സർവൈശ്വര്യത്തിന് അഷ്ട ലക്ഷ്മി സ്തോത്രം

സർവൈശ്വര്യത്തിന് അഷ്ട ലക്ഷ്മി സ്തോത്രം

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ നിന്ന് കരകയറാനും അകാരണമായി കടബാധ്യതയില്‍ പെടാതിരിക്കാനും ഉത്തമ മാര്‍ഗമാണ് അഷ്ടലക്ഷ്മി സ്തോത്ര ജപം. ധനലക്ഷ്മി, ധാന്യലക്ഷ്മി, ധൈര്യലക്ഷ്മി, ശൗര്യലക്ഷ്മി, വിദ്യാലക്ഷ്മി, കീര്‍ത്തിലക്ഷ്മി, വിജയലക്ഷ്മി, രാജലക്ഷ്മി…

ഈ വർഷം വിഷുക്കണി കാണേണ്ടതെപ്പോൾ?

ഈ വർഷം വിഷുക്കണി കാണേണ്ടതെപ്പോൾ?

കുംഭശനി മീനവ്യാഴക്കാലം കൊല്ലവർഷം 1188-ആം ആണ്ട് മീനമാസം 31 ക്രിസ്തുവർഷം 2023 ഏപ്രിൽ 14 ഉദയാല്പരം 19 നാഴിക 42 വിനാഴികയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം പകൽ…

ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചു കിടന്നാൽ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ അലട്ടില്ല .. നിശ്ചയം !

ഈ മന്ത്രം ജപിച്ചു കിടന്നാൽ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ അലട്ടില്ല .. നിശ്ചയം !

ഉറക്കത്തിൽ പേടി സ്വപ്‌നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുഃസ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് പലർക്കും നിദ്രാ ഭംഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതിയാണ്. വിശേഷിച്ച് കുട്ടികൾക്കും മറ്റും. അർജുനപ്പത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അർജുനന്റെ പത്തു പര്യായങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതും…

ഗൃഹൈശ്വര്യത്തിനായി വീട്ടമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ടത്..

ഗൃഹൈശ്വര്യത്തിനായി വീട്ടമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ടത്..

കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം ഗൃഹനാഥയുടെ കൈകളിലാണ് .വാസ്തുപരമായി വീട് പണിതാലും അതിനെ വേണ്ടവിധത്തിൽ പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സത്‌ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല . വീടിന്റെ വാസ്തു നിലനിർത്തുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് .…

error: Content is protected !!