വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ  ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ദീർഘായുസ്സ്…

വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ദീർഘായുസ്സ്…

വ്യാഴാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യോദയ ശേഷം ഒരു മണിക്കൂറിനകം വരുന്നതായ വ്യാഴ ഹോരയിൽ നെയ് വിളക്ക് കത്തിച്ചു വച്ച് മഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് , മഹാവിഷ്ണുവിനേയും ഗുരുവിനെയും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്…

ഏറ്റവും പിടിവാശിക്കാരായ രാശിക്കാർ ഇവരോ?

ഏറ്റവും പിടിവാശിക്കാരായ രാശിക്കാർ ഇവരോ?

ചില രാശികളിലുള്ളവരിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉള്ളവരും തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും മറ്റുള്ളവരോട് മാപ്പു പറയില്ല എന്ന വാശിയുമായി ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നും കാണുവാൻ കഴിയും. അത്തരത്തിൽ പിടിവാശിക്കാർ എന്ന പേരുദോഷം…

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രം വീട്ടിൽ വയ്ക്കാമോ ?

ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ചിത്രം വീട്ടിൽ വയ്ക്കാമോ ?

ഹനുമാൻസ്വാമി വായുപുത്രനാണ്. മാരുത തുല്യമായ വേഗമുള്ളവനാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ വായുവേഗത്തില്‍ സാധിച്ചു തരും. ഹനൂമാന്‍ ചിരഞ്ജീവികളില്‍ ഒരാളാണ്. അശ്വത്ഥാമാവ്, മഹാബലി, വ്യാസൻ, ഹനുമാൻ, വിഭീഷണൻ, കൃപൻ,…

error: Content is protected !!