ഉന്നത വിദ്യാഭാസ യോഗങ്ങൾ
Astrology

ഉന്നത വിദ്യാഭാസ യോഗങ്ങൾ

വ്യാഴം ബലവാനായി  സ്വക്ഷേത്രമോ  ഉച്ച ക്ഷേത്രമോ പ്രാപിച്ചു നില്‍ക്കുകയും  ബുധ ശുക്രന്മാര്‍ ബലവാന്മാരായി കേന്ദ്ര ത്രികോണ ങ്ങളില്‍ എവിടെയെങ്കിലുമോ (1,4,5,7,9,10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ) നില്‍ക്കുന്ന ജാതകന്‍ വലിയ…

അറിയാം 27 നക്ഷത്രക്കാരുടെയും സവിശേഷതകളും പൊതു സ്വഭാവവും…
Astrology

അറിയാം 27 നക്ഷത്രക്കാരുടെയും സവിശേഷതകളും പൊതു സ്വഭാവവും…

അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൾ ദേവത: അശ്വനി ദേവകൾ ഗണം: ദൈവം ഭൂതം:ഭൂമി മൃഗം: കുതിര പക്ഷി: പുള്ള് വൃക്ഷം: കാഞ്ഞിരം അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ…

മറ്റന്നാൾ  മണ്ണാറശാല  ആയില്യം. നാഗപ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് ആരെല്ലാം?
Astrology Rituals

മറ്റന്നാൾ മണ്ണാറശാല ആയില്യം. നാഗപ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് ആരെല്ലാം?

ഈ വർഷം തുലാമാസത്തിൽ രണ്ട് ആയില്യം വരുന്നതിനാൽ അവസാന ആയില്യ ദിനമായ മറ്റന്നാൾ 16.11.2022 നു മണ്ണാറശാല ആയില്യമായി ആചരിക്കുന്നു. ആയില്യങ്ങളിൽ കന്നി, തുലാ മാസ ആയില്യങ്ങൾക്ക്…

ഗണപതിക്ക് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്
Astrology

ഗണപതിക്ക് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്

പതിനെട്ടു നാരങ്ങ കോര്‍ത്ത മാല ഗണപതി ഭഗവാന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ ചാര്‍ത്തുകയും മൂന്നാം ദിവസം വഴിപാടു കാരന്‍റെ പേരും നാളും ചൊല്ലി വിഘ്നഹര സ്തോത്രം കൊണ്ട്…

error: Content is protected !!