിപാടു കാരന്‍റെ പേരും നാളും ചൊല്ലി വിഘ്നഹര സ്തോത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വിശേഷാല്‍ വഴിപാട്. എന്ത് ആഗ്രഹം മനസ്സില്‍ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത്, ആ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനു പ്രതിബന്ധമാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ ഗണപതി ഭഗവാന്‍ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ഭക്തജന വിശ്വാസം.

ജന്മ നക്ഷത്ര ദിവസം(പക്കപ്പിറന്നാള്‍) പുഷ്പാഞ്ജലി വരത്തക്ക വിധത്തില്‍ വഴിപാടു നടത്തുന്നത് അതി വിശേഷമായി കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രധാന കാര്യങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായും സംരംഭങ്ങള്‍ മുതലായവയുടെ ശുഭാരംഭത്തിനായും ആ പ്രത്യേക ദിനത്തില്‍ വഴിപാട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന വണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും വിശേഷമാണ്.
വഴിപാട് ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
http://imojo.in/3edval

lemon mala

Click here for your Pooja


 

Online_services

Click Here