വാരഫലം (പരിഹാര സഹിതം) 2020 ഓഗസ്റ്റ് 3 മുതൽ 09 വരെ

വാരഫലം (പരിഹാര സഹിതം) 2020 ഓഗസ്റ്റ് 3 മുതൽ 09 വരെ

 medamമേടം(അശ്വതി,ഭരണികാര്‍ത്തിക1/4)
വളരെ വ്യക്തതയുള്ള കാര്യങ്ങളില് മാത്രം ഇടപെടുന്നത് ഗുണകരമാകും. തൊഴിൽപരമായും സാമ്പത്തികമായും വരാം അനുകൂലമാണ്. ചെറിയ ആരോഗ്ക്ലേശ ങ്ങള് അവഗണിക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രയാസങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാന് ഇടയുണ്ട്. ആയതിനാല് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില് കൂടുതല് ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. പ്രാർത്തനകളിലും ശുഭ ചിന്തകളിലും കൂടുതല് വ്യാപരിച്ചാല് മനസമ്മർദം കുറയും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഉത്തര വാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും.ജോലിഭാരവും കഠിനാദ്ധ്വാനവും ഈ വാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക അനുകൂലത കൈവരും. കിട്ടാക്കടങ്ങളും കുടിശ്ശികകളും തിരികെയെത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ മികവ് പ്രകടമാകും. ഉപരിപഠന സാധ്യതകളും വിദേശ പഠനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും വന്നുചേരാം. കാർഷിക മേഖലയിലും സ്വയംതൊഴിൽ തുടങ്ങിയ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളിലും പുരോഗതി കാണുന്നു. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ധനാഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
 
ദോഷപരിഹാരത്തിനായി  ഭദ്രകാളിക്ക് വിളക്കും മാലയും, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം.
 
edavamഇടവം(കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി,മകയിരം 1/2)
ഗൃഹത്തിൽ  ശുഭകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പാഠ്യവിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ താൽപ്പര്യവും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ മികവ് പ്രകടമാകും. തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും മേലധികാരിയുടെയും സഹായ സഹകരണം ഉണ്ടായിരിക്കും. വാഗ്വാദങ്ങൾക്കും വിയോജിപ്പുകൾക്കും കാരണമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴിലന്വേഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുകൂല മറുപടികള് ലഭിക്കും.. ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ ജോലിഭാരവും കഠിനാദ്ധ്വാനവും ഈ വാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും. കടബാധ്യതകൾക്ക് ശമനമുണ്ടാകും. പൂർവിക സ്വത്തുക്കൾ അനുഭവത്തിൽ വന്നുചേരും. കലാകാരന്മാര്ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചത്തിലും മെച്ചമായ അവസരങ്ങളും പ്രതിഫലവും ലഭിക്കാന് ഇടയുണ്ട്.

ദോഷപരിഹാരത്തിനായി മഹാവിഷ്ണുവിന് നെയ്‌വിളക്ക്, തുളസിമാല, സുബ്രഹ്മണ്യന് പഞ്ചാമൃതം.

midhunamമിഥുനം(മകയിരം 1/2,തിരുവാതിര,പുണര്‍തം 3/4)

തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വ്യാപാര-വ്യവസായ രംഗങ്ങളിലും അനുകൂലമായ ഒരു വാരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയ്ക്കുവേണ്ടി കൂടുതൽ പ്രയത്‌നം ആവശ്യമാകും. തൊഴിലന്വേഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭകരമായ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനും പുതിയ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരായുന്നതിനും അനുകൂലമായ വാരമാണ്. പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വളർച്ചയുടെ ഒരു വാരമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ-വൈജ്ഞാനിക മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവർക്കും പുരോഗതി കൈവരും. ഉപരിപഠന അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. കിട്ടാക്കടങ്ങളും കുടിശ്ശികകളും തിരികെയെത്തും. സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. നിശ്ചയദാർഢ്യവും സ്ഥായിത്വവും തൊഴിൽ വിജയത്തിന് സഹായമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹായ സഹകരണം ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രയോജനമാകും. നിയമ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികൂല തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. പല പ്രശ്നങ്ങളിലും സമയോചിതമായ സഹായങ്ങള് അനുഭവത്തില് വരുന്നതായി അനുഭവപ്പെടും.

ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ശാസ്താവിന് എള്ളുപായസം, ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി.


.


 karkidakamകര്‍ക്കിടകം(പുണര്‍തം 1/4, പൂയം,ആയില്യം)

വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വരാവുന്ന വാരമാണ്. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യവിജയം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അനാവശ്യ വാഗ്വാദങ്ങളുടെയും കലഹങ്ങളുടെയും വേളകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പാഴ്ച്ചിലവുകളും അനാവശ്യ ധനവിനിയോഗങ്ങളും മാനസ്സിക സമ്മർദ്ദത്തിനും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമാകാം. നിലനിൽക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കും. സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരിക്കാൻ കഠിന പ്രയത്‌നം ആവശ്യമാകും. സുഹൃദ് സമാഗമങ്ങളും അതിഥി സത്കാരവും വന്നുചേരാം. ജീവിത പങ്കാളിയുടെ തീരുമാനങ്ങളോട് യോജിക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ നിലനിൽക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ വഷളാകാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. അവിവാഹിതരെ സംബന്ധിച്ച് അനുകൂലമായ അവസരങ്ങൾ വന്നണയും. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യകര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ്.

ദോഷപരിഹാരത്തിനായി ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, മഹാവിഷ്ണുവിന് പാല്പായസം.

chingamചിങ്ങം(മകംപൂരം,ഉത്രം 1/4)

കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൈവരും. അവിവാഹിതരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ തീരുമാനങ്ങളും കണ്ടുമുട്ടലുകളും അനുകൂലമാകും. സുഹൃദ് ബന്ധങ്ങളും അതിഥി സന്ദർശനവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും വാഗ്വാദങ്ങളും ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായ വേളകൾ വന്നുചേരാം. ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങളിൽ കരുതൽ ആവശ്യമാണ്. നേരിയ ആരോഗ്യ വിഷമതകൾ ഉടലെടുക്കാം.  ഔദ്യോഗിക  പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക പുരോഗതി കൈവരും. കാര്യക്ഷമതയും പ്രവർത്തന മികവും കാര്യവിജയം സാധ്യമാക്കും. ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും തടസ്സങ്ങൾക്കും കാരണമായ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉടലെടുക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയില് പ്രവരത്തിക്കുന്നവര്ക്ക്  പുരോഗതി കൈവരും. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ധനാഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. കഴിഞ്ഞകാല പദ്ധതികളുടെയും നിക്ഷേപങ്ങളുടെയും നേട്ടം വന്നുചേരും.

ദോഷപരിഹാരത്തിനായി സുബ്രഹ്മണ്യന് പഞ്ചാമൃത നിവേദ്യം, ഗണപതിക്ക് കറുകമാല   എന്നിവ  നടത്തുക.


.


kanni

കന്നി (ഉത്രം 3/4,അത്തംചിത്തിര1/2)

തർക്കങ്ങളിലും വ്യവഹാരങ്ങളിലും വിജയിക്കാന് കഴിയും. സഹോദരാദി ബന്ധുജനങ്ങൾക്കയി ദാനം ചിലവഴിക്കും. തൊഴിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ ഒരു വാരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. തൊഴിൽ മാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ വന്നുചേരും. വ്യാപാര-വ്യവസായ രംഗങ്ങളിൽ അനുകൂലത കാണുന്നു. സ്വയംതൊഴിൽ, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക പുരോഗതി കൈവരും. തൊഴിൽ രംഗത്ത് പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമാകും. വരാന്ത്യത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ  വന്നുചേരാം. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് ഉപരിപഠന സാധ്യത പ്രതീക്ഷിക്കാം. പഠന വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികവ് പ്രകടമാകും. തൊഴിലന്വേഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാഭകരമായ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും. ജോലികളിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും കൈവരും. പല കാര്യങ്ങളിലും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും മേലധികാരിയുടെയും അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കും.

നാഗർക്ക് പാൽ അഭിഷേകം,ശിവന് കൂവളമാല.

thulaamതുലാം(ചിത്തിര 1/2,ചോതിവിശാഖം3/4)

ഭവന സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകും. കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും കൈവരും. ഭവനം മോടിപിടിപ്പിക്കുക, തുടങ്ങിയ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. മറ്റുള്ളവരുമായി ആരോഗ്യകരമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പങ്കുചേരും. അവിവാഹിതരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ തീരുമാനങ്ങളിൽ കരുതൽ ആവശ്യമാണ്. പ്രവാര്ത്തനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയും ആനന്ദവും കൈവരും. പുതിയ പദ്ധതികളിൽ ധനവിനിയോഗം കാണുന്നു. പാഴ്ച്ചിലവുകളും അനാവശ്യ ധനവിനിയോഗങ്ങളും മാനസ്സിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകാം. ജോലികളിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും കൈവരും. സന്താനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് അനാവശ്യമായ ആധി പുലർത്തൻ ഇടയുണ്ട്. ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം, ഊഹ കച്ചവടം എന്നിവ പ്രയോജനം ചെയ്യാത്ത വാരമാണ്.

 ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, എള്ള്‌ പായസം, മഹാവിഷ്ണുവിന് പാല്പായസം .

vrishchikamവൃശ്ചികം (വിശാഖം1/4, അനിഴം,തൃക്കേട്ട)

ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എടുത്തു പറയത്തക്ക അനുകൂലത കാണുന്നില്ല. ജോലിഭാരവും കഠിനാദ്ധ്വാനവും മാനസ്സിക സമ്മർദ്ദത്തിനും അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമാകാം. കർത്തവ്യ നിർവ്വഹണത്തിൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. വ്യാപാര-വ്യവസായ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലകൊള്ളുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യവിജയം കാണുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചത്തിലും ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം.   വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലപ്പെട്ട വരമായിരിക്കും. കൃഷി, സ്വയംതൊഴിൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർക്ക് പുരോഗതി പ്രതീക്ഷിക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമാകാം. പുതിയ ധനാഗമന മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കുവാന് പ്രയാസമാണ്. വാരവസാനം മനസ്സിന് ആശ്വാസം പകരുന്ന വാര്ത്തകള് കേളക്കാന് കഴിയും.

ദോഷ ശമനത്തിന് നാഗങ്ങൾക്ക് ഇളനീർ അഭിഷേകം, ഭഗവതിക്ക് വിളക്കും മാലയും.


.

Click to Book your Pooja


 
dhanuധനു(മൂലംപൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4)
തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരും. ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത്  എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യക്ഷമത പ്രകടമാകും. മേലധികാരിയുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാകും. വ്യാപാര-വ്യവസായ രംഗങ്ങളിൽ സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചകളും ഈ വാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലത കാണുന്നു. കൃഷി, സ്വയംതൊഴിൽ, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക പുരോഗതി കൈവരും. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ധനാഗമന സാധ്യത കാണുന്നു. സാമ്പത്തികനില മെച്ചപ്പെടും. എങ്കിലും വാരത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ പാഴ്ച്ചിലവുകളും അനാവശ്യ ധനവനിയോഗങ്ങളും വർദ്ദിക്കുന്നത് മാനസ്സിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകാം. ഭാവിയ്ക്കുവേണ്ടി ദീർഘകാല പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യും. ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും അലോസരങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും.നേരിയ ശാരീരിക വിഷമതകൾ ഉടലെടുക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

ദോഷ ശമനത്തിനായി  ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, ഭദ്ര കാളിക്ക് നാരങ്ങാവിളക്ക്.

makaram-1മകരം(ഉത്രാടം 3/4,തിരുവോണം,അവിട്ടം 1/2)

തൊഴിലന്വേഷകർക്ക്  പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരാം. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളില് തീരുമാനം ഉണ്ടാകും. ഔദ്യോഗിക മേഖലയിൽ വിരസതയുടെയും അലസതയുടെയും വേളകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോലിയിൽ സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും കുറയാം. മേലധികാരിയുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും സാധ്യത കാണുന്നു. പുതിയ ധനാഗമന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആരായും. തൊഴിൽ ചുമതലകൾ സംബന്ധിച്ച  തീരുമാനങ്ങളും കൂടിക്കാഴ്ചകളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പഠനവിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. കൃഷി, സ്വയംതൊഴിൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പുരോഗതി കൈവരും. നീർ ദോഷ സംബന്ധമായ വ്യാധികള് പിടിപ്പെടാന് സാധ്യതയുണ്ട്. വരത്തിന്റെ അവസാന ദിനങ്ങളില് സാമ്പത്തിക നേട്ടം വർദ്ധിക്കും.

ദോഷ ശമനത്തിനായി മഹാവിഷ്ണുവിന് ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി, ശാസ്താവിന് എള്ളുപായസം.


.


kumbhamകുംഭം(അവിട്ടം 1/2,ചതയം,പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)

ജോലിഭാരവും കഠിനാദ്ധ്വാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു വാരമാകും ഉണ്ടാവുക. തിരക്കേറിയ വേളകൾ മാനസ്സിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകാം. കാര്യക്ഷമതയും പ്രവർത്തന മികവും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും മേലധികാരിയുടെയും പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമാകും. കൃഷി, സ്വയംതൊഴിൽ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ-വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലങ്ങളിലും പുരോഗതി കാണുന്നു.  സേവന രംഗങ്ങളിലും മറ്റും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക നേട്ടവും സംതൃപ്തിയും കൈവരും. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ധനാഗമനം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചിലവുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. അനാവശ്യ ധനവിനിയോഗം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് നയിക്കാം. തൊഴിൽ സംബന്ധവും വ്യാപരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും യാത്രകൾ വന്നുചേരാം. പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കരുതൽ ആവശ്യമാണ്. വിദേശ ജോലിക്കാരക്ക് അപ്രതീക്ഷിത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

 
ദോഷ ശമനത്തിനായി  ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനവും ശിവന് കൂവളമാല.
meenamമീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി,രേവതി)

അമിതമായ ജോലി ഭാരം മൂലം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഉദാസീനത തോനാന്‍ ഇടയുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കള്‍ ബന്ധുജനങ്ങള്‍ എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളില്‍ അല്പം വൈഷമ്യ ങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. കച്ചവടത്തിലും വ്യാപാരത്തിലും ലാഭാനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പരീക്ഷകള്‍ സുഗമമാകും. വായ്പ്പാ ബാധ്യതകളില്‍ അല്പം കുറവ് വരും. മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ മാറ്റും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധന ചിലവുകള്‍ മൂലം സാമ്പത്തിക രംഗത്ത്  അല്പം പ്രയാസം ഉണ്ടായെന്നു വരാം. ജോലിമാറ്റത്തെ കുറിച്ച് ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അംഗീകാരങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും. കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിനാല്‍ ജോലിയില്‍ നിന്നും വിട്ടു നില്‍ക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകും. പൊതു രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഗുണകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. 

 
ദോഷ പരിഹാരത്തിനായി മഹാവിഷ്ണുവിന് പാൽപ്പായസം, നാഗങ്ങൾക്ക് നൂറും പാലും.

 

തടസ്സ നിവാരണത്തിനും ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനും ഗണപതി ഭഗവാന് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്

പതിനെട്ടു നാരങ്ങ കോര്‍ത്ത മാല ഗണപതി ഭഗവാന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ ചാര്‍ത്തുകയും മൂന്നാം ദിവസം വഴിപാടു കാരന്‍റെ പേരും നാളും ചൊല്ലി വിഘ്നഹര സ്തോത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വിശേഷാല്‍ വഴിപാട്. എന്ത് ആഗ്രഹം മനസ്സില്‍ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത്, ആ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനു പ്രതിബന്ധമാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ ഗണപതി ഭഗവാന്‍ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ഭക്തജന വിശ്വാസം.

ജന്മ നക്ഷത്ര ദിവസം(പക്കപ്പിറന്നാള്‍) പുഷ്പാഞ്ജലി വരത്തക്ക വിധത്തില്‍ വഴിപാടു നടത്തുന്നത് അതി വിശേഷമായി കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രധാന കാര്യങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായും സംരംഭങ്ങള്‍ മുതലായവയുടെ ശുഭാരംഭത്തിനായും ആ പ്രത്യേക ദിനത്തില്‍ വഴിപാട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന വണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും വിശേഷമാണ്.
വഴിപാട് ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
http://imojo.in/3edval


Click Here for your Pooja

Online_services

Click Here