വാരഫലം : 2022  ജൂലൈ 31 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ
Focus Predictions

വാരഫലം : 2022 ജൂലൈ 31 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 6 വരെ

വാര വിശേഷങ്ങൾ- നാഗ പഞ്ചമി- ഓഗസ്റ്റ് 2, ഷഷ്ഠി വ്രതം ഓഗസ്റ്റ് 3. മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും: തൊഴിൽ രംഗത്തു പുരോഗമനപരമായ…

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?
Focus Predictions

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

07.08.2022 (1197 കർക്കടകം 22 ഞായർ) മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും: കര്‍മങ്ങള്‍ക്ക് വിഘ്നം വരാന്‍ ഇടയുണ്ട്. ദുരഭിമാനം മൂലം അവസരങ്ങള്‍ നഷ്ടമാകാന്‍…

പ്രാചീന ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ജന്മനക്ഷത്ര  സവിഷേഷതകൾ : അശ്വതി
Astrology Predictions

പ്രാചീന ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ജന്മനക്ഷത്ര സവിഷേഷതകൾ : അശ്വതി

പ്രാചീന ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ജന്മ നക്ഷത്ര പ്രകാരം ജനിച്ചവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഭാവി പ്രവചനങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ്. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ചവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കന്നത്…

ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്.. ഏതൊക്കെ നാളുകാർ  ശ്രദ്ധിക്കണം?
Predictions

ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്.. ഏതൊക്കെ നാളുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം?

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ഗ്രഹവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവു കൂടുമ്പോൾ ഒരു രാശിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നു. ഏറ്റവും സാവധാനം രാശി മാറുന്നത് ശനിയും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒരു…

നാളെ മിഥുനം 1. അറിയാം എല്ലാ നാളുകാരുടെയും പൊതുവായ മാസഫലം.
Astrology Predictions

നാളെ മിഥുനം 1. അറിയാം എല്ലാ നാളുകാരുടെയും പൊതുവായ മാസഫലം.

1197 മിഥുനമാസത്തിലെ എല്ലാ നാലുകാരുടെയും പൊതുവായ ഫല പ്രവചനം നടത്തുന്നു. ചാരവശാലുള്ള ഫലങ്ങൾ അന്തിമമാണെന്നു ധരിക്കരുത്. അവരവരുടെ ജാതക- ദശാകാല ഫലങ്ങളും പരിഗണിക്കണം. മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി…

ആകാരം കൊണ്ടറിയം ആളുടെ സവിശേഷതകൾ..!
Astrology Predictions

ആകാരം കൊണ്ടറിയം ആളുടെ സവിശേഷതകൾ..!

ആദ്യമേ പറയട്ടെ: ഞാൻ ഒരു ലക്ഷണ ശാസ്ത്ര വിദഗ്ദ്ധനൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ സാമുദ്രികം, ലക്ഷണ ശാസ്ത്രം മുതലായവ ഉപയോഗിച്ച് ഫല പ്രവചനം നടത്തുന്ന പല വ്യക്തികളുമായും പരിചയപ്പെടാൻ അവസരം…

ശനി ഇപ്പോൾ മുതൽ 2022 ജൂലൈ 12 വരെ കുംഭത്തിൽ. ചില രാശികൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ!
Astrology Predictions

ശനി ഇപ്പോൾ മുതൽ 2022 ജൂലൈ 12 വരെ കുംഭത്തിൽ. ചില രാശികൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ!

ഒരു രാശിയിൽ ശരാശരി രണ്ടര വർഷം കഴിയുന്ന ശനി മുപ്പതു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം താൽക്കാലികമായി തന്റെ സ്വന്തം ഗൃഹമായാ കുംഭം രാശിയിൽ മടങ്ങിയെത്തുകയാണ്. 29.04.2022 മുതൽ 12.07.2022…

രാഹു -കേതു രാശിമാറ്റം വരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ലത്…
Predictions

രാഹു -കേതു രാശിമാറ്റം വരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നല്ലത്…

മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ഘടികാര ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ രാഹുകേതുക്കൾ പ്രതി ഘടികാര ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നതു മാത്രമല്ല, മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളെ പോലെ യഥാർഥ ഗ്രഹങ്ങളല്ല; മറിച്ച് ഇവ രണ്ടു…

ഇന്ന് മീനം 1. മീനമാസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?
Astrology Predictions

ഇന്ന് മീനം 1. മീനമാസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

മേടക്കൂറ് (അശ്വതി ഭരണി കാര്‍ത്തിക ഒന്നാംപാദം): ധനക്ലേശങ്ങൾ വലിയ അളവിൽ പരിഹരിക്കുവാൻ ഈ മാസത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. വ്യാപാരത്തിൽ ആദായം വര്‍ധിക്കും. കർമ്മ രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ലഭിക്കും.…

ചൊവ്വയും ബുധനും ശനിയും മകരത്തിൽ ..  ത്രിഗ്രഹ യോഗം ആർക്കൊക്കെ ഗുണകരം?
Astrology Predictions

ചൊവ്വയും ബുധനും ശനിയും മകരത്തിൽ .. ത്രിഗ്രഹ യോഗം ആർക്കൊക്കെ ഗുണകരം?

ചൊവ്വയും ബുധനും ശനിയും ഇപ്പോൾ മകരം രാശിയിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ ത്രിഗ്രഹ യോഗം എന്നു പറയും. ചാരവശാൽ ഈ ഗ്രഹ…

error: Content is protected !!