സമ്പൂര്‍ണ്ണ വാരഫലം ( പരിഹാര സഹിതം) – 2020 ജനുവരി 20 മുതൽ 26 വരെ

സമ്പൂര്‍ണ്ണ വാരഫലം ( പരിഹാര സഹിതം) – 2020 ജനുവരി 20 മുതൽ 26 വരെ

masaphalam june18

 

 medamമേടം(അശ്വതി,ഭരണികാര്‍ത്തിക1/4)
മേടക്കൂറുകാര്‍ക്ക് മൂന്നിൽ രാഹുവും  അഷ്ടമത്തിൽ കുജനും ഭാഗ്യത്തിൽ   ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും കർമത്തിൽ രവിയും ബുധനും  പതിനൊന്നിൽ  ശുക്രനും സഞ്ചരിക്കുന്നു.  മേടക്കൂറുകാർക്ക് തൊഴിൽ പരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളും അംഗീകാരവും വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വാരമാണ്. സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ടതായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുതലായവ അനുവദിച്ചു കിട്ടും. പൊതു പ്രവർത്തകർക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും വർധിക്കും. ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾക്കും മറ്റും വാര മധ്യത്തോടെ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ജീവിത പങ്കാളിയുമായും അടുത്ത ബന്ധുജനങ്ങളുമായും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിനും മറ്റും സാധ്യത കാണുന്നു. വരവും ചിലവും ഒരുപോലെ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വരാവുന്നതിനാൽ ചെലവുകളിൽ മിതത്വം പാലിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
ദോഷപരിഹാരത്തിനായി സുബ്രഹ്മണ്യന് പാൽ അഭിഷേകം, ഭദ്രകാളിക്ക് പായസ നിവേദ്യം  എന്നിവ സമർപ്പിക്കുക.
 
edavamഇടവം(കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി,മകയിരം 1/2)
 

ഇടവക്കൂറുകാര്‍ക്ക് രണ്ടിൽ  രാഹുവും ഏഴിൽ  കുജനും   അഷ്ടമഭാവത്തിൽ   ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും ഭാഗ്യത്തിൽ രവിയും ബുധനും കർമ്മസ്ഥാനത്ത് ശുക്രനും സഞ്ചരിക്കുന്നു.  ഇടവക്കൂറുകാർക്ക് ഗുണ ദോശ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദൈവാധീനവും ഭാഗ്യവും അല്പം കുറയുമെങ്കിലും വലിയ ക്ലേശങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും സാധ്യതയില്ല. വ്യാപാര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇടപാടുകളിൽ നേട്ടവും സാമ്പത്തിക ലാഭവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. നയാ വിനയത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റം മൂലം പല നേട്ടങ്ങളും ഈ വാരത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അശ്രദ്ധ മൂലം ധനമോ അവസരങ്ങളോ ഒക്കെ നഷ്ടം വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം അധികാരികളിൽ നിന്നും അപ്രായമായ പെരുമാറ്റം നേരിടാനും ഇടയുള്ളതിനാൽ ഉത്തര വാദിത്വങ്ങളിൽ കരുതൽ പുലർത്തണം. കുടുംബപരമായി മോശമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.

ദോഷപരിഹാരത്തിനായി മഹാവിഷ്ണുവിന് നെയ് വിളക്കും ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലിയും  നടത്തുക.  ശാസ്താവിന് എള്ള് പായസം  നിവേദിക്കുക.

midhunamമിഥുനം(മകയിരം 1/2,തിരുവാതിര,പുണര്‍തം 3/4)

മിഥുനക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ജന്മത്തിൽ  രാഹുവും ആറിൽ  കുജനും   ഏഴിൽ    ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും അഷ്ടമത്തിൽ  രവിയും ബുധനും ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് ശുക്രനും സഞ്ചരിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായി നല്ല അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്. വാഹനം, ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, ആഡംബര വസ്തുക്കൾ മുതലായവ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. ദൈവാധീനം ഉള്ളതിനാൽ പല പ്രതിസന്ധികൾക്കും യുക്തമായ പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകരമായ സാഹചര്യം നില നിൽക്കും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അപ്രതീക്ഷിത ആനുകൂല്യങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൊഴിൽ വിഷമതകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. മേലധികാരികൾ അനുകൂലമായി പെരുമാറും. സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. രോഗാദി ദുരിതങ്ങൾക്ക് ശമനം ലഭിക്കും.

ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലിയും  , നാഗ ദേവതകൾക്ക് നൂറും പാലും എന്നീ വഴിപാടുകൾ നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക. 


.


 karkidakamകര്‍ക്കിടകം(പുണര്‍തം 1/4, പൂയം,ആയില്യം)


കർക്കിടകക്കൂറുകാര്‍ക്ക് അഞ്ചിൽ കുജനും ആറിൽ     ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും ഏഴിൽ രവിയും ബുധനും അഷ്ടമത്തിൽ ശുക്രനും പന്ത്രണ്ടിൽ രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു.  കർക്കിടകക്കൂറുകാർക്ക് ഈവാരം അദ്ധ്വാനഭാരവും ശാരീരിക ക്ലേശവും അല്പം വർധിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പൂർത്തിയാക്കുവാൻ പതിവിലും അധികം തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. പ്രാരംഭ തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും പല പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലും അന്തിമ വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കു പോലും മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകാൻ ഇടയുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിലും ബന്ധുജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. ധാരാളം യാത്രകൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന വാരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അകന്നു കഴിയേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി മോശമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങൾ വാരാന്ത്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ദോഷപരിഹാരത്തിനായി മഹാവിഷ്ണുവിന് തുളസിമാല, പാൽപായസം, ഭഗവതിക്ക് പായസനിവേദ്യം 

chingamചിങ്ങം(മകംപൂരം,ഉത്രം 1/4)

ചിങ്ങക്കൂറുകാര്‍ക്ക് നാലിൽ  കുജനും     അഞ്ചിൽ      ഗുരുമന്ദന്മാരും കേതുവും ആറിൽ  രവിയുംബുധനും ഏഴിൽ ശുക്രനും പതിനൊന്നിൽ  രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു.ഉന്നത വ്യക്തികളുമായി സഹവസിക്കുവാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിലനില്‍ക്കും. അപകടസന്ധികളില്‍ നിന്നും  സുഹൃത്തുക്കളെ രക്ഷിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ അഭിമാനം തോന്നും. വായ്പകള്‍, ധനസംരംഭങ്ങള്‍ മുതലായവ എളുപ്പത്തില്‍ അനുവദിച്ചു കിട്ടും.പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നല്ല രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്നതിനാല്‍ പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും. ധനകാര്യ വിഷയങ്ങളില്‍ വാരാദ്യത്തില്‍ അല്പം വൈഷമ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെന്നുവരാം നാട്ടില്‍നിന്നും അകന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന തൊഴില്‍ ക്ലേശങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ശിവന് ജലധാര, ഗണപതിക്ക് അപ്പം വഴിപാട് 

Click here for your Coin


kanni

 

 

കന്നി (ഉത്രം 3/4,അത്തംചിത്തിര1/2)

കന്നിക്കൂറുകാര്‍ക്ക് മൂന്നിൽ   കുജനും    നാലിൽ     ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും അഞ്ചിൽ   രവിയും ബുധനും ആറിൽ ശുക്രനും കർമത്തിൽ   രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. സ്വന്തം കഴിവുകൾ കൊണ്ട് തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങൾ സവാന്തമാക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിലും മറ്റും അപ്രതീക്ഷിത വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. വാരത്തിന്റെ അവസാന ദിനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മെച്ചമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരാം. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസം നേരിടും. ചെറിയ അസുഖങ്ങള്‍ മൂലം ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരും. 

ദോഷപരിഹാരത്തിനും ഭാഗ്യ പുഷ്ടിക്കുമായി ശിവന്  മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലിയും  നിവേദ്യ സഹിതം ധാരയും. മഹാവിഷ്ണുവിന് നെയ്‌വിളക്കും തുളസിമാലയും

thulaamതുലാം(ചിത്തിര 1/2,ചോതിവിശാഖം3/4)

തുലാക്കൂറുകാര്‍ക്ക് രണ്ടിൽ  കുജനും മൂന്നിൽ  ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും നാലിൽ  രവിയും ബുധനും അഞ്ചിൽ ശുക്രനും ഭാഗ്യത്തിൽ രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അധ്വാന ഭാരം വര്‍ദ്ധിക്കുമെങ്കിലും പല കാര്യങ്ങളിലും അന്തിമ  കാര്യവിജയവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. അനാവശ്യമായ ചിന്തകള്‍ മൂലം മനസ്വസ്ഥത കുറയും. സംഘടനകളുടെ നേതൃ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന സംരംഭങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കുവാന്‍ ഉള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. കടബാധ്യതകള്‍ വലിയ അളവില്‍ കുറയ്ക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. ഈശ്വര കൃപയാല്‍ പല അപകടങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. വിദേശജോലിക്കാര്‍ക്ക് യാത്രാ രേഖകളിലും മറ്റും ചെറിയ വൈഷമ്യങ്ങള്‍ വരാവുന്നതിനാല്‍ കരുതല്‍ പുലര്‍ത്തണം. വേണ്ടത്ര ആലോചനയോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ പല കാര്യങ്ങളിലും വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

വിഷ്ണുവിന് നെയ് വിളക്ക്, തുളസിയും താമരയും സമർപ്പണം, ശിവന് കൂവളമാല. 

vrishchikamവൃശ്ചികം(വിശാഖം1/4, അനിഴം,തൃക്കേട്ട)

വൃശ്ചികക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ജന്മത്തിൽ കുജനും  രണ്ടിൽ    ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും മൂന്നിൽ രവിയും ബുധനും നാലിൽ ശുക്രനും അഷ്ടമത്തിൽ  രാഹുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

അവിവാഹിതര്‍ക്ക് വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂലാവസ്ഥ സംജാതമാകും. പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സില്‍ വിചാരിക്കുന്ന വിധത്തില്‍ സാധിക്കുവാന്‍ അവസരം ഉണ്ടാകും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് രേഖകളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസങ്ങള്‍ മാറിക്കിട്ടും. മുതിര്‍ന്നവരുടെ ഉപദേശം പല കാര്യങ്ങളിലും സഹായകരമായി ഭവിക്കും. ദാമ്പത്യ ബന്ധം കൂടുതല്‍ ഭദ്രമാകും. സാമ്പത്തിക തടസങ്ങള്‍ക്ക് വരാന്ത്യത്തോടെ പരിഹാരം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പ്രായോഗിക ചിന്തയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാല്‍ പല വിഷമ ഘട്ടങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടാന്‍ കഴിയും. ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും ധനാഗമം പ്രതീക്ഷിക്കാം. മനസ്സിന് സുഖവും ആത്മവിശ്വാസവും പകരുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയും.ജന്മ വ്യാഴവും ഏഴര ശനിയും നടക്കുന്നതിനാൽ ഈശ്വരഭജനം നിർബന്ധമായും നടത്തണം.

സുബ്രഹ്മണ്യന് ശിവന് പുറകു വിലക്ക്, ധാര. നാഗങ്ങൾക്ക് പാൽ, മഞ്ഞൾ സമർപ്പണം.


.


dhanuധനു(മൂലംപൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4)

ധനുകൂറുകാര്‍ക്ക് ജന്മത്തില്‍   ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും  ധനസ്ഥാനത്ത് രവിയും ബുധനും മൂന്നിൽ ശുക്രനും    വ്യയസ്ഥാനത്തു കുജനും സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലമാകയാല്‍

തൊഴില്‍ ക്ലേശങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. മനസ്സിന് സുഖവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒഴിവ്സമയം ഉള്ലാസകരമായി ചിലവഴിക്കാന്‍ കഴിയും. മത്സരങ്ങള്‍, ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങള്‍  എന്നിവയില്‍ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പല കാര്യങ്ങളിലും സുഹൃത്ത് സഹായം നിര്‍ണ്ണായകമായി ഭവിക്കും. കുടുംബ സ്വസ്ഥത നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. പ്രവര്‍ത്തനരംഗത്തെ നിശ്ചലാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. കച്ചവടത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ലാഭം വര്‍ധിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. ദൂര യാത്രകള്‍ സഫലങ്ങള്‍ ആകണമെന്നില്ല. ഊഹക്കച്ചവടം, വിവാദങ്ങള്‍ മുതലായവയില്‍ നിന്നും കഴിവതും ഒഴിഞ്ഞുനില്‍ക്കുക. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വാരം അനുകൂലമാണ്. ആരോഗ്യം ത്രുപ്തികരമാകും. വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുവാന്‍ കാല താമസം നേരിടാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

ദോഷ പരിഹാരത്തിനായി ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, നരസിംഹ മൂർത്തിക്ക് പാനക സഹിതം പുഷ്പാഞ്ജലി.

makaram-1മകരം(ഉത്രാടം 3/4,തിരുവോണം,അവിട്ടം 1/2)

മകരക്കൂറുകാര്‍ക്ക് ജന്മത്തിൽ രവിയും ബുധനും ധനസ്ഥാനത്ത് ശുക്രനും ആറിൽ രാഹുവും പതിനൊന്നിൽ കുജനും പന്ത്രണ്ടിൽ   ഗുരു മന്ദന്മാരും കേതുവും സഞ്ചരിക്കുന്നു.

തൊഴില്‍ രംഗത്ത് ചില മാറ്റങ്ങള്‍ വരാവുന്ന വാരമാണ്. ദൈവാധീനത്താല്‍ പല വൈഷമ്യങ്ങളും തരണം ചെയ്യാന്‍ കഴിയും. വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളില്‍ അകല്‍ച്ച വരാവുന്നതിനാല്‍ ആശയവിനിമയത്തില്‍ അങ്ങേയറ്റം കരുതല്‍ പുലര്‍ത്തണം. വാര മധ്യത്തോടെ സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങള്‍ക്ക്  വലിയ അളവില്‍ പരിഹാരം കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയും. ബന്ധു ജനങ്ങളുടെ അപ്രിയമായ പെരുമാറ്റത്തില്‍ പലപ്പോഴും ആലോസരം തോന്നാന്‍ ഇടയുണ്ട്. പല അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും അത്ഭുതകരമായി രക്ഷ നേടും. ശത്രു ശല്യം നേരിടേണ്ടി വരുമെങ്കിലും കര്‍മ്മരംഗം പുഷ്ടിപ്രാപിക്കും. ഗൃഹസ്വസ്ഥത അല്പം കുറയാന്‍ ഇടയുള്ള വാരമാണ്. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യാപരിക്കുന്നത് ആത്മസംഘര്‍ഷം കുറയാന്‍ സഹായകരമാകും. 

നവഗ്രഹ പൂജ, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനവും എള്ള് പായസവും.

 

.


kumbhamകുംഭം(അവിട്ടം 1/2,ചതയം,പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
കുംഭക്കൂറുകാര്‍ക്ക്  ജന്മത്തിൽ ശുക്രനും അഞ്ചിൽ  രാഹുവും കർമ്മത്തിൽ  കുജനും  പതിനൊന്നിൽ  ഗുരുമന്ദന്മാരും കേതുവും പന്ത്രണ്ടിൽ രവിയും ബുധനും  സഞ്ചരിക്കുന്നു. പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്തെ പരിശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ഉന്നതരില്‍ നിന്നും അഭിനന്ദനം ലഭിക്കും. പൊതു പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അംഗീകാരവും സ്വീകാര്യതയും വര്‍ധിക്കും. ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിലെ തടസങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. സന്താനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമായി അപ്രതീക്ഷിത പണച്ചിലവു വന്നുപെടാന്‍ ഇടയുണ്ട്. സ്വന്തം ജോലികള്‍ മറ്റുള്ളവരെ ഏല്‍പ്പിക്കുന്നത് ദോഷകരമായി ഭാവിക്കാന്‍ ഇടയുണ്ട്. സുഹൃത്ത് സഹായം പല കാര്യങ്ങളിലും ഗുണകരമാകും. ഒന്നിലധികം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വരുമാനം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അമിത ചിലവുകൾ മൂലം സാമ്പത്തിക ക്ലേശം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ദോഷ ശ്രീകൃഷ്ണന് വെണ്ണയും കദളിപ്പഴവും നിവേദിച്ച് രാജഗോപാല് മന്ത്രാർച്ചനയും ഭഗവതിക്ക് പായസ നിവേദ്യവും നടത്തുക.
meenamമീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി,രേവതി)

മീനക്കൂറുകാര്‍ക്ക് നാലിൽ   രാഹുവും ഭാഗ്യത്തിൽ  കുജനും   കർമത്തിൽ    ഗുരുമന്ദന്മാരും കേതുവും പതിനൊന്നിൽ രവിയും ബുധനും പന്ത്രണ്ടിൽ ശുക്രനും സഞ്ചരിക്കുന്നു. പലവിധ പ്രതിസന്ധികള്‍ക്കും അനുയോജ്യമായ പരിഹാരങ്ങള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയുന്ന വരമാണ്. ശ്രദ്ധയോടെയുള്ള പരിശ്രമങ്ങള്‍ വിജയത്തിലെത്തും. വാഹനമോ ഗൃഹോപകരണമോ മാറ്റിവാങ്ങാന്‍ തീരുമാനിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്താല്‍ പ്രശ്ന പരിഹാരം സാധ്യതമാകും. ബന്ധു ജനങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പണം ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. മുടങ്ങികിടന്ന പഠനം പുനരാരംഭികുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. ആരോഗ്യത്തെ കരുതി ജിവിത ചര്യകളില്‍ ഗുണകരമായ പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വരുത്തുവാന്‍ തീരുമാനിക്കും. വാരാന്ത്യത്തില്‍ സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിദേശജോലിക്കാര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ സംബന്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലേശങ്ങള്‍ വലിയ അളവില്‍ കുറഞ്ഞുകിട്ടും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല അനുഭവങ്ങള്‍ വരാവുന്ന വാരമാണ്. പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ക്ക് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും. 

ദോഷ പരിഹാരത്തിനായി ഗണപതിക്ക് കറുകമാലയും  വിഷ്ണുവിന് നെയ്‌വിളക്കും, തുളസിമാലയും 

 

 

തടസ്സ നിവാരണത്തിനും ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനും ഗണപതി ഭഗവാന് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്

പതിനെട്ടു നാരങ്ങ കോര്‍ത്ത മാല ഗണപതി ഭഗവാന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ ചാര്‍ത്തുകയും മൂന്നാം ദിവസം വഴിപാടു കാരന്‍റെ പേരും നാളും ചൊല്ലി വിഘ്നഹര സ്തോത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വിശേഷാല്‍ വഴിപാട്. എന്ത് ആഗ്രഹം മനസ്സില്‍ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത്, ആ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനു പ്രതിബന്ധമാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ ഗണപതി ഭഗവാന്‍ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ഭക്തജന വിശ്വാസം.

ജന്മ നക്ഷത്ര ദിവസം(പക്കപ്പിറന്നാള്‍) പുഷ്പാഞ്ജലി വരത്തക്ക വിധത്തില്‍ വഴിപാടു നടത്തുന്നത് അതി വിശേഷമായി കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രധാന കാര്യങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായും സംരംഭങ്ങള്‍ മുതലായവയുടെ ശുഭാരംഭത്തിനായും ആ പ്രത്യേക ദിനത്തില്‍ വഴിപാട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന വണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും വിശേഷമാണ്.
വഴിപാട് ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
http://imojo.in/3edval


Click Here for your Pooja

Online_services

Click Here