തൈപ്പൂയം ജനുവരി 26  വെള്ളിയാഴ്ച. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ സർവ്വാനുഗ്രഹം..!
Focus Rituals

തൈപ്പൂയം ജനുവരി 26 വെള്ളിയാഴ്ച. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ സർവ്വാനുഗ്രഹം..!

മകരമാസത്തിലെ (തമിഴ് പഞ്ചാംഗ പ്രകാരം തൈ മാസം) പൂയം നാളാണ്‌ തൈപ്പൂയമായി ഹിന്ദുക്കള്‍ ആഘോഷിക്കുന്നത്‌. ഈ വർഷത്തെ തൈപ്പൂയം 2024 ജനുവരി മാസം 26 വെള്ളിയാകുന്നു. താരകാസുരന്‍റെ…

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..
Focus Predictions

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..

23.06.2024 (1199  മിഥുനം 9 ഞായര്‍) മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും) കാല വിളംബം, ഭാഗ്യ തടസ്സം, കുടുംബ സുഖ ഹാനി എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയുള്ള ദിനം.…

ഇങ്ങനെ തിരുവാതിര വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ കുടുംബൈശ്വര്യം.
Focus Rituals

ഇങ്ങനെ തിരുവാതിര വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ കുടുംബൈശ്വര്യം.

ദീർഘ മംഗല്യത്തിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ വ്രതമാണ് ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര വ്രതം. ഭഗവാൻ ശിവൻ്റെ ജന്മ നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര. ശിവപാർവ്വതീ വിവാഹ ദിവസമായും കാമദേവന് ശിവൻ പുനർജന്മം നൽകിയ…

നാളെ ദീപാവലി.. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ സർവൈശ്വര്യ സിദ്ധി..
Focus Rituals

നാളെ ദീപാവലി.. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ സർവൈശ്വര്യ സിദ്ധി..

വിനോദ് ശ്രേയസ്. ദീപങ്ങളുടെ ആഘോഷമായ ദീപാവലിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യങ്ങളാണ്. നരകാസുര വധം മുതല്‍ വര്‍ധമാന മഹാവീര നിര്‍വാണം വരെ അവ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. എങ്കിലും…

സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധ്യമാക്കുന്ന ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടകം
Focus Specials

സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധ്യമാക്കുന്ന ത്രിപുരസുന്ദരീ അഷ്ടകം

ദശമഹാ വിദ്യകളിൽ അതി പ്രധാനമായ ത്രിപുരസുന്ദരി ( ഷോഡശി, ലളിത) അനുഗ്രഹ വർഷിണിയാണ്. മംഗല്യ ദോഷം, ഭാഗ്യക്കുറവ്, കുടുംബത്തിലെ അനൈക്യം, അകാരണമായ ഋണ ബാധ്യതകൾ മുതലായ ദുരിതങ്ങളിൽ…

അഷ്ടമി രോഹിണി 06.09.2022 ബുധനാഴ്ച. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ സർവാനുഗ്രഹ സിദ്ധി..
Focus

അഷ്ടമി രോഹിണി 06.09.2022 ബുധനാഴ്ച. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ സർവാനുഗ്രഹ സിദ്ധി..

ചിങ്ങമാസത്തിൽ വരുന്ന കൃഷ്ണപക്ഷ അഷ്ടമിയാണ് ജന്മാഷ്ടമിയായി കണക്കാക്കുന്നത്, ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 06 കൊല്ലവർഷം 1199 ചിങ്ങം 21 നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി. തിഥി പ്രകാരമാണ് അഷ്ടമിരോഹിണി…

നാളെ ശനിപ്രദോഷം .. സന്ധ്യാസമയം ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാനുഗ്രഹം..!
Focus Rituals

നാളെ ശനിപ്രദോഷം .. സന്ധ്യാസമയം ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാനുഗ്രഹം..!

പ്രദോഷ വ്രതം ശിവപ്രീതികരമാണ്. ത്രയോദശി സന്ധ്യയ്ക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് വ്രതമനുഷ്ടിക്കന്നത്. ശനിയാഴ്ചയും ത്രയോദശി തിഥിയും ചേർന്നു വരുന്നതാണ് ശനി പ്രദോഷം. പ്രദോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്വം ശനിപ്രദോഷത്തിനാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.…

സർവൈശ്വര്യത്തിന് അഷ്ട ലക്ഷ്മി സ്തോത്രം
Focus Specials

സർവൈശ്വര്യത്തിന് അഷ്ട ലക്ഷ്മി സ്തോത്രം

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ നിന്ന് കരകയറാനും അകാരണമായി കടബാധ്യതയില്‍ പെടാതിരിക്കാനും ഉത്തമ മാര്‍ഗമാണ് അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്ര ജപം. ധനലക്ഷ്മി, ധാന്യലക്ഷ്മി, ധൈര്യലക്ഷ്മി, ശൗര്യലക്ഷ്മി, വിദ്യാലക്ഷ്മി, കീര്‍ത്തിലക്ഷ്മി, വിജയലക്ഷ്മി, രാജലക്ഷ്മി…

നാളെ (06.06.2024) ശനി ജയന്തി.. ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സകല ദുരിത ശാന്തി..
Focus Rituals

നാളെ (06.06.2024) ശനി ജയന്തി.. ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സകല ദുരിത ശാന്തി..

സാധാരണയായി ശനിയുടെ ദോഷ നിവാരണത്തിനായി നിർദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ശനിയാഴ്ച. വിശേഷിച്ചും ശനിയാഴ്ച ഉദയ ശേഷം വരുന്നതായ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വരുന്നതായ ശനിഹോരാ സമയം ചെയ്യുന്നതായ ശനി പ്രീതി…

നാളെ ഇടവ രവി സംക്രമം.. ആദിത്യനെ ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് ഭജിച്ചാൽ സർവൈശ്വര്യം.
Focus Specials

നാളെ ഇടവ രവി സംക്രമം.. ആദിത്യനെ ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് ഭജിച്ചാൽ സർവൈശ്വര്യം.

നാളെ 15.05.2023 തിങ്കളാഴ്ച ഉദയാൽ പരം 12 നാഴിക 30 വിനാഴികയ്ക്ക് (11.32 am IST) ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ ഇടവ രവി സംക്രമം. സൂര്യൻ ഒരു രാശിയിൽ…

error: Content is protected !!