വാരഫലം : 2022  ജൂലൈ 31 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ

വാരഫലം : 2022 ജൂലൈ 31 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ

വാര വിശേഷങ്ങൾ- നാഗ പഞ്ചമി- ഓഗസ്റ്റ് 2, ഷഷ്ഠി വ്രതം ഓഗസ്റ്റ് 3. മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും: തൊഴിൽ രംഗത്തു പുരോഗമനപരമായ…

ഈ നാളുകളിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

ഈ നാളുകളിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് വളരെ ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്കി വരുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളോളം തന്നെ അവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് മാധവീയത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹോരാ ശാസ്ത്രം മുതലായ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ…

കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രത്തിന് ആ പേര് വന്നതെങ്ങനെ?

കാളഹസ്തി ക്ഷേത്രത്തിന് ആ പേര് വന്നതെങ്ങനെ?

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചിറ്റൂർ ജില്ലയിൽ സുവർണ മുഖി നദീതീരത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ ശിവക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീകാളഹസ്തി ക്ഷേത്രം. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ക്ഷേത്രം ദക്ഷിണ കൈലാസം…

സംഖ്യാ ശാസ്ത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ തീയതികൾ ..

സംഖ്യാ ശാസ്ത്രം പറയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യ തീയതികൾ ..

ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ ജന്മ രാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിതത്തിൽ പല ഗുണ ദോഷങ്ങളും അനുഭവത്തിൽ വരും. ജ്യോതിഷപരമായ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ച്‌ ഓരോ ദിവസവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ്‌ ഒരു…

error: Content is protected !!