ഫലം അറിഞ്ഞു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാൽ കാര്യസാധ്യം നിശ്ചയം…

ഫലം അറിഞ്ഞു പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തിയാൽ കാര്യസാധ്യം നിശ്ചയം…

പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നാല്‍ പുഷ്പങ്ങള്‍ കൊണ്ടുള്ള അഞ്ജലി അല്ലെങ്കില്‍ അര്‍ച്ചനയാണ്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പുഷ്പാഞ്ജലി പ്രധാന വഴിപാടും ആണ്. വഴിപാടു കഴിക്കുക എന്ന ദ്വയാര്‍ഥത്തിലല്ലാതെ വിധിയാവണ്ണം ചെയ്യുന്ന പുഷ്പാഞ്ജലികള്‍…

ഏതു കാലദോഷങ്ങളും അകറ്റുന്ന അത്ഭുത സ്തോത്രം…

ഏതു കാലദോഷങ്ങളും അകറ്റുന്ന അത്ഭുത സ്തോത്രം…

അധുനിക കാലത്തു പലർക്കും അവർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്നതായ ദശയും അപഹാരവും ഏതെന്നും അത് ഗുണകരമോ ദോഷകരമോ ആണോ എന്നും അറിവില്ല. അറിയുന്നവർ തന്നെ സ്വന്തം ജന്മ…

അഭിമാനിക്കാം..ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ശിവലിംഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്..!

അഭിമാനിക്കാം..ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ശിവലിംഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്..!

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ചെങ്കൽ മഹേശ്വരം ശിവ പാർവതീ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ ഉള്ളത്. ഇവിടുത്തെ…

വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം നിറയാനുള്ള വഴികൾ..

വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം നിറയാനുള്ള വഴികൾ..

പലർക്കും ഭവനനിർമ്മാണം എന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ  ആഗ്രഹിച്ചു നിർമിക്കുന്ന ഭവനത്തിൽ താമസം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളും ആരംഭിക്കും. വാസ്തുശാസ്ത്രം…

error: Content is protected !!