ജന്മനക്ഷത്ര വിശേഷം
Astrology

ജന്മനക്ഷത്ര വിശേഷം

അശ്വതി: അശ്വതി നക്ഷത്രത്തെ ഗതാഗതത്തിന്റെ നക്ഷത്രം ആയാണ്‌ കണക്കാക്കുന്നത്‌. ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ആളുകൾ സാഹസികരും ഊർജ്ജസ്വലരുമായി മാറുന്നുണ്ട്‌. മാത്രമല്ല പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ…

വിഷുഫലം 2021
Astrology Predictions

വിഷുഫലം 2021

മകരശ്ശനി കുംഭ വ്യാഴക്കാലം കൊല്ലവർഷം 1196 മേടമാസം ഒന്നാം തീയതി ക്രിസ്തു വർഷം 2021 ഏപ്രിൽ മാസം 14-നു ബുധനാഴ്ചയും ഭരണി നക്ഷത്രവും ശുക്ലപക്ഷ ദ്വിതീയയും വരാഹ…

ഗ്രഹനിലയും ഭാഗ്യ നിര്‍ഭാഗ്യങ്ങളും
Astrology

ഗ്രഹനിലയും ഭാഗ്യ നിര്‍ഭാഗ്യങ്ങളും

എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുമോ ? എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഉത്തരം പറയാന്‍ അല്പം വിഷമമുള്ളതെങ്കിലും ശരിയായ ഗ്രഹനില പരിശോധനയിലൂടെ ഒരു വലിയ പരിധി വരെ നമുക്ക്…

വിവാഹ മുഹൂര്‍ത്തം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ…
Astrology

വിവാഹ മുഹൂര്‍ത്തം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ…

വിവാഹനക്ഷത്രം അത്തം, മകീര്യം, രോഹിണി, മകം, ചോതി, രേവതി, ഉത്രം, ഉത്രാടം, ഉത്രട്ടാതി, മൂലം, അനിഴം, ഈ 11 നാളും വിവാഹത്തിന് ഉത്തമമാണ്. രോഹിണി, മകീര്യം, ചോതി,…

എനിക്കിപ്പോള്‍ ഏതു ദശാകാലമാണ്?
Astrology

എനിക്കിപ്പോള്‍ ഏതു ദശാകാലമാണ്?

ദശാപഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ വേണം. പലരും ഗോചരനിലയെ ദശയായും ധരിക്കാറുണ്ട്. ഏഴരശനിയും കണ്ടകശനിയും  അനുഭവിച്ചവർ ചിലർ പറയാറുള്ളത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെക്കാലം ശനിദശയായിരുന്നുവെന്ന്. ഏഴര ശനിയും കണ്ടകശനിയും…

വ്യാഴം ഏപ്രിൽ 6 നു രാശി മാറുന്നു..ചില നാളുകാരുടെ കഷ്ടകാലം തീരുന്നു..!
Astrology

വ്യാഴം ഏപ്രിൽ 6 നു രാശി മാറുന്നു..ചില നാളുകാരുടെ കഷ്ടകാലം തീരുന്നു..!

2021 ഏപ്രിൽ 06 ന് രാത്രി വ്യാഴം മകരത്തിൽ നിന്നും കുംഭത്തിലേക്ക് രാശി മാറുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ അവിടെ തുടരും. നവഗ്രഹങ്ങളില്‍ വച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതത്തില്‍…

ജാതക നിര്‍ണ്ണയവും ജന്മ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും.
Astrology

ജാതക നിര്‍ണ്ണയവും ജന്മ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും.

ഒരാളുടെ ജാതകം നിര്‍ണ്ണയിക്കുവാന്‍ മൂന്നുഘടകങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്. ജനന തീയതി, കൃത്യമായ ജന്മ സമയം, ജനിച്ച സ്ഥലം എന്നിവയാണത്. ജനനം നടന്നത് ഏതു സ്ഥലത്താണ് എന്നതിന് സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.…

കുജനും രാഹുവും ഇപ്പോൾ ഒരു രാശിയിൽ… ഈ നാളുകാർ കരുതൽ പുലർത്തുക!
Astrology

കുജനും രാഹുവും ഇപ്പോൾ ഒരു രാശിയിൽ… ഈ നാളുകാർ കരുതൽ പുലർത്തുക!

2021 ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ ഏപ്രിൽ 14 വരെ ചൊവ്വയും രാഹുവും ഇടവം രാശിയിൽ യോഗം ചെയ്തു നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് ദൈവാധീനകാരകനായ വ്യാഴം ദൃഷ്ടി…

സൂര്യ ദോഷ പരിഹാരം
Astrology

സൂര്യ ദോഷ പരിഹാരം

സൂര്യന്‍ ആര്‍ക്കൊക്കെ അനിഷ്‌ട ഫലദായകനായിരിക്കും? 1. മിഥുനം, തുലാം, മീനം എന്നീ ലഗ്നക്കാര്‍. 2. തിരുവാതിര, പൂയം, ചോതി, അനിഴം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി എന്നീ നക്ഷത്രക്കാര്‍. 3.…

ഉന്നത വിദ്യാഭാസ യോഗങ്ങൾ
Astrology

ഉന്നത വിദ്യാഭാസ യോഗങ്ങൾ

വ്യാഴം ബലവാനായി  സ്വക്ഷേത്രമോ  ഉച്ച ക്ഷേത്രമോ പ്രാപിച്ചു നില്‍ക്കുകയും  ബുധ ശുക്രന്മാര്‍ ബലവാന്മാരായി കേന്ദ്ര ത്രികോണ ങ്ങളില്‍ എവിടെയെങ്കിലുമോ (1,4,5,7,9,10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ) നില്‍ക്കുന്ന ജാതകന്‍ വലിയ…

error: Content is protected !!