ഈയൊരു രത്നം ധരിച്ചാൽ പ്രയോജനം ഒട്ടനവധി…
Gemstones

ഈയൊരു രത്നം ധരിച്ചാൽ പ്രയോജനം ഒട്ടനവധി…

ചന്ദ്രനെ ജ്യോതിഷത്തിൽ കാണുന്നത് മനസ്സിന്റെ കാരകനായിട്ടാണ്. ചന്ദ്രന്റെ ബലാബലം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരാളുടെ മനസ്സിന്റെ ബലവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രതികരണ ശേഷിയും ഒക്കെ. ചന്ദ്രൻ ലഗ്നാൽ 6,8,12 എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ…

രത്ന നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ രീതികള്‍
Gemstones

രത്ന നിര്‍ണ്ണയത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ രീതികള്‍

രത്ന നിര്‍ണ്ണയത്തെയും രത്ന ധാരണത്തെയും താരതമ്യേന ആധുനികമായ ഗ്രഹ ദോഷ പരിഹാര മാര്‍ഗമായാണ് പലരും കണ്ടു വരുന്നത്. എന്നാല്‍ സത്യം അതല്ല. വരാഹ മിഹിരാചാര്യന്റെ  ബൃഹത്സംഹിതയില്‍ പോലും…

പെരിഡോട്ട് ധരിക്കാം ജീവിത വിജയം നേടാം
Gemstones

പെരിഡോട്ട് ധരിക്കാം ജീവിത വിജയം നേടാം

ഭാരതീയ രത്ന ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ബുധന്റെ രത്നമാണ് മരതകം. മരതകം അല്പം വിലയേറിയ രത്നമാകയാല്‍ പലര്‍ക്കും ധരിക്കുവാന്‍ സാധിച്ചെന്നു വരില്ല. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ഉപ രത്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്.…

നവരത്നങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപരത്നങ്ങൾ
Gemstones

നവരത്നങ്ങൾക്ക് പകരം ഉപരത്നങ്ങൾ

നിങ്ങളെ അലട്ടുന്ന പലവിധ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും രത്നധാരണം ഒരു പരിഹാരമാര്‍ഗമാണ്. മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടി അലയാതെ വളരെ എളുപ്പമായ രത്നധാരണം പതിവാക്കിയാൽ പലവിധ…

error: Content is protected !!