2020 ജൂൺ 30 നു വ്യാഴം രാശി മാറുന്നു. ഗുണദോഷങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ?

2020 ജൂൺ 30 നു വ്യാഴം രാശി മാറുന്നു. ഗുണദോഷങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ?

2020 ജൂൺ 30 ന് വ്യാഴം വക്രഗതി അവസാനിച്ചു മകരത്തിൽ നിന്നും    ധനുവിലേക്ക്  രാശി മാറുന്നു. സാധാരണയായി വ്യാഴം ഒരു വർഷക്കാലം ഒരു  സ്ഥിതി ചെയ്യുമെങ്കിലും ഇത്തവണ അതിചാരം മൂലം മകരത്തിലേക്ക് പോകുകയും വസുന്ധരയോഗത്തിനു കാരണമാകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ തിരികെ സ്വക്ഷേത്രമായ ധനുവിലേക്ക് പകരുന്നു. 2020 നവംബർ അവസാനം വരേയ്ക്കും ഇനി വ്യാഴം ധനുവിൽ തന്നെ തുടരും. നവഗ്രഹങ്ങളില്‍ വച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം. ഒരു ജാതകത്തിലെ അനുഭവഗുണം, ഭാഗ്യം, ദൈവാധീനം എന്നിവയെല്ലാം വ്യാഴത്തെ കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്.

2020 ജൂൺ 30 മുതൽ അടുത്ത വ്യാഴപ്പകർച്ച വരുന്നതായ നവംബർ 20 വരെയുള്ള അഞ്ചു മാസങ്ങളിലേക്കുള്ള സാമാന്യമായ വ്യാഴ ഗോചരഫലം നല്‍കുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെയും ജാതകത്തിലെ വ്യാഴ സ്ഥിതിയും ദശാപഹാരങ്ങളുടെ ഗുണ ദോഷങ്ങളും അനുസരിച്ച് സൂക്ഷ്മ ഫലങ്ങള്‍ അറിയേണ്ടതാകുന്നു.

 

മേടക്കൂര്‍ (അശ്വതിഭരണി,കാര്‍ത്തിക1/4)

വ്യാഴം ഭാഗ്യ  സ്ഥാനത്തേക്ക്  മാറുന്നു. വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പുതിയ ആശയങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ സര്‍വരുടെയും  അഭിനന്ദനവും ആദരവും നേടിയെടുക്കും. തൊഴിലില്‍ വലിയ പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ആഡംബര വസ്തുക്കളും  വാങ്ങും. ഗൃഹം മോടി പിടിപ്പിക്കും. വിദേശയാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്  ആഗ്രഹം സാധിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ ഐക്യവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ബന്ധുജനങ്ങളുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന  അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പരിഹൃത മാകും. ദാമ്പത്യത്തില്‍ സുഖാനുഭവങ്ങളും സന്താനങ്ങളെ കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പരാജയ സാധ്യതയുള്ള  മത്സരങ്ങളില്‍ പോലും  വിജയിക്കാന്‍ കഴിയും. സാമുദായിക നേതൃസ്ഥാനം ലഭിക്കും. ഗൃഹത്തില്‍ മംഗള കര്‍മങ്ങള്‍ നടക്കും.

ഇടവക്കൂര്‍ (കാര്‍ത്തിക 3/4,രോഹിണിമകയിരം1/2)
വ്യാഴം എട്ടിലേക്ക്  മാറുന്നു. ചാരവശാല്‍ അഷ്ടമത്തില്‍ വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല. അധ്വാനവും അലച്ചിലും വര്‍ധിക്കും എന്നതാണ് പ്രധാന ന്യൂനത. തനിക്കും അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍, തന്മൂലം മനക്ലേശവും ധനവ്യയവും വര്‍ധിക്കുക മുതലായ അനുഭവങ്ങളെ കരുതണം. ബന്ധുക്കളെക്കാള്‍ ഉപരി സുഹൃത്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഗുണഫലങ്ങള്‍ വരാം. ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ജയിക്കാനുള്ള അവസരം നമ്മളായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ വരാം. വിദേശ യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. തൊഴില്‍ സ്ഥലമോ സ്ഥാനമോ ഒന്നിലധികം തവണ മാറേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും വലിയ ധന മുതല്‍മുടക്കുകള്‍ക്ക് മുതിരരുത്. ദൈവാധീനവും ഭാഗ്യവും അല്പം കുറയുന്ന സമയമാണ് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ആത്മാര്‍ഥമായി ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമങ്ങള്‍ വിജയം കാണും. 

Click to Book your Pooja

 


 
മിഥുനക്കൂര്‍ (മകയിരം 1/2,തിരുവാതിരപുണര്‍തം3/4)
മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഏഴിലേക്ക് വരുന്നു. ചാരവശാല്‍ ഏഴിലെ വ്യാഴം നല്ല ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കും. വിവാഹ തടസ്സം അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂല വിവാഹ ബന്ധങ്ങള്‍, വിവാഹം മുതലായവ വരാവുന്ന സമയമാണ്. വ്യാപാരത്തിലും തൊഴില്‍ രംഗത്തും അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്നതായ പ്രയാസങ്ങള്‍ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകും. മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പല ആഗ്രഹങ്ങളും പൂര്‍ത്തീകരിക്കുവാന്‍ കഴിയും. അനുകൂലമായ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുകയും അത് മൂലം ശുഭ ഫലങ്ങള്‍ വരികയും ചെയ്യും. ഭൂമി, ഗൃഹം, സ്വത്ത് മുതലായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ മാറും. ആത്മ വിശ്വാസവും ക്രയ ശേഷിയും വര്‍ധിക്കും.
കര്‍ക്കിടകക്കൂര്‍ (പുണര്‍തം1/4, പൂയംആയില്യം)
കർക്കിടക കൂറുകാര്‍ക്ക് വ്യാഴം ആറാം ഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നു.  ബന്ധുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പോലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ വരാം. പെരുമാറ്റത്തില്‍ ബോധപൂര്‍വമായ ക്ഷമാഭാവം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ കലഹ സാധ്യത കുറയും.  ആറില്‍ വ്യാഴം വരുന്ന കാലത്ത് പൊതുവില്‍ ദൈവാധീനവും ഭാഗ്യവും കുറയും. ശത്രു ശല്യം വര്‍ധിക്കും. ആയതിനാല്‍ പുതിയ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഒരു വര്‍ഷക്കാലത്തേക്ക് ഇടപെടുന്നത് ഗുണകരമാകില്ല. ചിലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും. ദീര്‍ഘ കാല രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ കരുതല്‍ പുലര്‍ത്തണം. സര്‍ക്കാര്‍- കോടതി കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതികൂലമാകും. പഴയ കടബാധ്യതകള്‍ മൂലം മനോവൈഷമ്യം വരാം. ചതി, വഞ്ചന മുതലായവയില്‍ അകപ്പെടാതെ നോക്കണം.   ജാതകത്തില്‍ വ്യാഴം ധനു മീനം, കര്‍ക്കിടകം തുടങ്ങിയ ഇഷ്ട  ഭാവങ്ങളില്‍ നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്ക് ദോഷം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞിരിക്കും.

ചിങ്ങക്കൂര്‍ (മകംപൂരംഉത്രം 1/4)
ചിങ്ങം  രാശിക്കാര്‍ക്ക് വ്യാഴം അനുകൂല ഭാവമായ അഞ്ചിലേക്ക് മാറുന്നു. ശനിയും അനുകൂല ഭാവത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കയാല്‍ വ്യാഴമാറ്റം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന നാളുകാര്‍ ഈ കൂറില്‍ പെട്ടവര്‍ ആയിരിക്കും.  വര്‍ഷങ്ങളായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമാകും. തൊഴില്‍ മേഖലയില്‍ നിങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കും. ജോലിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മന സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കും. വിദേശ യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക്ഭൂ ആഗ്രഹ സാഫല്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഭൂമി ക്രയ വിക്രയത്തിലും ഗൃഹ നിര്‍മാണ കാര്യങ്ങളിലും നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക രംഗം പുഷ്ടിപ്പെടും. മനസ്സിന്റെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയും. ശത്രുക്കള്‍ പരാജിതരാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് മികച്ച വിജയം ലഭ്യമാകും. തൊഴിലില്‍ സ്ഥാനകയറ്റം ലഭിക്കും. കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് അംഗീകാരവും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കും. നക്ഷത്ര ദശാകാലം കൂടെ അനുകൂലമായ സമയമാണെങ്കില്‍ അപ്രതീക്ഷിത ഭാഗ്യാനുഭാവങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. 
 

.


 
കന്നിക്കൂര്‍ (ഉത്രം 3/4, അത്തംചിത്തിര 1/2)
കന്നികൂറുകാര്‍ക്ക് വ്യാഴമാറ്റം കാര്യമായ ഗുണഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുകയില്ല. കാരണം ചാരവശാല്‍ വ്യാഴം നാലില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം അത്ര അനുകൂലമല്ല.  മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളിലും തടസ്സാനുഭവങ്ങള്‍ വരാം. ദാമ്പത്യ പരമായ ക്ലേശങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാം. ജിവിത പങ്കാളിക്ക് ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാവുന്ന സമയമാണ്.  തൊഴില്‍ രംഗത്തും പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും അകന്നു കഴിയേയേണ്ടതായ സാഹചര്യം സംജാതമായി എന്ന് വരാം. ഊഹ കച്ചവടം, ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം എന്നിവ ഒഴിവാക്കണം. സാഹസിക പ്രവൃത്തികളില്‍ നിന്നും വിവാദങ്ങളില്‍ നിന്നും ബോധപൂര്‍വം ഒഴിഞ്ഞു നില്‍ക്കണം. അപകടങ്ങള്‍ക്കും വീഴ്ചകള്‍ക്കും മറ്റും സാധ്യത ഉള്ളതിനാല്‍ വാഹനം, യന്ത്രം, അഗ്നി, വൈദ്യുതി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോള്‍ വളരെ കരുതല്‍ വേണം.  കുടുംബ സ്വസ്ഥതയും കുറയാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

തുലാക്കൂര്‍ (ചിത്തിര 1/2, ചോതിവിശാഖം 3/4)
തുലാക്കൂറുകാര്‍ക്ക് വ്യാഴം മൂന്നിലേക്ക് വരുന്നു. മാനസിക സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ധിക്കും. തൊഴിലില്‍ അനുകൂലമല്ലാത്ത മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കണം. നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പരാജയത്തില്‍ കലാശിച്ചു എന്ന് വരാം. വാസ സ്ഥലത്തിനു മാറ്റം വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രാരംഭ തടസ്സം നേരിടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. സുഹൃത്ത് സംസര്‍ഗം മൂലം അപഖ്യാതി കേള്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇഷ്ട ജനങ്ങള്‍ക്ക് രോഗാദി ദുരിതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം. വരുമാനത്തില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും നഷ്ടസാധ്യതയില്ല എന്ന് ആശ്വസിക്കാം. കണ്ടക ശനിക്കാലം കൂടെ ആകയാല്‍ പല അവസരങ്ങളിലും മാനസിക വിഹ്വലത മൂലം വേണ്ടരീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ വരാം. വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികള്‍ മൂലം മനോ വൈഷമ്യം വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്.


വൃശ്ചികക്കൂര്‍ (വിശാഖം1/4, അനിഴംതൃക്കേട്ട)
വ്യാഴത്തിന്റെ  രണ്ടിലെ സ്ഥിതി  വൃശ്ചികക്കൂറുകാര്‍ക്ക് പൊതുവില്‍ ഗുണകരമാണ്. ശനിയും അനുകൂലഭാവമായ മൂന്നില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാകയാല്‍ ഗുണഫലങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും.  മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന പല തടസ്സങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ വിജയകരമാകും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പഠനത്തില്‍ നേട്ടവും മത്സരവിജയവും ഉണ്ടാകും.  ധനപരമായും നേട്ടങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് അപ്രതീക്ഷിത പുരോഗതി ദൃശ്യമാകും. വ്യാപാര ലാഭം വര്‍ധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലമാകും. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും. നഷ്ടമായി എന്ന് കരുതിയ ധനം തിരികെ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വ്യാഴ അഷ്ടോത്തരം വ്യാഴാഴ്ചകളില്‍ പതിവായി ജപിക്കുന്നത്  കൂടുതല്‍ സത്ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കും.


ധനുക്കൂര്‍ (മൂലംപൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4)
ധനുക്കൂറുകാര്‍ക്ക്  ഇനി ജന്മവ്യാഴക്കാലമാകുന്നു. പൊതുവില്‍ ക്ലേശ അനുഭവങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തണം. അസമയത്തും അനാവശ്യവും ആയ യാത്രകള്‍ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. വസ്തു, വാഹനം മുതലായവ വാങ്ങുന്നത് ഒരു വര്‍ഷക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ആകുന്നതാണ് ഉത്തമം. ഏഴര ശനിക്കാലം കൂടെയാകയാല്‍ കര്‍മരംഗത്ത്  പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ അനുകൂല സമയമല്ല. ധനപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍  വളരെ കരുതല്‍ പുലര്‍ത്തണം. കുടുംബ പരമായും കാലം നന്നല്ല. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നത്  അപമാനം വരുത്തി വയ്ക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങള്‍ക്കും പതിവിലും അധികം അധ്വാനം വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യപരമായ വൈദ്യനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കുക. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും നാരായണ കവചവും  പതിവായി ജപിക്കുക. ദോഷ  കാഠിന്യം കുറയും.
 

 
മകരക്കൂര്‍ (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണംഅവിട്ടം1/2)
വ്യാഴം പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് മാറുന്നു.  കൂടാതെ ജന്മശനിക്കാലവുമാകുന്നു. ഇത്  ഒട്ടും അനുകൂലമായ സ്ഥിതിയല്ല. പല കാര്യങ്ങളിലും പരാജയം നേരിടേണ്ടിവരും. ധന ക്ലേശങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഉറ്റവരുമായി പോലും കലഹങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. ധാരാളം യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടി വരും. കര്‍മരംഗത്ത് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടി വരും. ഗൃഹനിര്‍മ്മാണത്തില്‍  കാലതാമസം നേരിടും. അകാരണ മാനസിക വ്യസനം ഉണ്ടാകും. ചതിയിലും വിവാദങ്ങളിലും ഉള്‍പ്പെടാന്‍ സാധ്യത ഏറെയാണ്‌.   എല്ലാ കാര്യത്തിലും തുടക്കത്തില്‍ വലിയ തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. പാഴ് ചിലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കും. തൊഴില്‍ മാറാനുള്ള ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കണം. തൊഴില്‍ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാല്‍ മറ്റൊരു തൊഴില്‍ ലഭിക്കുക പ്രയാസമാകും. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം പതിവായി ജപിക്കുക. തടസ്സങ്ങള്‍ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ കുറയും.
 

.


കുംഭക്കൂര്‍ (അവിട്ടം 1/2, ചതയംപൂരൂരുട്ടാതി3/4)
പതിനൊന്നിലെ  വ്യാഴം  സര്‍വ ഗുണങ്ങളും നല്‍കും എന്നാണ് പ്രമാണം. ധനനേട്ടം, ഭൂമിലാഭം, ദ്രവ്യലാഭം മുതലായവ ഉണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ വിജയത്തിലെത്തും. ജോലിയില്‍  അനുകൂല മാറ്റങ്ങളോ  സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഏര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ എല്ലാം വിജയം ഉണ്ടാകും. തൊഴില്‍രഹിതര്‍ക്ക്  പുതിയ ജോലിയില്‍ പ്രവേശിക്കുവാന്‍ കഴിയും. വിദേശയാത്രയ്ക്ക്  ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ മാറും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതയും  സമാധാനവും നിറയും. ഭൂമി ഗൃഹം മുതലായവ അനുഭവത്തില്‍ വരും. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍കള്‍ക്ക് മികച്ച പരീക്ഷാവിജയം ഉണ്ടാകും. അവിവാഹിതര്‍ക്ക് വിവാഹ ഭാഗ്യവും കുടുംബസ്ഥര്‍ക്ക് കുടുംബ സുഖവും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പൊതുവില്‍ പല കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂല പരിവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. നഷ്ടമായി എന്നു കരുതിയ വസ്തുക്കള്‍ പോലും തിരികെ ലഭിക്കും. പൊതു രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അംഗീകാരം വര്‍ധിക്കും.

മീനക്കൂർ (പൂരൂരുട്ടാതി കാൽ,ഉതൃട്ടാതി,രേവതി)

വ്യാഴം പത്തിലേക്ക്  മാറുന്നു. ചാരവശാല്‍ കര്‍മ്മവ്യാഴം നന്നല്ല. ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും നടപ്പാക്കാന്‍ കഴിയില്ല. പ്രവര്‍ത്തന മാന്ദ്യവും അലസതയും ഉണ്ടാകും. തൊഴില്‍ പരമായി ഒട്ടേറെ  അനിഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍  നേരിടേണ്ടി വരാം. അധ്വാനം വര്‍ധിക്കും. അനുകൂലമല്ലാത്ത  സ്ഥലം മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായി അകല്‍ച്ചയുണ്ടാകും. കേസുകള്‍, വഴക്കുകള്‍, കോടതി ഇടപാടുകള്‍  എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യത. ദോഷ കാലമായതിനാല്‍ എല്ലാത്തിലും കരുതല്‍ പുലര്‍ത്തുക. ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാല്‍ മറ്റൊന്ന് ലഭിക്കുക പ്രയാസമാകും. എന്നാല്‍ നക്ഷത്രാധിപന്‍ കൂടെയായ ശനി പതിനൊന്നില്‍ സഞ്ചരിക്കയാല്‍ കണ്ണില്‍ കൊള്ളാനുള്ളത് പുരികത്തില്‍ എന്നപോലെ പല അപകടങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടും. വ്യാഴാഴ്ചകളില്‍  വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തില്‍  പാല്‍പായസം നിവേദിച്ച് അഷ്ടോത്തര  അര്‍ച്ചന നടത്തുക. ഭാഗവതത്തിലെ  പ്രഹ്ലാദ സ്തുതി  പതിവായി പാരായണം ചെയ്യുക. രാജഗോപല യന്ത്രം ധരിക്കുന്നത്  ഗുണകരമാണ്.   

മീനക്കൂര്‍ (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതിരേവതി)

.


 

തടസ്സ നിവാരണത്തിനും ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനും ഗണപതി ഭഗവാന് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്

പതിനെട്ടു നാരങ്ങ കോര്‍ത്ത മാല ഗണപതി ഭഗവാന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ ചാര്‍ത്തുകയും മൂന്നാം ദിവസം വഴിപാടു കാരന്‍റെ പേരും നാളും ചൊല്ലി വിഘ്നഹര സ്തോത്രം കൊണ്ട് പുഷ്പാഞ്ജലി കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വിശേഷാല്‍ വഴിപാട്. എന്ത് ആഗ്രഹം മനസ്സില്‍ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടാണോ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം ഈ വഴിപാട് നടത്തുന്നത്, ആ ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിനു പ്രതിബന്ധമാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ ഗണപതി ഭഗവാന്‍ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് ഭക്തജന വിശ്വാസം.

ജന്മ നക്ഷത്ര ദിവസം(പക്കപ്പിറന്നാള്‍) പുഷ്പാഞ്ജലി വരത്തക്ക വിധത്തില്‍ വഴിപാടു നടത്തുന്നത് അതി വിശേഷമായി കരുതപ്പെടുന്നു. പ്രധാന കാര്യങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായും സംരംഭങ്ങള്‍ മുതലായവയുടെ ശുഭാരംഭത്തിനായും ആ പ്രത്യേക ദിനത്തില്‍ വഴിപാട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്ന വണ്ണം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും വിശേഷമാണ്.
വഴിപാട് ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഈ ലിങ്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
http://imojo.in/3edval

lemon mala

Click here for your Pooja


Online_services

Click Here