തൊഴിൽ വൈഷമ്യം മാറാൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി.

തൊഴിൽ വൈഷമ്യം മാറാൻ ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി.

Share this Post

വളരെക്കാലമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും ജോലി ലഭിക്കാത്തവരും തൊഴിൽപരമായി ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരും ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അനുകൂലഫലം ലഭിക്കും. ഇതിനായി ആഞ്ജനേയ സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ വെറ്റിലമാലയാണ് വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത്.


അവരവരുടെ വയസിനു തുല്യമായ എണ്ണം വെറ്റില കൊണ്ട് മാലയുണ്ടാക്കി ഹനുമാൻസാമിക്ക് ചാർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്വയം മാലകെട്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം. അതിനു സൗകര്യം ലഭിക്കാത്തവർ മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ട് മാലകെട്ടിച്ച് ഭക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വയം ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുക. ഏഴ് ശനിയാഴ്ച ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഏഴ് ദിവസത്തിനകം പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദോഷ ദുരിതങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടാകും എന്ന് അനുമാനിക്കണം. അവർ ചിലപ്പോൾ 12, 21, 41 ദിവസം വരെ വെറ്റിലമാല സമർപ്പിക്കണം.

അതുപോലെ തന്നെ വളരെക്കാലമായി ഉദ്യോഗത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്കും, ജോലിയുള്ള വര്‍ക്ക് തൊഴില്‍സംബന്ധമായ ക്ലേശാനുഭവങ്ങള്‍ മാറുവാനും, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്‍ക്കും മറ്റും തയ്യാറെടുക്കുന്നവര്‍ ക്ക്  വിജയം ഉറപ്പിക്കുവാനും ഉതകുന്ന അത്ഭുത ഫലസിദ്ധിയുള്ള ഒരു ഹനുമത് മന്ത്രം പരിചയപ്പെടുത്താം. തൊഴില്‍ ഉന്നമനത്തിനോ സ്ഥാന ക്കയറ്റത്തിനോ ഒക്കെയുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ ഒഴിയാനും ഈ മന്ത്രജപം സഹായിക്കും.   
ഭക്തിപൂര്‍വ്വം  വിധിയാം വണ്ണം ജപിക്കുന്നവര്‍ക്ക്  നിശ്ചയമായും ഫലസിദ്ധിയുണ്ടാകുന്നതാണ്.


മന്ത്രം
ഓം ശ്രീ വജ്രദേഹായ രാമഭക്തായ വായുപുത്രായ നമോസ്തുതേ.
ॐ श्री वज्रदेहाय रामभक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते

ഈമന്ത്രം ദിവസേന രാവിലെ 11 തവണ വീതം ജപിക്കുക. ആദ്യമായി ജപിച്ചു തുടങ്ങേണ്ടത്  ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ആകണം. ഹനുമത് ക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ചോ ഹനുമാന്‍ സ്വാമിയുടെ ചിത്രത്തിനു മുന്‍പിലോ വച്ച്  ജപിക്കുന്നത് കൂടുതല്‍ ഗുണം ചെയ്യും.


Share this Post
Rituals Specials