Monday, December 6, 2021
നവഗ്രഹ ദോഷം അകലാൻ ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ
Rituals Specials

നവഗ്രഹ ദോഷം അകലാൻ ലളിതമായ പരിഹാരങ്ങൾ

ആദ്യന്ത ദൈവവും ശിവശക്തിപുത്രനുമായ ഗണപതിയെ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവര്‍ത്തിയും പൂര്‍ണ്ണതയിലെത്തുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. നവഗ്രഹങ്ങളും ഗണപതിയെ വണങ്ങി പല സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഐതീഹ്യം. അതുകൊണ്ട് നവഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായി…

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതം..!
Astrology Specials

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങിയാൽ വിജയം സുനിശ്ചിതം..!

ആധുനിക യുഗത്തില്‍ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംരംഭങ്ങൾക്കും വളരെ മുഖ്യമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. കച്ചവടമാകുമ്പോൾ ലാഭവും നഷ്ടവും സാധാരണമാണ്. എന്നാല്‍, തൊടുന്നതെല്ലാം നഷ്ടമെന്ന ഫലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഭാരതീയ വിശ്വാസം…

ഹനുമാനെ നിത്യം സ്മരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ എട്ടു ഗുണങ്ങൾ..
Specials

ഹനുമാനെ നിത്യം സ്മരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നത് ഈ എട്ടു ഗുണങ്ങൾ..

ഹനുമാൻ സ്വാമിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും നന്‍മയേയും ബോധത്തേയും ഉണര്‍ത്തുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തടസങ്ങളും നീക്കി നമ്മെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നു എന്നു നമ്മള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.…

മറ്റന്നാൾ തൃക്കാർത്തിക.. ഈ വർഷത്തെ വ്രതാനുഷ്ടാനത്തിന് സവിശേഷതകൾ ഏറെ… ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ആഗ്രഹസാദ്ധ്യം.
Rituals Specials

മറ്റന്നാൾ തൃക്കാർത്തിക.. ഈ വർഷത്തെ വ്രതാനുഷ്ടാനത്തിന് സവിശേഷതകൾ ഏറെ… ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ആഗ്രഹസാദ്ധ്യം.

മനോസുഖത്തിനും ദാരിദ്ര്യ ശമനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്രതാനുഷ്ഠാനമാണ് തൃക്കാര്‍ത്തിക വ്രതം. വ‍ൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാര്‍ത്തിക നക്ഷത്രമാണ് ദേവിയുടെ ജന്മ നാളായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ദേവിയുടെ ജന്മ…

വ്രതപുണ്യവുമായി വൃശ്ചികം… മണ്ഡലവ്രതം – അറിയേണ്ടതെല്ലാം…
Rituals Specials

വ്രതപുണ്യവുമായി വൃശ്ചികം… മണ്ഡലവ്രതം – അറിയേണ്ടതെല്ലാം…

വൃശ്ചിക മാസം ആരംഭിക്കുന്നതോടെ മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുകയാണ്. 41 ദിവസത്തെ വ്രതമെടുത്ത് ശബരിമല ശാസ്താവിനെ ദര്‍ശിക്കുന്നതാണുത്തമം. ദുരിത പൂര്‍ണ്ണമായ പ്രശ്‌നങ്ങളില്‍ പെട്ട് അലയുന്നവര്‍ക്കും ജീവിത വിജയത്തിനും ഏറ്റവും നല്ല…

തൃക്കാർത്തിക നവംബർ 19 ന്. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ ധനൈശ്വര്യവും കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയും.
Rituals Specials

തൃക്കാർത്തിക നവംബർ 19 ന്. ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ ധനൈശ്വര്യവും കുടുംബാഭിവൃദ്ധിയും.

മനോസുഖത്തിനും ദാരിദ്ര്യ ശമനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്രതാനുഷ്ഠാനമാണ് തൃക്കാര്‍ത്തിക വ്രതം. വ‍ൃശ്ചിക മാസത്തിലെ കാര്‍ത്തിക നക്ഷത്രമാണ് ദേവിയുടെ ജന്മ നാളായി ആചരിച്ചു വരുന്നത്. ദേവിയുടെ ജന്മ…

ഈ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയാൽ ആഗ്രഹസാദ്ധ്യം ഫലം..!
Rituals Specials

ഈ ദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തുലാഭാരം നടത്തിയാൽ ആഗ്രഹസാദ്ധ്യം ഫലം..!

ഒരാളുടെ തൂക്കത്തിനു തുല്യമായോ അതില്‍ അധികമായോ, ഏതെങ്കിലും ദ്രവ്യം, ക്ഷേത്രത്തിലെ തുലാസില്‍ വച്ച് ദേവതയ്ക്ക്    സമർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് തുലാഭാരമെന്നു പറയുന്നത്. സാധരണയായി, പഞ്ചസാര, പഴം, ശർക്കര, അരി,…

കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിറയാൻ ശിവകുടുംബ ധ്യാന ശ്ലോകം
Specials

കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിറയാൻ ശിവകുടുംബ ധ്യാന ശ്ലോകം

വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യം നിറക്കുന്നതിന് പല ചിത്രങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും വീടുകളിൽ വച്ച് ആരാധിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ചിത്രമാണ് ശിവ കുടുംബ ചിത്രം. ശിവ കുടുംബ ചിത്രം വീട്ടിൽ…

ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ വർഷം മുഴുവൻ ധന സമൃദ്ധി
Rituals Specials

ദീപാവലി ദിനത്തിൽ ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ വർഷം മുഴുവൻ ധന സമൃദ്ധി

ദീപാവലി സംബന്ധമായി പല ഐതീഹ്യങ്ങളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.പ്രാഗ് ജ്യോതിഷ രാജ്യത്തിലെ ദുഷ്ട രാജാവായിരുന്ന നരകാസുരനെ വധിച്ചു ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ ലോകത്തെ തിന്മയില്‍ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച ദിനമാണ് ദീപാവലി എന്നതാണ്…

എല്ലാവർക്കും ഈ മന്ത്രം അറിയാം.. അതിന്റെ മഹത്വം ആർക്കും അറിയുകയുമില്ല..!
Specials

എല്ലാവർക്കും ഈ മന്ത്രം അറിയാം.. അതിന്റെ മഹത്വം ആർക്കും അറിയുകയുമില്ല..!

ഭോഗവും ഒടുവില്‍ മോക്ഷവും സിദ്ധിക്കുന്ന സഗുണോപാസനയ്ക്കുള്ള വിവിധ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍ പലതും കലിയുഗ മനുഷ്യന്‌ അനുഷ്ഠിക്കുവാന്‍ പ്രസായമാണ്‌. സത്യയുഗത്തില്‍ ധ്യാനം ഏറ്റവും പ്രധാന ഉപാസനാമാര്‍ഗ്ഗമായിരുന്നു. ആ യുഗത്തില്‍ മനുഷ്യമനസ്സ്‌…

error: Content is protected !!