നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? 25.05.2018 (1193 ഇടവം 11 വെള്ളി)

Daily-AstrologyPredictions-2
 മേടം(അശ്വതി,ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4) കാര്യങ്ങള്‍ വിചാരിച്ച രീതിയില്‍ വിജയകരമാക്കുവാന്‍ കഴിയും. സുഹൃത്ത് സഹായം, ബന്ധു സമാഗമം എന്നിവ പല സമയത്തും ഉപകാരമായി ഭവിക്കും. ഇടവം(കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി,മകയിരം 1/2) അധ്വാന ഭാരവും അലച്ചിലും വര്‍ധിക്കാവുന്ന ദിനമാണ്. ഗൌരവമുള്ള ജോലികള്‍ ജാഗ്രതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം.
Read more