Articles

നവധാന്യഗണപതി വീട്ടിലുണ്ടോ? ധനധാന്യ സമൃദ്ധി ഫലം!

നവധാന്യങ്ങളാല്‍ നിര്‍മിച്ച  ചെറിയ ഗണപതി വിഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ പൂജാമുറിയിലോ മറ്റു ശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ കിഴക്കോ വടക്കോ അഭിമുഖമായി വച്ച് ആരാധിച്ചു നോക്കൂ.. ഇത് സർവൈശ്വര്യകരവും ഗൃഹൈശ്വര്യപ്രദവും നവഗ്രഹ  പ്രീതികരവും  ആകുന്നു. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകമായ ധാന്യങ്ങൾ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ഃ- സൂര്യൻ (ഗോതമ്പ്‌), ചന്ദ്രൻ (അരി),
Read more

ഈ ശനിയാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം

ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച (07.03.2020) ഹൈന്ദവ വൃതാനുഷ്ഠാന സംബന്ധയായി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. പ്രദോഷവും ആയില്യവും ഒത്തു ചേർന്നു വരുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല അന്ന് ശനിയാഴ്ചയും കൂടെ ആകയാൽ ശനി പ്രദോഷം കൂടെയാണ്. പ്രദോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശേഷമായാണ് ശനി പ്രദോഷം. പാപശമനത്തിനും ശനി ദോഷ ശാന്തിക്കും ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിനും ശനി
Read more

ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാല – ആചരിക്കേണ്ടതും അരുതാത്തതും

ആറ്റുകാല്‍  പൊങ്കാല ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ്.  പൊങ്കാല അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങൾ കരുണാമയിയായ ദേവി സാധിച്ച് തരും എന്നുള്ള ദൃഡമായ വിശ്വാസവും അനുഭവങ്ങളുമാണ്  പൊങ്കാലയിലേക്ക് സ്ത്രീജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. പുരോഹിതന്മാരുടെയോ പൂജാരിമാരുടെയോ ഒന്നും മധ്യസ്ഥതയില്ലാതെ ഭക്തർ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന യാഗം
Read more

ശനിമാറ്റം 2020

കൊല്ലവർഷം 1195 മകരമാസം 10 -ആം തീയതി ക്രിസ്തു വർഷം 2020 – ജനുവരി മാസം 24 -ആം തീയതി ഉദയാല്പരം 7 നാഴിക 21 വിനാഴികയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം രാവിലെ 9  മണി 49 മിനിറ്റിന് ശനി  ധനുവിൽ നിന്നും മകരത്തിലേക്ക് രാശി മാറുന്നു. ഉദ്ദേശം രണ്ടര വർഷക്കാലം ശനി മകരം രാശിയിൽ തുടരും.  മേടം(അശ്വതി,ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4) ശനി
Read more

തിരുവാതിര വ്രതം അനുഷ്‌ഠിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ ?

നെടുമംഗല്യത്തിന്  ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വ്രതമാണ്  ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര വ്രതം. ഭഗവാന്‍ ശിവന്റെ  ജന്മ നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര. ശിവപാര്‍വതീ വിവാഹം നടന്ന ദിനമായും കാമദേവന് ഭഗവാന്‍ പുനര്‍ജ്ജന്മം നല്‍കിയ ദിനമായും ഈ ദിവസത്തെ പുരാണങ്ങളില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.  ആദ്യമായി തിരുവാതിര വ്രതം നോറ്റത് ശ്രീപാര്‍വതീദേവി തന്നെയാണ്.
Read more

കുടുംബാഭിവൃദ്ധിക്ക് തൃക്കാർത്തിക വ്രതം

മനോസുഖത്തിനും ദാരിദ്ര്യ ശമനത്തിനും കുടുംബാഭിവൃദ്ധിക്കും സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്രതാനുഷ്ഠാനമാണ് തൃക്കാർത്തിക വ്രതം. വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ് ദേവിയുടെ ജന്മനാളായി ആഘോഷിച്ചു വരുന്നത്. സുപ്രസിദ്ധമായ കുമാരനല്ലൂർ കാർത്തികയും അന്നാണ്. പാൽക്കടലിൽ മഹാലക്ഷ്മി അവതരിച്ചതും തുളസീ ദേവി അവതാരമെടുത്തതും
Read more

ദാമ്പത്യക്ലേശ പരിഹാരം

ദാമ്പത്യ ക്ലേശം വരുവാന്‍ കാരണം പലതുണ്ടാകാം. യോജ്യമായ മനസ്സുകള്‍ തമ്മിലേ യോജിക്കപ്പെടാവൂ. മനപ്പൊരുത്തം തന്നെ പ്രധാനം എന്ന് കരുതാനും ന്യായമുണ്ട്. പക്ഷെ പൊരുത്തമുള്ള ജാതകങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ മാത്രമേ മനപ്പൊരുത്തം ഉണ്ടാകൂ. പൊരുത്ത പരിശോധന നോക്കിയും, അല്ലാതെയും, ആകസ്മികമായും, പരസ്പര ആകര്‍ഷണത്താലും, മറ്റുള്ളവരുടെ
Read more

മണ്ഡലകാലത്തിനു തുടക്കമാകുന്നു. വ്രതാനുഷ്ഠാനം എങ്ങനെ വേണം?

ശബരിമല മണ്ഡല കാലത്തിനു നാളെ തുടക്കമാകുന്നു. വൃശ്ചികം ഒന്ന്  മുതൽക്കുള്ള 41 ദിനങ്ങളാണ് മണ്ഡലകാലം. പണ്ട് വൃശ്ചികം ഒന്നിന് തന്നെ മാലയിട്ട് 41 ദിവസം വ്രതം പൂർത്തയാക്കിയാണ് സ്വാമിമാർ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയിരുന്നത്. മണ്ഡല തുടക്കത്തിൽ ദർശനം നടത്തേണ്ടവർ കാലേ കൂട്ടി വ്രതം ആരംഭിക്കണം. വ്രതാനുഷ്ഠാനം എങ്ങനെ വേണം? ശബരിമല
Read more

ശ്രീസരസ്വതീകവചം (ബ്രഹ്മവൈവര്‍ത്താന്തര്‍ഗതം)

ബ്രഹ്മോവാച । ശൃണു വത്സ പ്രവക്ഷ്യാമി കവചം സര്‍വകാമദം । ശ്രുതിസാരം ശ്രുതിസുഖം ശ്രുത്യുക്തം ശ്രുതിപൂജിതം ഉക്തം കൃഷ്ണേന ഗോലോകേ മഹ്യം വൃന്ദാവനേ വനേ । രാസേശ്വരേണ വിഭുനാ രാസേ വൈ രാസമണ്ഡലേ അതീവ ഗോപനീയം ച കല്‍പവൃക്ഷസമം പരം । അശ്രുതാദ്ഭുതമന്ത്രാണാം സമൂഹൈശ്ച സമന്വിതം യദ്ധൃത്വാ പഠനാദ്ബ്രഹ്മന്‍ബുദ്ധിമാംശ്ച ബൃഹസ്പതിഃ ।
Read more

സ്കന്ദഷഷ്ടി നവംബർ 2 ശനിയാഴ്ച- വ്രതാനുഷ്ഠാനം നാളെമുതൽക്ക്

തുലാമാസത്തിലെ ഷഷ്ടി ആണ് സ്കന്ദ ഷഷ്ടി. ഭഗവാന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ ശൂര പദ്മാസുരനെ നിഹ്രഹിച്ചത് സ്കന്ദ ഷഷ്ടി ദിനത്തിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പൂര്‍ണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തിപൂര്‍വ്വം അനുഷ്ടിക്കേണ്ട വ്രതമാണ് ഷഷ്ഠി വ്രതം. ഇത്തവണ 2019 നവംബർ രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയാണ് ഷഷ്ഠി വ്രതം വരുന്നത്. ഷഷ്ഠിവ്രതം പോലെ ഉത്തമമായ മറ്റൊരു
Read more