പാപസാമ്യം ഉറപ്പിച്ചാൽ ദാമ്പത്യവിജയം നിശ്ചയം..
Uncategorized

പാപസാമ്യം ഉറപ്പിച്ചാൽ ദാമ്പത്യവിജയം നിശ്ചയം..

വിവാഹം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിയയാണ്. പ്രകൃതി, ഓരോ ജീവജാലത്തെയും എല്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി; അതായത് മറ്റൊരു തലമുറയിലൂടെ ആ ജീവി വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ സവിശേഷതകള്‍…

മറ്റന്നാൾ വ്രതം നോറ്റാൽ ആഗ്രഹ സാഫല്യവും നാലു  ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹവും
Uncategorized

മറ്റന്നാൾ വ്രതം നോറ്റാൽ ആഗ്രഹ സാഫല്യവും നാലു ദേവതകളുടെ അനുഗ്രഹവും

പരമശിവൻ, പാർവതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ, അയ്യപ്പൻ എന്നീ നാലു ദേവതകളുടെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ പൈങ്കുനി ഉത്രം ദിനത്തിൽ വ്രതം നോറ്റാൽ മതി. ശിവനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാർവതി നടത്തിയ…

കാമാക്ഷി വിളക്ക് കൊളുത്താം.. കുല ദേവതാ പ്രീതി നേടാം…
Uncategorized

കാമാക്ഷി വിളക്ക് കൊളുത്താം.. കുല ദേവതാ പ്രീതി നേടാം…

അഷ്ടലക്ഷ്മിമാരിൽ ഗജലക്ഷ്മിയുടെ രൂപം ആലേഖനം ചെയ്ത ലോഹ വിളക്കിനെയാണ് കാമാക്ഷി വിളക്ക് എന്നു പറയുന്നത്. സാധാരണയായി ലക്ഷ്മി വിളക്ക് എന്നും പറഞ്ഞു പോരാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ലക്ഷ്മീ…

നാളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മീനഭരണി.. ഈ സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ തടസ്സം അകന്ന് ആഗ്രഹസാദ്ധ്യം…
Rituals Uncategorized

നാളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മീനഭരണി.. ഈ സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ തടസ്സം അകന്ന് ആഗ്രഹസാദ്ധ്യം…

മീന മാസത്തിലെ ഭരണി നാൾ പോലെ ഭദ്രകാളീ പ്രീതിക്ക് ഉത്തമമായ മറ്റൊരു ദിനമില്ല. സുപ്രസിദ്ധമായ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിയും അന്നാണ്. ഈ വർഷം 2021 മാർച്ച് മാസം 18-…

സർവ്വരോഗ ശമനമന്ത്രം
Uncategorized

സർവ്വരോഗ ശമനമന്ത്രം

ഭഗവാന്‍ മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ അംശാവതാരമായി കണക്കാക്കുന്ന ധന്വന്തരിയെ, വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും അയൂർവേദത്തിന്‍റെ നാഥനായി വർണ്ണിക്കുന്നു. രോഗികളും ഭിഷഗ്വരന്മാരും  ഒരുപോലെ ആരാധിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ധന്വന്തരി. രോഗനാശകനായ ശ്രീ ധന്വന്തരി പാലാഴി മഥനവേളയിൽ…

error: Content is protected !!