നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

Share this Post

05.12.2021 (1197 വൃശ്ചികം 20 ഞായർ)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും:

ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ വ്യാപരിക്കേണ്ടി വരും. സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്നും സഹായകരമല്ലാത്ത സമീപനങ്ങള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

സ്ത്രീകള്‍ മൂലം വൈഷമ്യങ്ങള്‍ വരാവുന്ന ദിവസമാണ്. കാര്യ സാധ്യത്തിനായി പതിവിലും കവിഞ്ഞ പരിശ്രമങ്ങള്‍ വേണ്ടി വന്നേക്കാം.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

മന സമ്മര്‍ദം കുറയും. ഉല്ലാസകരമായി സമയം ചിലവഴിക്കുവാന്‍ കഴിയും. ആവശ്യമായ സമയത്ത് വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകും.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത് പ്രോത്സാഹജനകമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകും. ധന നേട്ടം, അംഗീകാരം എന്നിവയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

പ്രാരംഭ തടസങ്ങള്‍ വന്നാലും കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമാക്കാന്‍ കഴിയും. ആരോഗ്യപരമായി അല്പം വൈഷമ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ ഇടയുണ്ട്.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

കാര്യ പരാജയം, പ്രവര്‍ത്തന ക്ലേശം, അസന്തുഷ്ടി എന്നിവ വരാവുന്ന ദിവസമാണ്. പൂര്‍ണബോധ്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുന്നത് ദോഷകരമാകും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

കുടുംബസുഖം, ആഗ്രഹ സാധ്യം, ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങള്‍ മുതലായവ വരാവുന്ന ദിവസം. കുടുംബത്തില്‍ മംഗള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

തൊഴില്‍ രംഗത്ത് അലസത ഉണ്ടായെന്നു വരാം. അമിത അധ്വാന ഭാരം മൂലം കുടുംബ ചുമതലകള്‍ നിര്‍വഹിക്കുവാന്‍ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം. 

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യക്തിബന്ധങ്ങള്‍ ഊഷ്മളവും ഗുണകരവും ആയി ഭവിക്കും. തൊഴില്‍ നേട്ടം ഉണ്ടാകും.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കും. തൊഴിലില്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യസാധ്യം വരാന്‍ പ്രയാസമാണ്. അമിത അധ്വാനം മൂലം ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങള്‍ വരാം. 

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും നിറഞ്ഞ തെളിഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായി സമയം ചിലവിടാന്‍ കഴിയും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

ആഗ്രഹ സാധ്യം, മനോസുഖം, കുടുംബ പുഷ്ടി എന്നിവ വരാവുന്ന ദിനം. സന്തോഷകരമായ വാര്‍ത്തകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയും.

Post Module #1

വജ്രം ധരിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അറിയാം.. യോജിക്കാത്തവർക്ക് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം!

വജ്രം ധരിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ അറിയാം.. യോജിക്കാത്തവർക്ക് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം!

rootDecember 5, 20213 min read
Share this Post

നവരത്നങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണ് വജ്രം. ഗ്രീക്ക് വിശ്വാസ പ്രകാരം സൗന്ദര്യ ദേവതയായ വീനസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രത്നമാണിത്. ശുക്രന്‍റെ രത്നമായാണ് ഭാരതീയ ജ്യോതിഷത്തില്‍ വജ്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശുദ്ധമായ വെള്ളനിറത്തിലുള്ള…


Share this Post

Share this Post
Focus Predictions