വാരഫലം : 2022 നവംബർ  27  മുതൽ ഡിസംബർ 3 വരെ

വാരഫലം : 2022 നവംബർ 27 മുതൽ ഡിസംബർ 3 വരെ

Share this Post

അശ്വതി : ശത്രുക്കളെ നിഷ്‌പ്രഭരാക്കുകയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യും. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. ശരീരസുഖം കുറയും.

ഭരണി : രണ്ടോ മൂന്നോ ധനാഗമ മാർഗങ്ങളിൽനിന്ന് ധനം വന്നുചേരും. ആയുധം, വാഹനം, വാതകം, വൈദ്യുതി എന്നിവയിൽ നിന്ന് അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

കാർത്തിക : കള്ളന്മാരിൽനിന്ന് ഉപദ്രവമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. മറവിമൂലം കാര്യമായ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കള്ളന്മാരുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടിവരും.

രോഹിണി : ദൂരയാത്ര വേണ്ടിവരികയും അതുവഴി ധാരാളം ധനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. കുടുംബ ദൈവത്തെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

മകയിരം : ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടമാക്കാവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വിനോദ സഞ്ചാരത്തിനുള്ള രേഖകൾ ലഭിക്കും. ചിരകാലാഭിലാഷം പൂവണിയും.

തിരുവാതിര : വിദ്വൽ സദസുകളിൽ സാന്നിദ്ധ്യം വഹിക്കും. പുതിയ കൂട്ടുകെട്ടുമൂലം സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബ വിജയം.

പുണർതം : പൂരാഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. സ്വയം വ്യക്തിത്വം മനോഹരമാക്കുകയും കുറച്ചുനേരം സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭാരിച്ച ഗുണമുണ്ടാകും.

പൂയം : പൂജാദികാര്യങ്ങൾക്കും പൂജാവസ്തുക്കൾക്കും മറ്റുമായി നല്ല തുക ചെലവഴിക്കും. കുടുംബ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കും. പല വഴികളിനിന്ന് ധനം വന്നുചേരും.

ആയില്യം : വളരെക്കാലമായി കുഞ്ഞിക്കാലു കാണുവാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സന്താനോല്പാദന ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനിടയുണ്ട്. വൈരാഗ്യചിന്ത,

മകം : ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തി വ്യക്തിത്വം സ്ഥാപിക്കും. പൂർത്തീകരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന ഗൃഹനിർമ്മാണം യാഥാർത്ഥ്യമാകും.

പൂരം : കൃഷി, കച്ചവടം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സംഘടനാപാടവവും ബുദ്ധിശക്തിയും മൂലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിരിക്കും.

ഉത്രം : അപകടങ്ങളിൽനിന്ന് വളരെ നിസാര പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടും. വിലപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കും. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ താത്പര്യം വർദ്ധിക്കും.

അത്തം : വളരെക്കാലമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം നിറവേറും. ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകൾ മനസിൽ ഉദയം ചെയ്യും.

ചിത്തിര : ലഭിക്കുന്ന ധനം അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കും. വളരെക്കാലമായി തീർപ്പുമൂകല്പിക്കാതിരുന്ന വ്യവഹാരത്തിൽ അനുകൂലമായ വിധി ലഭിക്കും.

ചോതി : ഭൂമിയും പുതിയ വാഹനവും വാങ്ങിക്കും. വ്യാപാര വ്യവസായ രംഗത്ത് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും.

വിശാഖം : കൂട്ടുക്കച്ചവടത്തിൽ ആദായം വർദ്ധിക്കും. രാഷ്ട്രീയ പരമായി സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അനുകൂല കാലഘട്ടമാണ്.

അനിഴം : ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലത്തുക മൂലം മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ അംഗീകാരവും പ്രശംസയും പ്രോത്സാഹനവും ലഭിക്കും. അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിക്കും.

തൃക്കേട്ട : വ്യാപാര രംഗത്തുനിന്നും മാദ്ധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ സന്തോഷവും സാമ്പത്തികവും ഉണ്ടാകും. അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

മൂലം : കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സന്താനങ്ങളുടെയും ധനലബ്ധിക്കും ക്ഷേമത്തിനും പ്രഥമ സ്ഥാനം ലഭിക്കും. വിദേശീയ ധനം വന്നുചേരും.

പൂരാടം : വിദേശത്തുള്ള വ്യക്തിയുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള വരവിൽ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കും. സർക്കാരിൽനിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ധനവും ലഭിക്കും. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.

ഉത്രാടം : സ്ത്രീകൾ നിമിത്തം ഒാഫീസിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏറിവരും. നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതിയിരുന്ന വസ്തുക്കൾ തിരികെ ലഭിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉന്നതി.

തിരുവോണം : കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച പണം കൈവശം വരാൻ താമസം വരും. ഗൃഹം മോടിപിടിപ്പിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവിന് പാത്രമാവുക മൂലം തലക്കനം സ്വല്പം കൂടിവരും.

അവിട്ടം : വ്യക്തി പ്രഭാവം വർദ്ധിക്കും. ജോലിയിൽ ധീരമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. ബാദ്ധ്യതകൾ തീർക്കാനിടയുണ്ടാകും. സന്താനങ്ങൾ വഴി നേട്ടമുണ്ടാകും.

ചതയം : സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകമൂലം കാര്യങ്ങൾക്ക് പുരോഗതി അവകാശപ്പെടാം. കുട്ടികൾ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ അനാസ്ഥ കാണിക്കും.

പൂരുരൂട്ടാതി : പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനിടയുണ്ട്. പണമിടപാടുകളിൽ നേട്ടം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും പലരുടെയും കബളിപ്പിക്കപ്പെടലിന് പാത്രമാകാനിടയുണ്ട്.

ഉത്രട്ടാതി : കുടുംബത്തിൽ പൂർവ്വികകാലംതൊട്ടു നടന്നുവരുന്ന ചില ഏർപ്പാടുകളും പൂജകളും വേണ്ടെന്നുവയ്ക്കും. വിവാഹകാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കും.

രേവതി : ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന വായ്പ ലഭിക്കുകയില്ല. അന്യരുടെ വാക്ക് കേട്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്നുചാടരുത്. മാനസികോല്ലാസം വർദ്ധിക്കും.

പെരിങ്ങോട് ശങ്കരനാരായണൻ
Share this Post
Focus Predictions