വാരഫലം : 2022  ജൂലൈ 03 മുതൽ 09 വരെ
Focus Predictions

വാരഫലം : 2022 ജൂലൈ 03 മുതൽ 09 വരെ

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും: മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചേക്കാം, ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങളില്‍ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍…

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?
Focus Predictions

നാളത്തെ നാളെങ്ങനെ?

06.07.2022 (1197 മിഥുനം 22 ബുധൻ) മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും: കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അനുകൂലമായി ഭവിക്കും. മാനസിക അനുഭവങ്ങൾ സന്തോഷപ്രദമാകും. വിഷാദം…

ഗൃഹൈശ്വര്യത്തിനായി വീട്ടമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ടത്..
Vasthu-Numerology

ഗൃഹൈശ്വര്യത്തിനായി വീട്ടമ്മമാർ ചെയ്യേണ്ടത്..

കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം ഗൃഹനാഥയുടെ കൈകളിലാണ് .വാസ്തുപരമായി വീട് പണിതാലും അതിനെ വേണ്ടവിധത്തിൽ പരിപാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ സത്‌ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല . വീടിന്റെ വാസ്തു നിലനിർത്തുന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ കാര്യമാണ് .…

ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയുന്നില്ലേ? പരിഹാരം ലളിതമാണ്..
Astrology Focus

ദുരിതങ്ങൾ ഒഴിയുന്നില്ലേ? പരിഹാരം ലളിതമാണ്..

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ദേഹ ക്ലേശവും തൊഴിൽ ക്ലേശവും കുടുംബ വൈഷമ്യങ്ങളും ശമിപ്പിക്കുവാൻ നവഗ്രഹ പ്രീതിയിലൂടെ സാധിക്കും എന്നത് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, യാഥാർഥ്യവുമാണ്. പലർക്കും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ദശാപഹാരങ്ങളും…

പ്രാചീന ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ജന്മനക്ഷത്ര  സവിഷേഷതകൾ : അശ്വതി
Astrology Predictions

പ്രാചീന ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ജന്മനക്ഷത്ര സവിഷേഷതകൾ : അശ്വതി

പ്രാചീന ജ്യോതിഷ ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ജന്മ നക്ഷത്ര പ്രകാരം ജനിച്ചവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഭാവി പ്രവചനങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ്. അശ്വതി നക്ഷത്രത്തില്‍ ജനിച്ചവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ വിവിധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കന്നത്…

ക്ഷിപ്ര ഫലപ്രാപ്തിക്കും തടസ്സ നിവാരണത്തിനും നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര പ്രകാരം കഴിപ്പിക്കേണ്ട വഴിപാടുകൾ അറിയാം..
Uncategorized

ക്ഷിപ്ര ഫലപ്രാപ്തിക്കും തടസ്സ നിവാരണത്തിനും നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്ര പ്രകാരം കഴിപ്പിക്കേണ്ട വഴിപാടുകൾ അറിയാം..

ഉപാസനാ മൂർത്തിയെ കണ്ടെത്താൻ വിശദമായ ഗ്രഹനിലാ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ജന്മ നക്ഷത്ര പ്രകാരം ചില പ്രത്യേക വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നത് അവര്ക്കു വളരെ ഗുണകരമാണെന്ന് അനുഭവസ്ഥർ പറയുന്നു.…

തൊഴിൽ വൈഷമ്യം മാറാൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി.
Rituals Specials

തൊഴിൽ വൈഷമ്യം മാറാൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി.

വളരെക്കാലമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും ജോലി ലഭിക്കാത്തവരും തൊഴിൽപരമായി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അനുകൂലഫലം ലഭിക്കും. ഇതിനായി ആഞ്ജനേയ സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ വെറ്റിലമാലയാണ്…

ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്.. ഏതൊക്കെ നാളുകാർ  ശ്രദ്ധിക്കണം?
Predictions

ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്.. ഏതൊക്കെ നാളുകാർ ശ്രദ്ധിക്കണം?

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ഗ്രഹവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവു കൂടുമ്പോൾ ഒരു രാശിയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറുന്നു. ഏറ്റവും സാവധാനം രാശി മാറുന്നത് ശനിയും ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഒരു…

മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തിയാൽ മരണം വഴിമാറുമോ?
Rituals

മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തിയാൽ മരണം വഴിമാറുമോ?

വിനോദ് ശ്രേയസ്, തിരുവനന്തപുരം. മൃത്യുഞ്ജയൻ സംഹാര മൂർത്തിയായ ശിവൻ തന്നെയാണ്. മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം നടത്തുന്നത് മൃത്യുവിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനാണോ? അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. ജനിച്ചാൽ…

നാളെ മിഥുനം 1. അറിയാം എല്ലാ നാളുകാരുടെയും പൊതുവായ മാസഫലം.
Astrology Predictions

നാളെ മിഥുനം 1. അറിയാം എല്ലാ നാളുകാരുടെയും പൊതുവായ മാസഫലം.

1197 മിഥുനമാസത്തിലെ എല്ലാ നാലുകാരുടെയും പൊതുവായ ഫല പ്രവചനം നടത്തുന്നു. ചാരവശാലുള്ള ഫലങ്ങൾ അന്തിമമാണെന്നു ധരിക്കരുത്. അവരവരുടെ ജാതക- ദശാകാല ഫലങ്ങളും പരിഗണിക്കണം. മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി…

error: Content is protected !!