നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..

Share this Post

02.12.2023 (1199 വൃശ്ചികം 16 ശനി)

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും)

ആരോഗ്യ ക്ലേശം വരാന്‍ ഇടയുള്ളതിനാല്‍ മുന്‍ കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കണം. പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രാരംഭ തടസ്സം വന്നാലും അന്തിമ വിജയം ഉണ്ടാകും.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും)

ഊര്‍ജവും ശുഭകരമായ അനുഭവങ്ങളും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. മാനസിക ഉല്ലാസം ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുഭവത്തില്‍ വരും.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ആത്മാര്‍ഥമായി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ വേണ്ടവിധം അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതില്‍ വിഷമം തോന്നാന്‍ ഇടയുണ്ട്. തൊഴില്‍ സംബന്ധമായി പ്രതികൂല അനുഭവങ്ങള്‍ കരുതണം. 

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

ധന ലാഭവും കര്‍മഗുണവും വരാവുന്ന ദിനമാണ്. മാനസിക ക്ലേശങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ബന്ധു സഹായം ഗുണകരമാകും

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

ഉദര വൈഷമ്യത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ആഹാര കാര്യങ്ങളില്‍ മിതത്വം പാലിക്കണം. കുടുംബാംഗങ്ങളില്‍ നിന്നും അകന്നു കഴിയേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്നു വരാം.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

സാമ്പത്തികമായി നല്ല അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ദിവസമാണ്. കുടുംബ സുഖം, മനോ സുഖം എന്നിവയും ഉണ്ടാകും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഇടപെടുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളും വിജയാനുഭവങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ സൗഹാര്‍ദപരമാകും.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

പല കാര്യങ്ങളിലും കാര്യ തടസം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എടുത്തു ചാടും മുന്‍പ് കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് പോലും സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായെന്നു വരാം. തൊഴിലില്‍ അലസത ബാധിക്കാതെ നോക്കണം.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

മന സന്തോഷവും ആത്മ വിശ്വാസവും വര്‍ധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ദിനമാണ്. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സഫലീകരിക്കപ്പെടും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഇഷ്ടാനുഭവങ്ങള്‍, കാര്യ സാധ്യം, ബന്ധു സമാഗമം മുതലായവ വരാവുന്ന ദിവസം. സമൂഹത്തില്‍ അംഗീകാരം വര്‍ധിക്കും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

ആശയവിനിമയത്തിലെ അപാകത മൂലം വൈഷമ്യങ്ങള്‍ വരാതെ നോക്കണം. കുടുംബ സംബന്ധമായ മന സമ്മര്‍ദം വര്‍ദ്ധിച്ചെന്നു വരാം.

പശുപത്യഷ്ടകം (പശുപതി അഷ്ടകം) IIPASHUPATI ASHTAKAMII

Post Module #1

നാളെ കാർത്തിക വിളക്ക് ; തൃക്കാർത്തിക വ്രതം തിങ്കളാഴ്ച – ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ആഗ്രഹ സാധ്യം

നാളെ കാർത്തിക വിളക്ക് ; തൃക്കാർത്തിക വ്രതം തിങ്കളാഴ്ച – ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ആഗ്രഹ സാധ്യം

rootNovember 25, 20232 min read
Share this Post

നാളെ കാർത്തിക വിളക്കും തൃക്കാർത്തിക വ്രതം 26.11.23 തിങ്കളാഴ്ചയുമാണ് ആചരിക്കേണ്ടത്. സന്ധ്യാസമയം കാർത്തിക നക്ഷത്രവും പൗർണ്ണമി തിഥിയും വരുന്നത് ഞായറാഴ്ച ആയതിനാൽ ആണ് അന്നേ ദിവസം കാർത്തിക…


Share this Post

Share this Post
Focus Predictions