നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..
Focus Predictions

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ? നാളത്തെ ദിവസഫലംഅറിയാം..

22.05.2024 (1199  ഇടവം 8 ബുധന്‍) മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയും ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും) കാര്യ വിജയം, സന്തോഷം, ബന്ധു സമാഗമം എന്നിവ പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട്…

സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം നേടാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശീലമാക്കുക.
Astrology

സാമ്പത്തിക ഉന്നമനം നേടാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശീലമാക്കുക.

എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചും ശുചിത്വത്തോടെയും ഇരിക്കുക. 2. വെള്ളിയാഴ്ച പണം കടം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിർധനന് ആഹാരം കഴിക്കുവാനോ അഗതികൾക്കോ സാമ്പത്തിക ക്ലേശമുള്ളവർക്കോ വൈദ്യ സഹായത്തിനു…

ഹോമങ്ങളും ഫലങ്ങളും
Rituals

ഹോമങ്ങളും ഫലങ്ങളും

നിത്യജീവിതത്തില്‍ നാം പലപ്പോഴും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരമായി ചില വൈദീക താന്ത്രിക കര്‍മ്മങ്ങളും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരം കര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ഏറിയതാണ് ഹോമങ്ങള്‍.ഒരു…

ജന്മ രാശി കൊണ്ടറിയാം പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ..
Astrology

ജന്മ രാശി കൊണ്ടറിയാം പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ..

ജ്യോതിചക്രത്തിൽ മേടം, ഇടവം, മിഥുനം, കര്‍ക്കടകം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം എന്നീ പന്ത്രണ്ട് രാശികളാണ് ഉള്ളത്. മേടം രാശി ആടിന്റെ…

error: Content is protected !!