ജന്മനക്ഷത്രം പറയുന്ന സ്വകാര്യങ്ങൾ: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ  അറിയാം…

ജന്മനക്ഷത്രം പറയുന്ന സ്വകാര്യങ്ങൾ: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജന്മ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അറിയാം…

Share this Post

ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാലുടനെതന്നെ നക്ഷത്രമെന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് പതിവാണല്ലോ. സ്വന്തം നക്ഷത്രം എന്താണെന്നറിയാത്തവരും ഉണ്ടാകില്ല. മേടം, ഇടവം തുടങ്ങിയ 12 രാശികള്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് രാശിചക്രമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഇതേ രാശിചക്രത്തെത്തന്നെ 27 സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തേയും ഓരോ നക്ഷത്രമെന്ന് പറയുന്നു. മേടം മുതല്‍ വലത്തോട്ടാണ് രാശിചക്രത്തില്‍ അശ്വതി മുതൽക്കുള്ള നക്ഷത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നത്.
മേടം മുതല്‍ 12 രാശികളിലായി അശ്വതി തുടങ്ങി 27 നക്ഷത്രങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ രാശിയിലും രണ്ടേകാല്‍ നക്ഷത്രം വീതമാണുള്ളത്.


നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ക്രമം ഇങ്ങനെയാണ്

1. അശ്വതി, 2. ഭരണി, 3. കാര്‍ത്തിക, 4. രോഹിണി, 5. മകയിരം, 6. തിരുവാതിര, 7. പുണര്‍തം, 8. പൂയം, 9. ആയില്യം, 10. മകം, 11. പൂരം, 12. ഉത്രം, 13. അത്തം, 14. ചിത്തിര, 15. ചോതി, 16. വിശാഖം, 17. അനിഴം, 18. തൃക്കേട്ട, 19. മൂലം, 20. പൂരാടം, 21. ഉത്രാടം, 22. തിരുവോണം, 23. അവിട്ടം, 24. ചതയം, 25. പൂരുരുട്ടാതി, 26. ഉത്രട്ടാതി, 27. രേവതി

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ജന്മ നക്ഷത്രത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം

അശ്വതി:
അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ ബുദ്ധിയും ധൈര്യവും ഉള്ളവരായും സുന്ദരരായും എല്ലാവർക്കും പ്രിയരായും അമ്മയ്ക്ക്‌ ആൺമക്കളിൽ മൂത്തവനായും വിദ്യയെ അറിയുന്നവനായും ഭവിക്കും. ആരേയും വശീകരിക്കുന്ന ശരീരപ്രകൃതിയും അലങ്കാരങ്ങളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും ഇവരെ ശ്രദ്ധേയരാക്കുന്നു. ഭാവനാ ശാലിത്വത്തേക്കാളേറെ യുക്തി ചിന്തയുള്ളതു കൊണ്ടാകും ഇക്കൂട്ടർ കലാരംഗത്ത്‌ ഉറച്ച്‌ നിൽക്കുന്നതായി കാണാറില്ല. പ്രേമകാര്യങ്ങളിൽ ചാഞ്ചല്യം കാണിക്കുന്ന ഇവർ വിജ്ഞ്ഞ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന്‌ മുൻഗണന നൽകും. സേവനശീലം ഇവരിൽ പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക്‌ സൗന്ദര്യം, പുത്രസമ്പത്ത്‌, സുഖം, ശുചിത്വം തുടങ്ങിയവയാൽ അനുഗൃഹീതരായിരിക്കും

ഭരണി:
ഭരണി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ ശാന്തരായും സത്യവാദിയായും സ്ത്രീസക്തരായും സുഖവും മാന്യതയും ധീരതയും ഉള്ളവരായും ദീർഘായുസ്സുള്ളവരായും പുത്രന്മാർ കുറഞ്ഞവരായും ഭവിക്കും. ലക്ഷ്യം നേടുന്നതിന്‌ എത്രത്തോളം പോകാനും ഇവർ ഒരുക്കമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുമെങ്കിലും പരിശ്രമത്തിനനുസരിച്ച്‌ വിജയിക്കണമെന്നില്ല. കലാപ്രേമികളെങ്കിലും ആ രംഗത്ത്‌ പ്രശസ്തി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ പോയേക്കും. ഏത്‌ കാര്യത്തിന്റെയും മറ്റ്‌ വശത്തെക്കുറിച്ച്‌ ചിന്തിക്കുന്നത്‌ ഇവരുടെ സ്വഭാവമാണ്‌. സ്ത്രീകൾ ദൈവഭക്തിയുള്ളവരും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമായിരിക്കും. സ്നേഹശീലരെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ പരുഷമായി പെരുമാറും. പൊതുവേ വിവാഹം വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും വിജയപ്രദമായിരിക്കും.

product-preview

കാര്‍ത്തിക:
കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ സഹോദരന്മാർ കുറഞ്ഞവരായും ഭക്ഷണപ്രിയരായും പരസ്ത്രീസക്തരായും പരോപകാരിയും നല്ല ശരീരത്തോടു കൂടിയവരായും സംഭാഷണപ്രിയരായും ഭവിക്കും. മുൻകോപികളായ ഇവർക്ക്‌ സത്യധർമ്മ ബോധവും പുണ്യപാപ ബോധവും താരതമേന്യ കുറവായിരിക്കും. അഭിമാനത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പെട്ടെന്ന്‌ ക്ഷുഭിതരാക്കും. ജനമദ്ധ്യത്തിൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന്‌ സ്വാധീനം നേടിയെടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവർക്ക്‌ ഉപകാരസ്മരണ അൽപം കുറഞ്ഞുവെന്ന്‌ വരാം. സ്ത്രീകൾ സദ്യ ഒരുക്കുന്നതിലും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നതിലും പ്രശസ്തി നേടും.

രോഹിണി:
ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ കുലശ്രേഷ്ഠരായും സത്യം പറയുന്നവരായും സുന്ദരരായും ധനമുള്ളവരായും ആർക്കും അനിഷ്ടം പറയാത്തവരായും ഭവിക്കും. ഇവർക്ക്‌ പലവിധത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങളും അനുഭവപ്പെടും. സ്ത്രീ ജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കഴിയുന്നതിൽ ഇവർ താൽപര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും. എപ്പോഴും ന്യായത്തിന്റേയും നീതിയുടേയും പക്ഷം പിടിക്കുന്നവരാണിവർ. ഏത്‌ രംഗത്തായാലും ഇവർ പടിപടിയായി ഉയർച്ച പ്രാപിക്കും. പലതിനെപ്പറ്റിയും ഇവർ പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. ഏത്‌ ജോലി നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലും ഇവർ സമർത്ഥരായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ സുന്ദരികളും പതിവ്രതകളും ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ യാഥാസ്ഥിതിക മനഃസ്ഥിതി പ്രദർശിപ്പിക്കും.

മകയിരം:
ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിക്കുന്നവർ ബാല്യത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായും പിൽക്കാലം ബലവും സമ്പത്തും അനുഭവിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. ചതുരമായി സംഭാഷണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഇവർക്ക്‌ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളെ വാക്സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ട്‌ മൂടിവയ്ക്കാനും കഴിയും. ഇവർ പൊതുവേ അദ്ധ്വാനശീലരും കുടുംബസ്നേഹികളും മാതൃഭക്തരും ഈശ്വരവിശ്വാസികളുമായിരിക്കും. ഇവർ നല്ല വീടിനും വാഹനങ്ങൾക്കും ഉടമസ്ഥരും ആയിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ രൂപവതികൾ ആയിരിക്കും. പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സമർത്ഥകളായിരിക്കും. മധുര ഭാഷണത്തിലൂടെ ആരെയും വശത്താക്കാനിവർക്ക്‌ കഴിവ്‌ കൂടും. ധർമ്മ ബുദ്ധിയുള്ള ഇവർ സന്താനസൗഭാഗ്യം അനുഭവിക്കും.

തിരുവാതിര:
തിരുവാതിരയിൽ ജനിക്കുന്നവർ ഗർവ്വുള്ളവരും പരോപകാരം ചെയ്യുന്നവരും ഉപകാരസ്മരണ ഇല്ലാത്തവരും അസൂയയുള്ളവരും ദീർഘായുസ്സ്‌ ഉള്ളവരും ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും ദുർവാശി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇവർ മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പ്‌ ഉളവാക്കുന്ന സംഭാഷണസാമർത്ഥ്യം കാണിക്കും. പ്രേമകാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ ചഞ്ചലത പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ പലർക്കും അസാധാരണമായ ഓർമ്മശക്തി കണ്ടുവരുന്നു.ആരെങ്കിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തും. കാര്യങ്ങളുടെ ഉള്ളുകള്ളികൾ കാണുന്നതിൽ ഇവർക്ക്‌ കഴിവ്‌ കൂടും. സ്ത്രീകൾക്ക്‌ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ മിടുക്ക്‌ കൂടും. പലരുടെയും വൈവാഹികജീവിതം സുഖം കുറഞ്ഞതായി കാണപ്പെടുന്നു.

പുണര്‍തം:
സന്തോഷ സ്വഭാവം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇവർ വിനയമുള്ളവരും സത്യാന്വേഷികളുമാണ്‌. അൽപമാത്ര ലബ്ധികൊണ്ട്‌ ഇവർ സന്തുഷ്ടരാകും. വിജ്ഞ്ഞ്ഞാനത്തിന്റെയും കലകളുടെയും പക്ഷത്ത്‌ ഇവർ താൽപര്യം കാണിക്കും. ബന്ധുക്കളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും രമ്യതയോടെ പെരുമാറും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസികളായ ഇവർ ഒരു വിഷയം കൈവിട്ട്‌ മേറ്റ്ാ‍ന്നിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന ശാഖാചംക്രമണസ്വഭാവം കാണിക്കും. ഇവർ പരോപകാരം ചെയ്യുന്നതിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതിലും സദാനിരതരായിരിക്കും. പ്രസിദ്ധീകരണം, ബാങ്കിംഗ്‌, നീതിന്യായവകുപ്പ്‌, നേഴ്സിംഗ്‌, സെയിൽസ്മാൻ തുടങ്ങിയ ജോലികളിൽ പ്രശോഭിക്കും. സ്ത്രീകൾക്ക്‌ വസ്ത്രക്കമ്പം താരതമ്യേന കൂടുതലായിരിക്കും. ശുചിത്വത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ വയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യും. ഭർത്താവിനോടും മാതാപിതാക്കളോടും ഭക്തിയുള്ള ഇവർ സന്താനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹീതരാകും.

product-preview

പൂയം:
ഈ നക്ഷത്രക്കാർ സന്തോഷവാന്മാരായും ശാന്തപ്രകൃതരായും വിദ്വാന്മാരായും ധനവാന്മാരായും ബുദ്ധിമാന്മാരായും പരോപകാരികളായും ഒന്നിലും ലജ്ജയില്ലാത്തവരായും ഭവിക്കും. ഗുരുഭക്തിയും മതനിഷ്ഠയും ഉള്ളവരും ആയിരിക്കും. ഏറ്റെടുത്ത ചുമതലകൾ ആത്മാർത്ഥമായും സത്യസന്ധമായും ഇവർ നിർവ്വഹിക്കും. മിതവ്യയവും സൂക്ഷ്മതയും ആത്മവിശ്വാസവുംമൂലം ഇവർ ഉയർന്ന നിലയിലെത്തും.വസ്തുതകൾക്ക്‌ നിരക്കാത്ത ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കും. സ്ത്രീകൾ പടിപടിയായി സമ്പന്നതയിലേക്ക്‌ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്‌ കാണാം. സൗന്ദര്യവും, സൗഭാഗ്യവും, സന്താനങ്ങളും ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക്‌ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്‌. കുളിച്ച്‌ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുന്നതിൽ ഇവർ എപ്പോഴും താൽപര്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.

ആയില്യം:
ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവർ ഹൃദയകാഠിന്യം ഉള്ളവരായും വഞ്ചനാ സ്വഭാവവും ചപലതാസ്വഭാവവും ഉള്ളവരായും ജ്ഞ്ഞ്ഞാനവും വാക്സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവരായും സമ്പന്നരായും സംഘത്തിന്റെയോ, സമുദായത്തിന്റെയോ നായകരായും ഭവിക്കും. വാക്സാമർത്ഥ്യംകൊണ്ട്‌ ആരെയും സ്വാധീനിക്കുന്നവരും നർമ്മസംഭാഷണത്തിൽ തൽപരരും ആയിരിക്കും. ഇവർ സമ്പന്നകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും വിവാഹം കഴിക്കുക. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ അഭിമാനഗർവം പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കും. ഏത്‌ കാര്യത്തിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച്‌ നിൽക്കുകയോ ഒഴിഞ്ഞുമാറിപ്പോകാനോ ഉള്ള പ്രാവണ്യം കൂടിയിരിക്കും.

മകം:
അറിവുള്ളവരായും ധനവും സൗന്ദര്യവുമുള്ളവരായും പ്രശംസിക്കപ്പെടുന്നവരായും ശത്രുക്കളും അസൂയക്കാരും ഉള്ളവരായും പിതൃഭക്തരായും ആരോടും സ്നേഹമുള്ളവരായും പ്രസന്നരായും ഭവിക്കും. ഗുരുഭക്തരായ ഇവർ സ്വയം യത്നിച്ച്‌ ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തിച്ചേരും. സാന്ദർഭികമായി പെരുമാറാനും അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇവർക്ക്‌ കഴിയും. ഇവർ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ സഹായിക്കുമെങ്കിലും തിരിച്ച്‌ സഹായം കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ ധാർമ്മികകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ കാര്യപ്രാപ്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഗുരുജനങ്ങളെയും ഭർത്താവിനെയും അനുസരിക്കുന്ന ഇവർ യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉത്സുകരായിരിക്കും.

പൂരം:
ഹിതകരമായി സംസാരിക്കുന്നവരും സാമർത്ഥ്യമുള്ളവരും സഞ്ചാരികളും ധൈര്യമുണ്ടെന്ന്‌ ഭാവിക്കുകയും ഉള്ളിൽ പേടിയുള്ളവരും ആയി ഭവിക്കും. ഇവർ വളരെയധികം ഓർമ്മശക്തിയുള്ളവരാണ്‌. സംഭാഷണ മാധുര്യം കൊണ്ട്‌ ആരെയും വശത്താക്കും. ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറവായിരിക്കും. ചെറുപ്പം മുതലേ ഏത്‌ വിഷയത്തിലാണ്‌ താൽപര്യമെന്ന്‌ ഇവർ പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സത്യസന്ധരും വിവേകികളുമായ ഇവർ ജീവിതത്തിൽ വിജയശ്രീലാളിതരായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ മധുരമായി സംസാരിക്കും. കലകളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും താൽപര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും. നല്ല സന്താനങ്ങളോട്‌ കൂടിയവരും ആയിരിക്കും.

product-preview

ഉത്രം:
സുഖവും ധനവും ഉള്ളവരായും ജനസമ്മതരായും കീർത്തിയും വിനയവുമുള്ളവരായും ആരോടും നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നവരായും കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രമാണിമാരായും വിശപ്പ്‌ കുറഞ്ഞവരായും ഭവിക്കും. സാഹിത്യാദി കലകളിൽ താൽപര്യം മൂലം ഇവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവിന്‌ പാത്രമാകും. എല്ലാക്കാര്യത്തിനും വിശാല മനസ്കതയും ശുഭാപ്തിവിശ്വാസവും പ്രദർശിപ്പിക്കും.തുടക്കത്തിൽ എളിയ നിലയിലായാലും ക്രമേണ ഉയർന്നനിലയിലെത്തും. ക്ഷമാശീലവും ഉത്കർഷേച്ഛയും ഇവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ്‌. ബിസിനസ്സിലും വൈവാഹിക രംഗത്തും ഇവർ നല്ല കൂട്ടൂകാരായിരിക്കും. ഉത്തരവാദിത്വമേറ്റെടുത്ത്‌ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ അത്യദ്ധ്വാനം ചെയ്യും. സ്ത്രീകൾ നീതിയുടെ ഭാഗത്ത്‌ നിലകൊള്ളും. കുടുംബഭരണത്തിൽ നല്ല പ്രാപ്തി കൈവരുത്തും.

അത്തം:
കൗശലവും വാക്സാമർത്ഥ്യവും ഉള്ളവരായും വിദ്യയും ഓർമ്മശക്തിയും ഉള്ളവരായും മദ്യത്തിലും കാമിനിയിലും പ്രിയരായും ലജ്ജയില്ലാത്തവരായും ഭവിക്കുന്നു. അദ്ധ്വാനശീലരായ ഇവർ ക്രമേണ എല്ലാ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളും സാധിച്ചെടുക്കും. സാമ്പത്തികഭദ്രത നിലനിർത്താനായി എന്ത്‌ ത്യാഗവും ചെയ്യും. ശുദ്ധഹൃദയമാകയാൽ തങ്ങളിൽനിന്ന്‌ ഗുണമനുഭവിച്ചവർതന്നെ കൃതഘ്നരായിമാറുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കാണേണ്ടിവരും. സ്നേഹിതന്മാരെ ആകർഷിക്കാനിവർക്ക്‌ കൗശലം കൂടും.ഭാഗ്യദൗർഭാഗ്യങ്ങൾ മാറിമാറി അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നേക്കും. കവികളോ, ശാസ്ത്രജ്ഞ്ഞ്ഞരോ ആയവർ ദേശാന്തരങ്ങളിലും പ്രശസ്തി നേടും. വിവാഹശേഷമാണ്‌ ഇവർക്ക്‌ അഭിവൃദ്ധി കൈവരുന്നത്‌. സ്വന്തം വീട്‌ വിട്ട്‌ താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഇവർ. സ്ത്രീകൾ വളരെ ക്ഷമാശീലരും സുഗന്ധവസ്തുക്കളും കൗതുക വസ്തുക്കളും ശേഖരിക്കുന്നതിൽ അമിത താൽപര്യം കാണിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. പ്രിയദർശിനികളാകാൻ ഇവരെപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത്‌ കാണാം.

ചിത്തിര:
വസ്ത്രപ്രിയരും ഉത്സാഹശീലരും സൗന്ദര്യമുള്ളവരും സ്വഗൃഹംവെടിഞ്ഞ്‌ താമസിക്കുന്നവരും സ്ത്രീകളിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരും സുഖമുള്ളവരും കോപശീലമുള്ളവരും ഭാര്യാസുഖം കുറഞ്ഞവരും ആയി ഭവിക്കും. അദ്ധ്വാനിച്ച്‌ കാര്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ സമർത്ഥരാണ്‌. ഇഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക്‌ ഉൾവിളി അനുഭവപ്പെട്ടുവെന്നു വരും.നാൽപതുകൾക്കു ശേഷം ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ പെട്ടെന്ന്‌ മാറ്റം സംഭവിക്കും. സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ വസ്ത്രങ്ങളിലും ആഭരണങ്ങളിലും അമിത താൽപര്യം കാണിക്കും. ഇവരുടെ മനസ്സ്‌ ഭർത്താവിനു പോലും വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല. ദാമ്പത്യത്തിന്‌ താമസം നേരിടുകയോ ചില വിഷമതകൾ വന്നുപെടുകയോ ചെയ്യുന്നത്‌ അപൂർവ്വമല്ല.

ചോതി:
ദാനശീലരായും ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളവരായും അഹിതംവരാതെ സംസാരിക്കുന്നവരായും അന്യദേശത്ത്‌ താമസിക്കുന്നവരായും വീണ്ടുവിചാരവും ദയവും ഉള്ളവരായും ഭക്ഷണപ്രിയരായും ഭവിക്കും. ഇവർ സത്യവും നീതിയും വിനയവും ഉള്ളവരായിരിക്കും.നിരീക്ഷണപാടവവും ബുദ്ധിവൈഭവവും വിവേചനശക്തിയും ഇവർക്ക്‌ ജന്മസിദ്ധമാണ്‌. എന്തിനേയും ഇവർ അഭിമുഖീകരിക്കും. എന്നാൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെയും കപടനാട്യക്കാരെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഇവർക്ക്‌ പ്രയാസമാണ്‌. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി സ്വരൂപിച്ച അഭിപ്രായം മാറ്റാനും ഇവർ തയ്യാറല്ല. ഇവർ സദാ ബഹുജനങ്ങളുമായി പെരുമാറാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. മന്ദഗാമിനികൾ എന്ന പേരിന്‌ യോജിച്ച വിധത്തിലാണ്‌ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ നടക്കുന്നത്‌. ഇവർ ബന്ധുക്കൾക്ക്‌ പ്രിയങ്കരരായിരിക്കും.

വിശാഖം:
ആരിലും ഈർഷ്യയുള്ളവരായും അനാവശ്യ ചെലവ്‌ ഇല്ലാത്തവരായും എന്നാൽ അറിയാതെ പണം ചോർന്ന്‌ പോകുന്നവരായും ധനവും പ്രസിദ്ധിയും ഉള്ളവരായും വാക്സാമർത്ഥ്യം ഉള്ളവരായും സ്തുതിക്കാനും നിന്ദിക്കാനും മടിയില്ലാത്തവരായും ഭവിക്കും. ഈശ്വരഭക്തിയും നീതിബോധവും ഉള്ളവരായിരിക്കും. നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യും. സൗന്ദര്യവും ആകർഷകത്വവും ഉള്ളവരായ ഇവർ സരസമായി സംസാരിക്കുന്നവരും സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. ശരിയായ കാര്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച്‌ നിൽകുന്ന ഇവർ അന്യരെ സഹായിക്കാനും സന്നദ്ധരായിരിക്കും. യാഥാസ്ഥിതികരെങ്കിലും സ്വതന്ത്രചിന്തയിലും ഇവർ വിമുഖരല്ല. ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അതേ നിമിഷം നിഗൂഢശക്തികളിലും ഇവർ വിശ്വാസം പുലർത്തും. സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ ബന്ധുക്കളോട്‌ പ്രിയമുളളവരും നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരോട്‌ കൂടിയവരും തീർത്ഥ സ്ഥാനങ്ങളിലും വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. സന്താനഭാഗ്യവും ധനപുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന്‌ മാത്രമല്ല, വീടിന്റെ അഭിമാനം നിലനിർത്തുന്നതുമാണ്‌.

product-preview

അനിഴം:
വിശപ്പും ദാഹവും അധികമുളളവരായും രോഗമുള്ളവരായും സഞ്ചാരപ്രിയരായും അന്യദേശവാസികളായും സ്ത്രീകളിൽ ആസക്തിയുള്ളവരായും അൽപ ധനത്തോട്‌ കൂടിയവരായും ഭവിക്കും. ചെറുപ്പകാലത്ത്‌ നിയന്ത്രിതവും സന്തുഷ്ടവുമായ ചുറ്റുപാടിൽ വളരാൻ ഈ നക്ഷത്രക്കാരിൽ മിക്കവർക്കും കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന്‌ വരും. വൈകാരികമായ സ്ഥൈര്യം കുറവാണെങ്കിലും ഇവർ ചുറുചുറുക്കോടും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടും അധികാര ഗർവോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യബോധവും ക്രാന്തദർശിത്വവുമുള്ള ഇവർ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ഉന്നതനിലയിലെത്തുന്നു. ഇവർ ഔദാര്യവും സേവനോത്സുകതയും പ്രദർശിപ്പിക്കും. ദൈവഭക്തരും കലാപ്രണയികളുമായ ഇവർ സാധാരണ സ്വന്തം വീട്‌വിട്ട്‌ താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ പൊതുവേ വൃദ്ധരിലും ഭർത്താവിലും ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ നക്ഷത്രരാശികൾ വൈകാരികകാര്യങ്ങളിൽ അൽപം തണുപ്പ്‌ കാണിക്കുമെങ്കിലും പാചകത്തിൽ ചാതുര്യമുള്ളവരായിരിക്കും.

തൃക്കേട്ട:
കോപശീലരായും വളഞ്ഞവഴി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരായും ബന്ധുഹീനരായും സന്തുഷ്ടിയുള്ളവരായും ധർമ്മനിരതരായും ബുദ്ധിയും കൗശലവും ഉള്ളവരായും എന്നാൽ ഭാഗ്യത്തിൽ കുറവുള്ളവരായും ഭവിക്കും. ഇവർ അദ്ധ്വാനശീലരും കർമ്മനിരതരുമായിരിക്കും. ഫലിതം പറയാനും പ്രത്യുത്തരം പറയാനും ഇവർക്ക്‌ വിരുത്‌ കൂടുതലാണ്‌. സമ്പാദിക്കാനൊരുങ്ങാതെ സുഖജീവിതം നയിക്കാനും അറിവ്‌ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇവർ ശ്രമിക്കും. ഇവരുടെ സുഹൃദ്‌വലയം പരിമിതമായിരിക്കും.ഒരു ജീവിതശൈലി വിട്ട്‌ വേറൊന്ന്‌ സ്വീകരിക്കാൻ ഇവർക്ക്‌ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല. ഉന്നതങ്ങളിലെത്തിയ ശേഷം പെട്ടെന്ന്‌ പിന്നാക്കം വയ്‌ക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവരിൽ കാണുന്നു. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ വാക്സാമർത്ഥ്യവും ബുദ്ധിശക്തിയുംകൊണ്ട്‌ ആരേയും ആകർഷിക്കും. പലഹാരങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നതിലും സദ്യ ഒരുക്കുന്നതിലും ഇവർ പ്രത്യേക അഭിരുചി കാണിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലും സുഖസൗകര്യത്തിലും താൽപര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും.

മൂലം:
ബഹുമാന്യതയും വലിയ ധനികത്വവും ഉള്ളവരും സ്ഥിരമായ സൗഖ്യവും ഐശ്വര്യവും കീർത്തിയും നേടുന്നവരുമായിരിക്കും. ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പുതിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങാൻ സമർത്ഥരാണ്‌. ഇവർ ആരംഭിച്ച സംഗതികൾ സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്നത്‌ കാണാം. സ്വന്തം രക്ഷയെപ്പോലും വകവയ്ക്കാതെ ധീരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണിവരുടെ പ്രത്യേകത.വിജ്ഞ്ഞ്ഞാനവും ചിന്തയും വാക്സാമർത്ഥ്യവും കലാരസികതയും ഇവരിൽ ഒന്നിച്ച്‌ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവർ വാഹനാദികളോടുകൂടി ആഡംബരജീവിതം നയിക്കും. സത്യസന്ധരായ ഇവരെപ്പോഴും നീതിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കാനിഷ്ടപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീകൾ ശാസ്ത്രപുരാണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിൽ തൽപരരായിരിക്കും. എപ്പോഴും അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നടക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക്‌ നിർബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. സ്നേഹകാര്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഇവർക്ക്‌ വലിയ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ല.

പൂരാടം:
നല്ല ബന്ധുക്കളോടു കൂടിയവരും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമുള്ളവരും ഗർവ്വിഷ്ടരും ഹിതാനുകാരിയായ ഭാര്യയോടു കൂടിയവരും സുഖിമാന്മാരായും ഭവിക്കും. ഇവർ വിശാലമനസ്കരും അന്തസ്സും അഭിമാനവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്‌ പെരുമാറുന്നവരുമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾ പൊറുക്കാൻ ഇവർ സന്നദ്ധരാണ്‌. എന്തിനെയും ചെറുത്ത്‌ നിൽക്കുന്നതിലും എതിർത്ത്‌ തോൽപിക്കുന്നതിലും ഇവർക്ക്‌ അസാമാന്യ കഴിവ്‌ ഉണ്ടാകും.സ്ത്രീകൾ സൗന്ദര്യവും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഉള്ളവരായിരിക്കും. പലപ്പോഴും വിചാരിക്കാത്തവിധമുള്ള വിവാഹബന്ധങ്ങളിലേർപ്പെടുന്നതും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ അലോരസങ്ങളെ നേരിടുന്നതും അപൂർവ്വമല്ല.

ഉത്രാടം:
സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട്‌ ജീവിക്കുന്നവരും നല്ല ബന്ധമുള്ളവരും സഞ്ചാരികളും അന്യദേശത്ത്‌ താമസിക്കുന്നവരും സൗന്ദര്യവും സദാചാരവും ഉള്ളവരുമായി ഭവിക്കും. എപ്പോഴും ഉൽക്കർഷേച്ഛ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്‌ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ. ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ച്‌ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാരമ്യതയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്‌ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഇവർ തങ്ങൾക്ക്‌ കിട്ടിയ സന്നാഹങ്ങളെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നവരാണ്‌.ഇവർ മിതവ്യയവും ആത്മാർത്ഥതയും എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിലും ഉപേക്ഷ സഹിക്കാത്ത ഇവർ സമയത്തിന്‌ വലിയ വില കൽപിക്കുന്നവരാണ്‌. സ്ത്രീകൾ സൗന്ദര്യവും വിനയവും പ്രശസ്തിയുമുള്ളവരായിരിക്കും. ഇവരെപ്പോഴും കുടുംബഭരണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്‌ കാണാം. വീടും പരിസരവും മോടിപിടിപ്പിക്കുക ഇവരുടെ ഹോബിയാണ്‌. ഇവർക്ക്‌ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങളും കൈവരും.

തിരുവോണം:
സ്വപ്രയത്നംകൊണ്ട്‌ ഉപജീവനം തേടുന്നവരും ധനമുള്ളവരും സ്വഗൃഹം വെടിഞ്ഞ്‌ മാറിത്താമസിക്കുന്നവരും സുഖമായ ദാമ്പത്യജീവിതം അനുഭവിക്കുന്നവരും പണച്ചെലവുള്ളവരും സത്യം പറയുന്നവരും ബന്ധുബലം കുറവുള്ളവരും ഈശ്വരഭക്തരും ആയി ഭവിക്കും. ഇവർ പൊതുവേ സത്യസന്ധരും ക്ഷമാശീലരും ചിന്തിച്ച്‌ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. അക്കാരണത്താൽ ഇവർ വേണ്ടത്ര ധൈര്യം കാണിച്ചില്ലെന്നു വരും.മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങളേക്കാളേറെ സ്വന്തം ലക്ഷ്യബോധമാണ്‌ ഇവരെ നയിക്കുന്നത്‌. മിതവ്യയം ചെയ്യുക ഇവരുടെ മുഖമുദ്രയാണ്‌. യുക്തിവിചാരവും യാഥാസ്ഥിതികതയും ഇവരിൽ ഒരേ സമയം കാണാം. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഉപകാരസ്മരണ ഉള്ളവരും സന്തോഷലബ്ധികൊണ്ട്‌ അനുഗൃഹീതരുമായിരിക്കും. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ വേഗം സുമംഗലികളാവുന്നതാണ്‌. ഇവർ കിടക്ക, തലയണ, പട്ടുവസ്ത്രം എന്നീ വസ്തുക്കളിൽ താൽപര്യം കാണിക്കും. ഇവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സത്യസന്ധരും ദാനശീലരുമായിരിക്കും.

product-preview

അവിട്ടം:
സത്യവാദികളായും ലുബ്ധരായും ആരോടും നിർബന്ധിതരായി പെരുമാറുന്നവരായും സമ്പത്തുള്ളവരായും പുത്രന്മാർ കുറവുള്ളവരായും ഐശ്വര്യത്തിന്‌ കുറവില്ലാത്തവരായും ഭവിക്കും. കലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കും. അൽപംപോലും അഹംഭാവം കാണിക്കാത്തവരാണിവർ. സാമൂഹികജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്‌ ഇവർ എളുപ്പം സുഹൃത്തുക്കളെ സമ്പാദിക്കുന്നു.അധികാരത്തിന്‌ കീഴടങ്ങുന്നതിനുപകരം അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനാണിവർക്കിഷ്ടം. ശാസ്ത്രീയ ചിന്താഗതി പ്രദർശിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ഇവർ മതവിശ്വാസികളായായിരിക്കും. ജോലി ചെയ്യാനിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ നക്ഷത്രക്കാർ പൂന്തോട്ടങ്ങളും മറ്റും വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്‌ സാധാരണമാണ്‌. സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ഗുരുഭക്തിയുള്ളവരും ഗുണവതികളുമാണ്‌. ധാന്യവും സ്നിഗ്ദ്ധതയുമുള്ള വസ്തുക്കളും ശേഖരിക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും താൽപര്യം കാണിക്കും.

ചതയം:
മുഖം നോക്കാതെ പറയുന്നവരായും തന്റെ നയം കൊണ്ട്‌ ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവരായും അന്ധവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരായും നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ പിണങ്ങുന്നവരായും മറ്റനവധി ഗുണങ്ങൾ ഉളളവരായും പിശുക്കരായും ഭവിക്കും. സ്വതന്ത്രചിന്തയും അദ്ധ്വാനശീലവും ഉള്ളവരും പല കാര്യങ്ങളിലും അലസത ഉള്ളവരുമായിരിക്കും. ആത്യന്തിക ധീരതയുള്ള ഇവർ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സമർത്ഥരായിരിക്കും. ആർക്കും സംരക്ഷണം നൽകാൻ ഇവർ സന്നദ്ധരാവും. ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാലത്ത്‌ പല ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇവർ ക്രമേണ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും. കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വേണ്ടി എന്ത്‌ ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകുകയും ചെയ്യും. ലോകപരിജ്ഞ്ഞ്ഞാനമുള്ള ഇവർ ആളെ അറിഞ്ഞ്‌ പെരുമാറുന്നതിലും സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമചിത്തതയോടെ കാണുന്നതിലും പ്രത്യേക കഴിവ്‌ പ്രദർശിപ്പിക്കും.സ്ത്രീകൾ ദേവന്മാരേയും ഗുരുജനങ്ങളേയും ആദരിക്കുന്നതിൽ താത്പര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും. ഇവർ സ്വജനങ്ങളിൽ വച്ച്‌ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തും. ഭർത്താവ്‌ തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പങ്കുചേരണമെന്ന്‌ ഇവർക്ക്‌ നിർബന്ധമാണ്‌.

പൂരൂരുട്ടാതി:
ഭാര്യയ്ക്കടിപ്പെട്ട്‌ ജീവിക്കുന്നവരായും ധനത്തിന്‌ വേണ്ടി പരവഞ്ചന ചെയ്യുന്നവരായും വ്യസനവും സാഹസികതയുമുള്ളവരായും ഭവിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ നിയമങ്ങൾ പിൻതുടരുന്നവരും സുഖകാംക്ഷികളും ആഢംബരപ്രിയരുമായ ഇവർ പണത്തിന്‌ പിശുക്ക്‌ കാണിക്കുകയില്ല. വേഗം ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരും സംഭാഷണപ്രിയരും ചഞ്ചലമനസ്ക്കരും ആണെങ്കിലും വിദ്യകൊണ്ട്‌ പണം നേടാനുള്ള മിടുക്ക്‌ ഇവരിൽ കാണപ്പെടും.ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക്‌ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടും. ഇവർക്ക്‌ കുലീനതയും സമ്പന്നതയും ഉണ്ടാകും. വീട്ടിൽ ഭക്ഷണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും സമൃദ്ധമായിരിക്കണമെന്ന്‌ ഇവർക്ക്‌ നിർബന്ധമാണ്‌.

product-preview

ഉത്രട്ടാതി:
ഹിതകരമായി സംസാരിക്കുന്നവരും ശാസ്ത്രപഠനത്തിൽ തൽപരരും ശത്രുക്കൾ ഇല്ലാത്തവരും മാതാപിതാക്കളോട്‌ ഭക്തിയുള്ളവരും ധർമ്മനീതി പാലിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും. ഇവർ ഏത്‌ സാഹചര്യത്തിലും ഇണങ്ങിച്ചേരും. ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി കഴിവുപയോഗിച്ച്‌ നിർവ്വഹിക്കും. ശരീരശുദ്ധിയിലും വസ്ത്രധാരണത്തിലും ശ്രദ്ധാലുക്കളായ ഇവർ വീടും പരിസരവും ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ താൽപര്യം കാണിക്കും. നല്ല സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ഇവർ ഉയർന്ന പദവിയിലെത്തും.ഇവർ വിജ്ഞ്ഞ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും താൽപര്യം പ്രദർശിപ്പിക്കും. ജനിച്ച സ്ഥലംവിട്ട്‌ താമസിക്കേണ്ടിവരുന്ന ഇവർ വിദേശികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏർപ്പാടുകളിൽ വിജയിക്കുന്നത്‌ സ്വാഭാവികമാണ്‌. സ്നേഹിതന്മാർക്ക്‌ ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന ഇവർ എതിരാളികൾക്ക്‌ പോലും മാപ്പുകൊടുക്കും.സ്ത്രീകൾ ഗൃഹഭരണത്തിൽ നിപുണകളും അതിഥി സൽക്കാര തൽപരകളും ആയിരിക്കും. ഭർത്താവിനോടും ഗുരുജനങ്ങളോടും ക്ഷമാപൂർവ്വം സന്തോഷത്തോടെ പെരുമാറുന്നതാണ്‌. ഒരിക്കലും അഹങ്കാരം പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത ഇവർ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും നിഷ്കർഷയോടെ നിറവേറ്റും. ഈ നക്ഷത്രക്കാരികൾ എളുപ്പം സുമംഗലികളാകും.

രേവതി:
ജനങ്ങൾക്കിഷ്ടരായും ധനവും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവരായും നല്ല ശരീരഘടനയോട്‌ കൂടിയവരായും ഭാര്യയ്ക്കധീനരായും സ്ത്രീജിതരായും ഭവിക്കും. ഇവർ ഏർപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളിൽ എളുപ്പം നേതൃസ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേരും ഏതുകാര്യം എടുത്താലും അത്‌ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. പുരുഷന്മാർക്ക്‌ സാധാരണയായി വിവാഹശേഷമാണ്‌ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്‌.വീടിനോടെന്നപോലെ ഇവർ സ്വന്തം ദേശത്തോടും സ്നേഹം കാണിക്കും. ഇവർ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കും. സ്ത്രീകൾ സ്വതേ സൽസ്വഭാവികളും നല്ല ബന്ധുക്കളോട്‌ കൂടിയവരുമായിരിക്കും. ഇവർ വീട്‌ ഭരിക്കാൻ സമർത്ഥകളാണെന്ന്‌ മാത്രമല്ല വാക്ചാതുര്യവും കലാകുശലതകളും ഉള്ളവരുമായിരിക്കും. വായ്പ നൽകുന്നതും ദോഷപ്രദമാകുമെന്ന്‌ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തീർച്ചയായും വ്യാഴദോഷപരിഹാരം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.നിത്യവും വിഷ്‌ണുവിന്റെ ദ്വാദശനാമാവലിയും തുടർന്ന്‌ ഒൻപത്‌ ഉരു രാജഗോപാലമന്ത്രവും ഭക്തിയോടെ ജപിക്കണം.


Share this Post
Astrology Predictions