വാരഫലം : 2022  ജൂലൈ 03 മുതൽ 09 വരെ

വാരഫലം : 2022 ജൂലൈ 03 മുതൽ 09 വരെ

Share this Post

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും:

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ സംഭവിച്ചേക്കാം, ദൈനം ദിന കാര്യങ്ങളില്‍ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാം. ബന്ധങ്ങളില്‍ വിഷമതകൾ വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിക്കാര്യത്തില്‍ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാം. ജോലിയില്‍ വീഴ്ചകള്‍ വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തില്‍ പോസിറ്റീവ് ഊര്‍ജ്ജം നിറക്കുന്നതിന് ബോധപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത തെളിയും. ജീവിത പങ്കാളിയുമായി ചെറിയ തര്‍ക്കങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അകാരണമായ ഭയം വര്‍ദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. പല കാര്യങ്ങളില്‍ നിന്നും സ്വയം ഉൾവലിയാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടായെന്നു വരാം. പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയോടെ കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കണം. വികാരങ്ങളില്‍ അടിപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യവും തീരുമാനിക്കരുത്. അത് നെഗറ്റീവ് ഫലം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. ഏത് കാര്യത്തിനും വളരെ ആലോചനയോടെ മാത്രം തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വേണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്. സ്വയം സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. മാറ്റങ്ങൾ പലപ്പോഴും നല്ലതായി മാറുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഈ ആഴ്ചയിൽ കാര്യമായി ബാധിക്കുവാൻ ഇടയില്ല.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ വാരത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങള്‍ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകുവാൻ കഴിയും. വാരമദ്ധ്യം മുതൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക രംഗത്തു അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാം. ഏറ്റെടുത്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ആരോഗ്യപരമായ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും അവഗണിക്കരുത്.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ വാരത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ അല്പം സ്വസ്ഥതക്കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നുവരാം. ദൈവാനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങള്‍ അതീവ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രതിസന്ധികളെ ധൈര്യത്തോടെ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. കഠിനാധ്വാനത്തിന് ഫലം ഉണ്ടാകും. പങ്കാളികള്‍ തമ്മില്‍ ആശയവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുവാനും തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുവാനും ഇടയുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ചികിത്സയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് മികച്ച ആഴ്ചയാണ് ഈ ആഴ്ച. ദൈവാനുഗ്രഹത്താല്‍ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. ജോലിയില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തൊഴിൽ മാന്ദ്യവും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥയുണ്ടാവും. പങ്കാളികള്‍ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഇല്ലാതാകും. സാമ്പത്തികമായി അനുകൂലസമയമായിരിക്കും. എന്നാൽ കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.


കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഏത് തടസ്സത്തേയും മറികടക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സമയമാണ്. ജോലിയില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ സാധിക്കും. കുടുംബത്തില്‍ സ്വസ്ഥതക്കുറവ് ഉണ്ടാഎന്ന് വരാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാര വ്യവസായങ്ങൾ ലാഭത്തില്‍ പോവുന്നതിനുള്ള യോഗം കാണുന്നു. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില യാത്രകൾ ഈ വാരത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങള്‍ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ആഴ്ച. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്‍പം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ പല കാര്യങ്ങളിലും ചില അപ്രതീക്ഷിത പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പൊതുവേ അനുകൂലഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും തൊഴിൽക്കാര്യത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹിതർക്ക് സന്താനലബ്ധിക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ഥാനമാനങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വരുമാനത്തില്‍ വര്‍ദ്ധനവിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുന്ന ആഴ്ചയാണ് ഈ ആഴ്ച. ഒരു കാര്യത്തിലും അനുകൂലഫലങ്ങള്‍ക്ക് തടസ്സം നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നത് ഗുണകരമാകും. ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കും. രോഗങ്ങളില്‍ നിന്നും അനാരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കും . വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിൽ അല്പം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിലും അല്‍പം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ആഴ്ച നല്ല ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. ജോലിയിലും അനുകൂല ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. മനസിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും നിലനില്‍ക്കും. രോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ചികിത്സ മൂലം രോഗ ശാന്തി ഉണ്ടാകും. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച ഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ബിസിനസില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂട്ടു കച്ചവടവും സംരംഭങ്ങളും നടത്തുന്നവർക്ക് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മികച്ച ഫലം ലഭിക്കും.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുവാനുള്ള സാധ്യത ഈ വാരത്തിൽ ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗവും അനുഭവത്തിൽ വരും. എങ്കിലും അല്‍പം ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോവുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബോധപൂർവം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആഡംബര വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാനുള്ള ശ്രമം മറ്റൊരു അവസരത്തിലേക്കു മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് പൊതുവേ കുടുംബത്തില്‍ സമാധാനം നിലനില്‍ക്കുന്ന ഒരു ആഴ്ചയാണ് വരാന്‍ പോവുന്നത്. ശമ്പള വരുമാനക്കാർക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർധിക്കും.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ആഴ്ച പലപ്പോഴും കൂടുതല്‍ വെല്ലുവിളികള്‍ക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആഴ്ച കൂടിയാണ് ഇത്. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ അല്‍പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് കാര്യവും കൃത്യതയോടെ നിറവേറ്റാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് കൂടുതല്‍ അധ്വാനഭാരം വർധിക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിതമാക്കും.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ആഴ്ച സമ്മിശ്രഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. പലപ്പോഴും ബിസിനസില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജീവിതത്തില്‍ ഉണ്ടാവുന്ന പല തടസ്സങ്ങള്‍ക്കും പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സാധിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ആഴ്ച. വരുമാന കാര്യങ്ങളില്‍ ചെറിയ തടസ്സം നേരിടുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരുമായി നില നിന്നിരുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
Share this Post
Focus Predictions