ചൊവ്വയും ബുധനും ശനിയും മകരത്തിൽ ..  ത്രിഗ്രഹ യോഗം ആർക്കൊക്കെ ഗുണകരം?

ചൊവ്വയും ബുധനും ശനിയും മകരത്തിൽ .. ത്രിഗ്രഹ യോഗം ആർക്കൊക്കെ ഗുണകരം?

Share this Post

ചൊവ്വയും ബുധനും ശനിയും ഇപ്പോൾ മകരം രാശിയിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്നതിനെ ത്രിഗ്രഹ യോഗം എന്നു പറയും. ചാരവശാൽ ഈ ഗ്രഹ സംയോജനം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗുണവും ചില രാശികൾക്ക് ദോഷവും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഈ ത്രിഗ്രഹ യോഗം കൊണ്ടു മാത്രം ഒരാളുടെ ശുഭാശുഭങ്ങളെ ആർക്കും നിർവചിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്ത്യാധിഷ്ഠിതമായ ജാതക നിരൂപണം കൊണ്ട് മാത്രമേ ശരിയായ ഫല പ്രവചനം സാധ്യമാകൂ. എന്നിരുന്നാലും പൊതുവിൽ ഈ ത്രിഗ്രഹ യോഗത്താൽ ഓരോ കൂറുകാർക്കും അനുഭവങ്ങളിൽ ചില സാമാന്യമായ അവസ്ഥകൾ ദൃശ്യമാകും. അത് എപ്രകാരമായിരിക്കും എന്ന് പരിശോധിക്കാം.

മേടം (അശ്വതി, ഭരണി, കാര്‍ത്തിക 1/4)
സമയം ശുഭാനുഭവങ്ങളും ആത്മവിശ്വാസവും നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. അലച്ചിലും യാത്രകളും വർധിക്കും. എങ്കിലും അവയെക്കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങൾ വരാം. സന്താന വൈഷമ്യങ്ങൾക്കും സാധ്യത.

ഇടവം (കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി, മകയിരം 1/2)
വ്യാപാരത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ട് തകർച്ച ഒഴിവാകും. നേട്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത. മാതാവ്, മാതൃ ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരെ കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.

മിഥുനം (മകയിരം 1/2, തിരുവാതിര, പുണര്‍തം 3/4)
തൊഴിൽ, ബിസിനെസ്സ് മുതലായവ മെച്ചപ്പെടും. വിദേശത്തു നിന്നും ലാഭം സിദ്ധിക്കും. വ്യാപാരം വിപുലമാക്കും. സന്താനങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ. വിദേശത്തു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല സമയം.

കര്‍ക്കിടകം (പുണര്‍തം 1/4, പൂയം, ആയില്യം)
കുടുംബത്തിൽ മംഗള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിവാഹ തടസ്സം ഉള്ളവർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ അകലാൻ സാധ്യത. പ്രണയം സജീവമാകും. സാമ്പത്തികം ഗുണകരം.

ചിങ്ങം (മകം, പൂരം, ഉത്രം 1/4)
മന:സന്തോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ശുഭകാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കും. പൊതുവിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.

കന്നി (ഉത്രം 3/4, അത്തം, ചിത്തിര1/2)
അധികാരികളിൽ നിന്നും അനുകൂല സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കോടതി കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. പൊതുവിൽ മന സന്തോഷം ലഭിക്കും.

തുലാം (ചിത്തിര 1/2, ചോതി, വിശാഖം 3/4)
അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ വരാം. ദാമ്പത്യ ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം (വിശാഖം1/4, അനിഴം, തൃക്കേട്ട)
തൊഴിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ആഗ്രഹ സാധ്യം ഉണ്ടാകും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങളിൽ വിഷമതകൾ വരാം. വായ്പകൾ ശരിയായിക്കിട്ടും.

ധനു (മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം 1/4)
മനഃക്ലേശം അകലും. മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് നല്ല സമയം. തൊഴിൽ സ്ഥാന നേട്ടം പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മകരം (ഉത്രാടം 3/4, തിരുവോണം, അവിട്ടം 1/2)
വ്യാപാര അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകും. സത്സ്വഭാവികൾ പോലും ചില അവസരങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. യാത്രാദുരിതം ഉണ്ടാകും.

കുംഭം (അവിട്ടം 1/2, ചതയം, പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)
വ്യാപാര ലാഭം വർധിക്കും. ആരോഗ്യ ക്ലേശങ്ങൾ വരാം. ആഗ്രഹിച്ച ദേവാലയ ദർശനം സാധ്യമാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

മീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി)
തൊഴിൽ ക്ലേശം മാറും. ബന്ധു സഹായത്താൽ പല നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി ശുഭകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.


Share this Post
Astrology Predictions