വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ  ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ദീർഘായുസ്സ്…

വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ദീർഘായുസ്സ്…

വ്യാഴാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യോദയ ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം വരുന്നതായ വ്യാഴ ഹോരയിൽ നെയ് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ച് മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് , മഹാവിഷ്ണുവിനേയും ഗുരുവിനെയും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്…

കൂറു ദോഷം ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്?

കൂറു ദോഷം ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക്?

പൂയം നക്ഷത്രത്തിനെ ‘കാലുള്ള നക്ഷത്രം’ എന്നും ‘കൂറുദോഷമുള്ള നക്ഷത്രം’ എന്നും പറഞ്ഞു വരാറുണ്ടല്ലോ. ഈ പോരായ്മ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ പൂയം നക്ഷത്രം ഏതു നക്ഷത്രം പോലെയും ഉത്തമം ആണെന്നതില്‍…

മന:ശാന്തി ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം

മന:ശാന്തി ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ മാർഗം

ലോകം അതിവേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുകായും അതോടൊപ്പം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പലപ്പോഴും അതിനൊപ്പം ഓടിയെത്താന്‍ നമ്മളിൽ പലർക്കും സാധിക്കാറില്ല. എല്ലാവരും ദിനംപ്രതി ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള പെടാപ്പാടോടെയുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ്. അതില്‍…

error: Content is protected !!