ഏറ്റവും ലളിതമായി എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബലിയിടാം?

ഏറ്റവും ലളിതമായി എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബലിയിടാം?

കര്‍ക്കടകവാവുബലി തര്‍പ്പണം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നദീതടങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അസാധ്യമായതോടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലേക്ക് മാറാന്‍ എല്ലാവരും നിര്‍ബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. വീടുകളിലെല്ലാം ക്രിയകള്‍ പറഞ്ഞുനല്‍കുന്നതിന് കര്‍മികളെത്തുക പ്രയാസം. ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയും…

ഒക്ടോബറില്‍ 4 ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് രാശിമാറ്റം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് നല്ലകാലം..!

ഒക്ടോബറില്‍ 4 ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് രാശിമാറ്റം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് നല്ലകാലം..!

ഒക്ടോബര്‍ മാസം ജ്യോതിഷപരമായി വളരെയധികം പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്നു. മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ ശുക്രനും ബുധനും രാശി മാറ്റും. ശുക്രന്‍ തുലാം രാശിയില്‍ നിന്ന് വൃശ്ചികരാശിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോള്‍, ബുധന്‍…

വിജയദശമിയിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ വിദ്യാഭിവൃദ്ധിയും വിദ്യ കൊണ്ട് നേട്ടവും..

വിജയദശമിയിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ വിദ്യാഭിവൃദ്ധിയും വിദ്യ കൊണ്ട് നേട്ടവും..

സരസ്വതീ ഉപാസനയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്തോത്രമാണ് അഗസ്ത്യ വിരചിതമായ ഈ സരസ്വതീ സ്തോത്രം. സുപ്രസിദ്ധമായ സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം എന്ന സ്തുതി ഈ സ്തോത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. വിദ്യാരംഭ…

error: Content is protected !!