നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

Share this Post

13.04.2021 (1196 മീനം 30 ചൊവ്വ)

മേടം(അശ്വതി,ഭരണി, കാര്‍ത്തിക1/4)

മനഃസന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകളും അനുഭവങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. കാര്യവിജയം, സന്തോഷം എന്നിവയ്ക്കും സാധ്യത. 

ഇടവം(കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി,മകയിരം 1/2)

പ്രവർത്തന വൈഷമ്യം, അകാരണ മനഃക്ലേശം. പ്രതീക്ഷിച്ച സഹകരണം ലഭ്യമാകാൻ പ്രയാസം. 

മിഥുനം(മകയിരം 1/2,തിരുവാതിര,പുണര്‍തം 3/4)

തൊഴിൽ നേട്ടം, സാമ്പത്തിക ലാഭം, കുടുംബ ഐശ്വര്യം. അപ്രതീക്ഷിത സഹായങ്ങൾ അനുഭവത്തിൽ വരും. 

കര്‍ക്കിടകം(പുണര്‍തം 1/4, പൂയം,ആയില്യം)

ഭാഗ്യപുഷ്ടി, അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ, അംഗീകാര ലബ്‌ധി. ശത്രുക്കൾ നിഷ്പ്രഭരാകും.  

ചിങ്ങം(മകം, പൂരം,ഉത്രം 1/4)

കാര്യ വൈഷമ്യം, അമിതയാത്ര, പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ക്ലേശം അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. 

കന്നി(ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2)

തൊഴിൽ ക്ലേശം, ബന്ധങ്ങളിൽ വൈഷമ്യങ്ങൾ. ജാഗ്രതയോടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റുക. 

തുലാം(ചിത്തിര 1/2,ചോതി, വിശാഖം3/4)

കാര്യവിജയം, സന്തോഷം, അംഗീകാരം, പ്രണയ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല അനുഭവങ്ങൾ. 

വൃശ്ചികം(വിശാഖം1/4, അനിഴം,തൃക്കേട്ട)

അപ്രതീക്ഷിത കാര്യലാഭം, കുടുംബ സുഖം, ധന നേട്ടം. 

ORDER YOUR REPORT ONLINE

ധനു(മൂലം, പൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4)

പ്രവർത്തന വൈഷമ്യം, തൊഴിൽ മാന്ദ്യം, അനാരോഗ്യം, അസന്തുഷ്ടി.

മകരം(ഉത്രാടം 3/4,തിരുവോണം,അവിട്ടം 1/2)

അദ്ധ്വാന ഭാരം, വർധിച്ച ചിലവുകൾ, ശാരീരിക ക്ലേശം. കുടുംബപരമായി നന്ന്.

കുംഭം(അവിട്ടം 1/2,ചതയം,പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)

മന സന്തോഷം, അംഗീകാരം, സന്തോഷം, ആത്മവിശ്വാസം.

മീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി,രേവതി)

തൊഴിൽ ക്ലേശം, യാത്രാ ദുരിതം, അനാരോഗ്യം.


Share this Post
Focus Predictions