ഒരേ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ..

ഒരേ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവ വ്യത്യാസങ്ങൾ..

Share this Post

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ. അതുകൊണ്ട്‌ ചന്ദ്രൻ്റെ സ്ഥിതിക്ക്‌ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ജ്യോതിഷം പറയുന്നു.

ഓരോ ജന്മനക്ഷത്രങ്ങളുടെ പൊതുസ്വഭാവങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

അശ്വതി

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ സൗന്ദര്യ ഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും . സ്ത്രീകള്‍ പൊതുവെ മുൻകോപികളായാണ്‌ കണ്ടു വരുന്നത്‌. അവിശ്വസനീയമായ ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭപ്രതീക്ഷയും ഉള്ളവരാണ്‌ അശ്വതിക്കാർ. സ്ത്രീകളുടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു സ്വഭാവവിശേഷം ഒന്നിലും അമിതമായ അസക്തിയില്ല എന്നതാണ്. ഈ നക്ഷത്രത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ പ്രവൃത്തികള്‍ ഭാഗ്യവശാൽ ദോഷമില്ലാതെ നടക്കും.

ഭരണി

സത്യസന്ധതയാണ്‌ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരായ പുരുഷന്മാരുടെ മുഖമുദ്ര. സ്ത്രീകള്‍ നിർമലമായ സ്വഭാവഗുണമുള്ളവരാണ്. സത്യത്തിനുവേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ ഇത്തരക്കാർ തയ്യാറല്ല. സ്നേഹിക്കുന്നവരോട്‌ വിധേയപ്പെടും. ഭക്‌തിയാണ്‌ മറ്റൊരു സ്വഭാവം. ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ധാരാളം സമയം മാറ്റിവയ്ക്കും. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള അനുകമ്പ പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും.

കാർത്തിക

ഈ നക്ഷത്രത്തിലുള്ള പുരുഷന്മാര്‍ പൊതുവേ മുൻകോപികളായിരിക്കും. സ്‌ത്രീകൾക്ക്‌ മറ്റുള്ളവരെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്‌. ആഡംബരപ്രിയമാണ്‌ മറ്റൊരു സ്വഭാവം. അസാധാരണമായ ജ്ഞാനശക്‌തിയായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്‌. തേജസ്സുറ്റ മുഖത്തിനും ആകർഷകമായ വ്യക്‌തിത്വത്തിനും ഉടമകളായിരിക്കും.

രോഹിണി

ഈ നക്ഷത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ബുദ്ധിഗുണമുള്ളവരാണ്‌. സാത്വികമായ വ്യക്‌തിത്വത്തിന്‌ ഉടമകളായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരോട്‌ അനിഷ്ടം പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനും മടിയായിരിക്കും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ താൽപര്യം കാട്ടുന്നവരാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാര്‍. ഇളക്കമുള്ള മനസിന്‌ ഉടമകളായിരിക്കും.

മകയിരം

ഈ നക്ഷത്രത്തിലെ പുരുഷന്മാര്‍ ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. സ്‌ത്രീകൾ പൊതുവെ സുന്ദരപ്രകൃതികളായിരിക്കും. സംഭാഷണം കൊണ്ട്‌ മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്‍പ്പെടുത്തും. ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ചുറുചുറുക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും ക്ഷീണിക്കാത്ത പ്രകൃതവുമായിരിക്കും.

തിരുവാതിര

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവര്‍ കടുംപിടുത്തക്കാരായിരിക്കും. അലസത സ്വഭാവ വിശേഷമാണ്. വാചാലരായിരിക്കും. കുടുംബഭരണത്തിൽ താൽപര്യക്കുറവും വിവാഹജീവിതത്തിലുള്ള അസന്തുഷ്ടിയുമായിരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി ഗ്രഹിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച്‌ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരക്കാർ അധികം ചിരിക്കാത്തവരും അന്തർമുഖരും ആയിരിക്കും.

പുണർതം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവര്‍ സൗമ്യപ്രകൃതരായിരിക്കും. എന്നാൽ സ്ത്രീകള്‍ ദുഃഖപ്രകൃതികളായാണ്‌ കാണുന്നത്‌. സദാചാരപൂർണമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. കുടുംബഭരണത്തിൽ തികഞ്ഞ പാടവം പ്രകടിപ്പിക്കും. ആഡംബരബോധവും ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ്‌. അനാവശ്യമായ പേടി പവൃത്തികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

പൂയം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവര്‍ക്ക് അസാധാരണമായ മനോനിയന്ത്രണശേഷിയായിരിക്കും. കാപട്യമില്ലാത്ത പെരുമാറ്റവും, ആരെയും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നപ്രകൃതവുമാണ്‌ പൂയം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പ്രത്യേകത. സമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്‌.

ആയില്യം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവര്‍ നിഗൂഡസ്വഭാവക്കാരാണ്‌. സ്ത്രീകള്‍ ഒന്നിലും തൃപ്‌തിവരാത്ത സ്വഭാവക്കാരായിരിക്കും. ധൂർത്ത്‌, ഒന്നിലും മനസുറയ്ക്കാത്ത പ്രകൃതം തുടങ്ങിയവയും ആയില്യക്കാരുടെ സ്വഭാവമാണ്‌. ഇല്ലാത്ത വിപത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്‌ ഇത്തരക്കാരുടെ സ്വഭാവവൈകല്യമാണ്‌.

മകം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവര്‍ തനിക്ക്‌ ശരിയെന്ന്‌ തോന്നുന്നതു ചെയ്യുന്ന വരാണ്. സ്ത്രീകള്‍ എപ്പോഴും സന്തോഷവതികളായിരിക്കും. ഉത്സാഹശീലരും കർമ്മനിരതനുമാണ്. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്‌ ജന്മസ്വഭാവം. ഇത്തരക്കാരുടേത്‌ വിജയകരമായ ദാമ്പത്യമായിരിക്കും.

പൂരം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ സാഹസികതയും ധൈര്യവും ഒത്തുചേർന്നവരാണ്. മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഉദാരസമീപനമാണ്‌ സ്ത്രീകളിടെ പ്രത്യകത. ശക്‌തവുമായ അഭിപ്രായമുള്ളവരാണ്‌ ഇത്തരക്കാർ. ഉദാരശീലം ഇവരെ പലപ്പോഴും അപകടങ്ങളിൽ ചാടിക്കും. ജോലി ചെയ്‌തു തീർക്കാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം, ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവയും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ്‌.

ഉത്രം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവരുടെ പൊതുസ്വഭാവം അധികാരഭാവമാണ്‌. സ്‌ത്രീകൾ സുന്ദരികളായിരിക്കും. വിശാലമനസ്കതയും ബുദ്ധിഗുണവും മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. തന്ത്രപൂർവമാണ്‌ ഇവർ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്നത്‌. മറ്റുള്ളവർക്ക്‌ മാപ്പുകൊടുക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഉയരം കൂടിയവരായിരിക്കും.

അത്തം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ ശുദ്ധനും കുലീനരും ആയിരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍ ശാന്തസ്വഭാവക്കാരായി കാണപ്പെടുന്നു. ഓരോ കാര്യത്തെയും കൂർമ്മബുദ്ധിയോടെ സമീപിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ആൾക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന്‌ അകന്ന്‌ നിൽക്കാനാണ്‌ ഇത്തരക്കാർക്ക്‌ താൽപര്യം. ശരിയെന്നു തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അണുവിട മാറ്റമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കും.

ചിത്തിര

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് പരുഷമായി പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവമാണ്‌ കൂടുതലായും കണ്ടു വരുന്നത്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സന്താനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന സ്വഭാവം. മറ്റുള്ളവരോട്‌ എപ്പോഴും കലഹിക്കാനാണ്‌ ഇവർക്ക്‌ താൽപര്യം.സുന്ദരികളായ ഇവർക്ക്‌ സ്വന്തം ശരീരത്തോട്‌ ഒരിഷ്ടമുണ്ടാവും. തികഞ്ഞ വാക്സാമർത്ഥ്യം മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.

ചോതി

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ മുൻകോപികളായിരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍ സംശയാലുക്കളാണ്‌. പരോപകാരം ഏറ്റവും നിർമലമായ ഭാവമാണ്‌. കലാരസികതയാണ്‌ ഇവരുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണം. നിയതമായ ധർമബോധമാണ്‌ ഇവരെ നയിക്കുന്നത്‌.

വിശാഖം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ നിഗൂഢവ്യക്‌തിത്വമാണ്‌. കുടുംബസൌഖ്യത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്‌ ഈ നാളുകാരായ സ്‌ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകത. പിശുക്ക്‌, അന്യരോട്‌ അകാരണമായ വെറുപ്പ്‌ യാഥാസ്ഥിതിക മനോഭാവം എന്നിവയും ഇവരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്‌. സന്താനങ്ങളിൽനിന്ന്‌ കിട്ടുന്ന പിന്തുണ മനഃസമാധാനം നൽകും. കൃഷിയോട്‌ താൽപര്യമുള്ള സ്വഭാവമായിരിക്കും.

അനിഴം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ മഹത്വം കാംക്ഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കും. പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടെയാണ്‌ അനിഴം നാളുകാരായ സ്‌ത്രീകൾ പെരുമാറുന്നത്‌. പ്രസിദ്ധി, സ്വഭാവനിഷ്ഠ, സ്വാതന്ത്യ്‌രബോധം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ഇവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും. ഇവര്‍ക്ക് ചപലമായ സ്വഭാവമായിരിക്കും.

തൃക്കേട്ട

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ സ്വഭാവത്തിൽ പ്രകടമായ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളവരാണ്‌. താൻപോരിമയാണ്‌ തൃക്കേട്ടയിൽ പിറന്ന സ്‌ത്രീയുടെ സ്വഭാവവിശേഷം. ഇവര്‍ തുറന്ന പെരുമാറ്റക്കാരായിരിക്കും. പാചകത്തിൽ ഇവർക്ക്‌ നല്ല വൈദഗ്ദ്ധ്യമുണ്ടായിരിക്കും.

മൂലം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ ഉയർന്ന സാമൂഹ്യബോധവും അതിനനുസരണമായ സ്വഭാവവിശേഷവുമായിരിക്കും. ഔചിത്യബോധത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ്‌ മൂലം നക്ഷത്രക്കാരായ സ്‌ത്രീകളുടെ സ്വഭാവം. തികഞ്ഞധർമനിഷ്ഠയും ഇവർക്ക്‌ ഉണ്ടായിരിക്കും. വാക്കിലും നോക്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇവർ നല്ല കുടുംബിനികളുമായിരിക്കും. നിഗൂഢ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കും.

പൂരാടം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ക്ക് മാന്യമായ പെരുമാറ്റം. സ്ത്രീകള്‍ പൊങ്ങച്ചം ഉള്ളവരായിരിക്കും. വിദ്യാസമ്പന്നത, പൊതുജനപ്രീതി തുടങ്ങിയവകൊണ്ട്‌ പൊതുവെ മാന്യരായിരിക്കുമെങ്കിലും സദാചാരനിഷ്ഠ കുറയും. ഇത്തരക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കും.

ഉത്രാടം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ ലക്ഷ്യം കാണുന്നതുവരെ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കും. സ്ത്രീകള്‍ കഴിവുറ്റ വ്യക്‌തിത്വമുള്ളവരാണ്. കർമസാഫല്യത്തിന്‌ കുതന്ത്രങ്ങൾ ഇത്തരക്കാർ ശീലിക്കാറില്ല. ബന്ധുജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹം ലഭിക്കും. ഉപകാരസ്മരണ, ധർമനിഷ്ഠ ക്രാന്തദർശിത്വം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ മുന്നിലായിരിക്കും.

തിരുവോണം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ ആത്മവിമർശനവും അതുവഴി ജീവിതവിജയവും നേടുന്നവരാണ്. സ്ത്രീകള്‍ ഭക്‌തി , കുലീനത, ശ്രദ്ധ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക്‌ ഏറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തി പുരോഗതിയിലേക്കു പോവുക എന്ന നയമാണ്‌ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്‌. കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി എന്തു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും ഇവർ തയ്യാറാവും.

അവിട്ടം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ പൊതുവെ കർക്കശക്കാരാണ്‌. സ്ത്രീകള്‍ കലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച്‌ സംഗീതത്തിൽ പ്രാവീണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കും. തികഞ്ഞ അഭിമാനബോധമാണ്‌ ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേകത. വീടിന്‌ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന പ്രകൃതക്കാരാണ്‌ ഇവർ. വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ എന്ന പോലെ വീടിനെയും ഒരു അംഗമായി കണ്ട്‌ ഇവർ പ്രവർത്തിക്കും.

ചതയം

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ അനേകം അനുയായികളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നവരായിരിക്കും. സ്‌ത്രീകൾ പൊതുവെ ദുഃഖപ്രകൃതികളായാണ്‌ കാണപ്പെടുന്നത്‌. സഹിഷ്ണുതയോടെ നേരിടാനുള്ള കഴിവ്‌ ഇവർക്കു ജീവിതവിജയം നൽകും. ഭർതൃപരിചരണത്തിൽ ഇവർക്ക്‌ തികഞ്ഞ ശ്രദ്ധയായിരിക്കും.കഠിനമായി അധ്വാനിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഇവർ പ്രകടിപ്പിക്കും.

പൂരുരുട്ടാതി

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച പുരുഷന്മാര്‍ മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിക്കും. സ്ത്രീകള്‍ തൻ്റേടമുള്ളവരായിരിക്കും. നല്ല നേതൃഗുണമുള്ളവരായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർ.ശുഭപ്രതീക്ഷ, ആധ്യാത്മിക ചിന്ത, കാര്യഗ്രഹണശേഷി, ഉദാരത, സംഭാഷണപ്രിയത തുടങ്ങിയ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളാണ്‌.

ഉത്രട്ടാതി

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവര്‍ പൊതുവേ സുഖം, അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. വിനയമാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. ആര്‍ക്കും എന്തും കൊടുക്കാൻ ഇവര്‍ മടിക്കില്ല. ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവരാണ്.

രേവതി

ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ചവര്‍ സ്വയം പ്രാപ്തരാണ്. സ്ത്രീകള്‍ സുന്ദരികളായിരിക്കും. വേഗത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ വഴങ്ങുന്നവരല്ല ഇവര്‍. മത്സ്യബുദ്ധിയാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത. കഠിന ഹൃദയരായിരിക്കും. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷ ഉണ്ടാകും.


Share this Post
Astrology Focus