വാരഫലം : 2022  ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതൽ 20 വരെ

വാരഫലം : 2022 ഓഗസ്റ്റ് 14 മുതൽ 20 വരെ

Share this Post

മേടക്കൂറ് (അശ്വതിയു ഭരണിയും കാർത്തിക ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും:

പൊതുവിൽ ഈ വാരത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴില്‍രംഗത്ത്‌ പലവിധ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്‌. കുടുംബത്തിൽ സുഖവും സമാധാനവും നിലനിൽക്കും. പുതിയ തൊഴിലിനു ശ്രമിക്കുന്ന തൊഴിൽ അന്വേഷകർക്ക് ഉടനെ അതു സാധിക്കുവാനിടയുണ്ട്‌. കലാരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ ജീവിതത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചില വഴിത്തിരിവു കൾക്ക് സാധ്യത കാണുന്നു. പുതിയ വസ്‌തുവാഹനാദികള്‍ വാങ്ങുന്നതിനു കഴിയും. സഹപ്രവർത്തകർ, അധികാരികൾ മുതലായവർ അനുകൂലമായി പെരുമാറുന്നത് ആശ്വാസകരമാകും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്ത്രീകൾ നിമിത്തം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാനും ഇടയുണ്ട്. ശിവന് ധാര, വിഷ്ണുവിന് സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നിവ സമർപ്പിക്കുക.

ഇടവക്കൂറ് (കാർത്തിക അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും രോഹിണിയും മകയിരത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വാരമാണ്. സന്താന ങ്ങൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യം പലകാര്യങ്ങളിലും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും അടുത്ത ബന്ധുജനങ്ങളുമായും തർക്കവിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വാക്കുകളിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളതിനാൽ ആശയവിനിമയം സൂക്ഷ്മതയോടെ വേണം. സ്ത്രീകൾ മൂലം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വാഹനങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം. സാഹസിക പ്രവർത്തികൾ ഒഴിവാക്കുക. ഊഹകച്ചവടങ്ങൾ, ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങൾ മുതലായവ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കും. വാരാന്ത്യത്തിൽ മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കും.

ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലിയും ദേവിക്ക് രക്തപുഷ്പാഞ്ജലിയും സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക.

മിഥുനക്കൂറ് (മകയിരത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും തിരുവാതിരയും പുണർതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

നടക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്നതായി തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിശ്വസിക്കാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പുതുതായി ലഭിക്കും. അകനുനിനവർ പലരൂം അടുത്ത് കൂടാൻ ശ്രമിക്കും. കുടുംബപരമായി ചില തർക്കങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാര്യങ്ങളിൽ ഗുരുജനങ്ങളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. പല കാര്യങ്ങളും ഊർജ്ജസ്വലമായി ചെയ്തുതീർക്കാൻ കഴിയും. കർമ്മ മേഖലയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആഴ്ച അവസാനത്തോടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറിവരും. മാതാവിൽ നിന്നും അനുകൂല സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പഴയ വാഹനം മാറ്റി വാങ്ങാനുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിനങ്ങൾ അത്ര മെച്ചമാകാൻ ഇടയില്ല.

ശ്രീകൃഷ്ണന് തുളസി കൊണ്ട് ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലിയും ദുർഗയ്ക്ക് കടുംപായസ നിവേദ്യ സഹിതം പുഷ്പാഞ്ജലിയും നടത്തുക.

കർക്കടകക്കൂറ് (പുണർതത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും പൂയവും ആയില്യവും):

തൊഴിൽ അംഗീകാരം വർധിക്കും. പുതിയ തൊഴിൽ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കുകളിൽനിന്നു മറ്റും വായ്പകൾ ലഭിക്കും. വിദ്യാർഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും. അപ്രതീക്ഷിത തടസ്സങ്ങൾ അവസാനിക്കും. ഗൃഹനിർമാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പൂർത്തീകരണം സാധ്യമാകും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. സ്ത്രീകൾ മൂലം നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. വാരാന്ത്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ആവശ്യമായിവരും. വിവിധ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുവാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യാപാരിക്കുക.

ശിവന് ധാരയും ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനവും സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ചിങ്ങക്കൂറ് (മകവും പൂരവും ഉത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽ ഭാഗവും):

അധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രതിഫലം വർധിക്കും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഉന്മേഷം അനുഭവപ്പെടും. ദൂരദേശത്ത് യാത്രകൾ ആവശ്യമായിവരും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് സാധ്യത തെളിയും. വേണ്ടത്ര ബോധ്യമില്ലാത്ത അനാവശ്യ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം മാനഹാനി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തര്‍ക്ക വിഷയങ്ങളിലും കേസുകളിലും വിജയിക്കും. എന്നാൽ അനാവശ്യവും ആലോചനയില്ലാത്തതും ആയ സംസാരം മൂലം വിഷമതകൾ വരാവുന്നതാണ്. അധ്യാപക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വർക്ക് വാരം വളരെ അനുകൂലമാണ്. കടബാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ വിജയിക്കും.

ശിവന് കൂവളമാല, ശ്രീകൃഷ്ണന് തുളസിമാല, നാഗങ്ങൾക്ക് പാൽ, മഞ്ഞൾ സമർപ്പണം എന്നിവ നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

കന്നിക്കൂറ് (ഉത്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും അത്തവും ചിത്തിര ആദ്യത്തെ പകുതിയും):

സർക്കാറിൽനിന്നും അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ഈശ്വരാധീനം വർദ്ധിക്കും. പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നതവിജയം ലഭിക്കും. അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വായ്പകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സഹോദരഗുണം കുറയും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കർക്കശമായി സംസാരിക്കാൻ ഇടവരും. അമിത ആശങ്കകൾ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കും. വിദേശയാത്രയ്ക്കുള്ള പരിശ്രമം വിജയിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത ധനയോഗം കാണുന്നുണ്ട്. ശാരീരിക സുഖം അനുഭവിക്കും. തൊഴിൽമേഖലയിൽ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ശത്രുശല്യം മൂലം ചില വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ശാസ്താവിന് നെയ് അഭിഷേകം, ദുർഗാ ഭഗവതിക്ക് ദുർഗാസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നിവ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക.

തുലാക്കൂറ് (ചിത്തിര അവസാനത്തെ പകുതിയും ചോതിയും വിശാഖത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ഈ ആഴ്ചയിൽ ചിലവുകൾ പൊതുവിൽ വർദ്ധിക്കും. ദൂരയാത്രകൾ വേണ്ടിവരികയും തന്മൂലം ശാരീരിക ക്ലേശം വരുവാനും സാധ്യത കാണുന്നു. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കലഹ പ്രവണതയുണ്ടാകും. അധികാരികളിൽ നിന്നും പ്രതികൂല സാഹചര്യമുണ്ടാകും. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടിവരും. സ്വദേശം വിട്ട് താമസിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി പരിശ്രമിച്ചു വിജയം കൈവരിക്കും. കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ സഹായം ഉണ്ടാകും. തടസ്സങ്ങൾ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട മാനസിക ബലം ഉണ്ടാക്കിഎടുക്കണം.

ഗണപതിക്ക്‌ മോടകം, നാഗങ്ങൾക്കു നൂറുംപാലും എന്നിവ സമർപ്പിക്കുക.

വൃശ്ചികക്കൂറ് (വിശാഖത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കാൽ ഭാഗവും അനിഴവും തൃക്കേട്ടയും):

വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നേരെയായി വരും. തൊഴിൽമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വാക്കുതർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങളും വരുമാന വർദ്ധനവും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ കുറയും. സ്വത്തു സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. തുടർ പഠനം മുടങ്ങി കിടന്നിരുന്ന പലർക്കും പുതിയ നല്ല അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഔഷധ- ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പുത്തൻ ഉണർവുണ്ടാകും.

ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല, ഭദ്രകാളിക്ക് രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി എന്നിവ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക.

ധനുക്കൂറ് (മൂലവും പൂരാടവും ഉത്രാടത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാൽഭാഗവും):

സ്ഥാനലാഭം, ഐശ്വര്യം, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, കുടുംബ സുഖം എന്നിവ വരാവുന്ന വരുമായിരിക്കും. വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. വാരത്തുടക്കത്തിൽ വരുമാന തടസ്സമുണ്ടാകാം. ചിലവുകൾ വർധിക്കും. വിദേശത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഈശ്വരാധീനവും ഭാഗ്യവും കാണുന്നുണ്ട്. സ്ഥിര ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ജോലി സാധ്യത വർദ്ധിക്കും. ഈ വാരത്തിൽ ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കരുത്. സ്ത്രീകൾ മൂലം ദോഷകരമായ അനുഭവങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.

വിഷ്ണുവിന് സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി, സുബ്രഹ്മണ്യന് കുമാര സൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നിവ നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

മകരക്കൂറ് (ഉത്രാടത്തിന്റെ അവസാനത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും തിരുവോണവും അവിട്ടത്തിന്റെ ആദ്യപകുതിയും):

ജോലിഭാരവും ദേഹാധ്വാനവും വർധിക്കുമെങ്കിലും ചുമതലകൾ വലിയ ദോഷം കൂടാതെ ചെയ്തു പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഭൂമി,സ്വത്ത് മുതലായവയുടെ ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ വഴി തെളിയും. ദൈവാധീനം കുറയുന്നതിനാൽ അന്യദേശങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ തൊഴിൽ പരമായ അബദ്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ വളരെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉദരസംബന്ധമായ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഉണ്ടാകാം. ഭക്ഷണ സംബന്ധമായ അശ്രദ്ധ രോഗങ്ങള്‍ക്കു കാരണമായിത്തീര്‍ന്നേക്കാം. കുടുംബസ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

ശാസ്താവിന് ശാസ്തൃസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി, നാഗങ്ങൾക്കു സർപ്പസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി എന്നിവ സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക.

കുംഭക്കൂറ് (അവിട്ടത്തിന്റെ അവസാനപകുതിയും ചതയവും പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യത്തെ മുക്കാൽ ഭാഗവും):

ആയാസം കൂടാതെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ സാധിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. പൊതു സംഘടനകളുടെ സാരഥ്യം വഹിക്കുവാന്‍ അവസരം ലഭിക്കും. വേണ്ടത്ര മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ ഇല്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും അബദ്ധങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമായേക്കാം. വഞ്ചനകളില്‍ അകപ്പെടാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളില്‍ വളരെ അധികം ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണം. തര്‍ക്കങ്ങളും മറ്റും രമ്യമായി പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്തില്‍ ആശ്വാസം തോന്നും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍ സുദൃഢമായി നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കണം. സന്താനങ്ങലുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി കരുതിയതിലും അധികം ധനം ചിലവാക്കേണ്ടി വരും. ഉദര വ്യാധികൾ പിടിപെടാതെ നോക്കണം.

ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി, ദേവിക്ക് കുങ്കുമാർചന മുതലായവ നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

മീനക്കൂറ് (പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാനത്തെ കാൽഭാഗവും ഉത്തൃട്ടാതിയും രേവതിയും):

ഭൂമി ഇടപാടുകള്‍ ലാഭകരമായി ഭവിക്കും. പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത് നവീനമായ ആശയങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതില്‍ വിജയിക്കും. യാത്രകള്‍ മൂലം സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. എടുത്തുചാടിയുള്ള പെരുമാറ്റം മൂലം മാനസിക വൈഷമ്യം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത ഉണ്ട്. ചെറിയ അസുഖങ്ങള്‍ മൂലം ചികിത്സ തേടേണ്ടി വരും. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ കഴിയും. വാരാന്ത്യത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അല്പം അലസത ബാധിച്ചെന്നു വരാം. സാമ്പത്തിക നില ത്രുപ്തികരമാകും.

വിഷ്ണുവിന് തുളസിമാല,പാല്പായസം, സുബ്രഹ്മണ്യന് പഞ്ചാമൃതം മുതലായ വഴിപാടുകൾ കഴിക്കുക.
Share this Post
Focus Predictions