ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വിധിപ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?
Focus Rituals

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വിധിപ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല മാർച്ച് 7 ചൊവ്വാഴ്ചരാവിലെ 10 30 നു പൊങ്കാലയും ഉച്ചയ്ക്ക് 02:00 നു നിവേദ്യവും ആകുന്നു. ആറ്റുകാല്‍  പൊങ്കാല ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ്.  പൊങ്കാല…

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വിധിപ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?
Focus Rituals

ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല വിധിപ്രകാരം സമർപ്പിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?

ഈ വർഷത്തെ പൊങ്കാല മാർച്ച് 7 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 10 30 നു പൊങ്കാലയും ഉച്ചയ്ക്ക് 02:30 നു നിവേദ്യവും ആകുന്നു. ആറ്റുകാല്‍  പൊങ്കാല ഒരു ആത്മസമർപ്പണമാണ്.…

നാളെ ശനിയാഴ്ചയും  പൂയവും.. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്രീതി..
Rituals

നാളെ ശനിയാഴ്ചയും പൂയവും.. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്രീതി..

ചൊവ്വാഴ്ചകൾ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭജനത്തിന് ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ദിനമാണ്. തിരുച്ചെന്തൂർ മുരുക ദർശനം കൊണ്ട് രോഗവിമുക്തിയാൽ പുളകിതനായ ആദി ശങ്കരാചാര്യർ അവിടെ വച്ചു തന്നെ രചിച്ചതാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഭുജംഗം.…

ഭദ്രകാളീ ശത നാമ സ്തോത്രം
Rituals Specials

ഭദ്രകാളീ ശത നാമ സ്തോത്രം

ശ്രീ ബൃഹത് നീല തന്ത്രത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം പടലത്തിലെ ഭൈരവ പാർവതീ സംവാദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന അതി ദിവ്യവും ഫലസിദ്ധികരവും ആയ സ്തോത്രമാണ് ഭദ്രകാളീ ശത നാമ സ്തോത്രം.…

നരസിംഹ മൂർത്തിയെ ഭജിച്ചാൽ ശത്രു ദോഷ പരിഹാരവും ആഗ്രഹ സാധ്യവും.
Focus Rituals

നരസിംഹ മൂർത്തിയെ ഭജിച്ചാൽ ശത്രു ദോഷ പരിഹാരവും ആഗ്രഹ സാധ്യവും.

മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദശാവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് നരസിംഹാവതാരം. പേരുപോലെതന്നെ സിംഹത്തിന്റെ മുഖവും മനുഷ്യന്റെ ഉടലുമാണ് ഈ അവതാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. കൃതയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ നാല് അവതാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെയാണ് നരസിംഹാവതാരം.…

ഈ സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ കാര്യസാദ്ധ്യം ഫലം
Focus Rituals

ഈ സ്തോത്രം ചൊല്ലിയാൽ കാര്യസാദ്ധ്യം ഫലം

യാത്രകൾ നടത്തുന്നവന്റെ ബന്ധുവായ ( മാർഗത്തിന്റെ ബന്ധു / ജീവിത മാർഗം എന്നുമാകാം ) ശിവനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രമാണിത് . തമിഴ്നാട് വെല്ലൂരിനടുതുള്ള വിരിഞ്ചപുരം ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ മാർഗബന്ധു…

ശിവ അഷ്ടോത്തരശത നാമാവലി
Focus Rituals

ശിവ അഷ്ടോത്തരശത നാമാവലി

ഭഗവാൻ ശിവനെ ഭജിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ 108 നാമങ്ങളാണ് ശിവ അഷ്ടോത്തര നാമാവലി. ശിവരാത്രിയിലും തിങ്കളാഴ്ചകളിലും പ്രദോഷങ്ങളിലും ഈ നാമാവലി ജപിക്കുന്നവർക്ക് ശിവനുഗ്രഹം നിശ്ചയമായും പ്രാപ്തമാകുന്നതാണ്. നിത്യേന…

തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ വിവാഹഭാഗ്യവും ദീർഘ മംഗല്യവും..!
Rituals Specials

തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ വിവാഹഭാഗ്യവും ദീർഘ മംഗല്യവും..!

ശിവപാർവതിമാരുടെ അനുഗ്രഹം ഒരേ പോലെ ലഭ്യമാക്കുന്ന മഹത് സ്തോത്രമാണ് അർദ്ധനാരീശ്വര സ്തോത്രം. ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളാണ് ഈ മനോഹര സ്തോത്രം രചിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുത്ത് ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്ന…

ശിവരാത്രി ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ ശിവപ്രീതി നിശ്ചയം…
Rituals Specials

ശിവരാത്രി ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ ശിവപ്രീതി നിശ്ചയം…

മഹാശിവരാത്രി വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ? സര്‍വപാപഹരവും, സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദവും, സര്‍വൈശ്വര്യകരവുമാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവാരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ബ്രാഹ്മണ ശാപം, ഗുരുശാപം, സ്ത്രീ ശാപം തുടങ്ങിയ…

ശിവരാത്രിയിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ഒരു വർഷക്കാലം രോഗ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ..!
Focus Rituals

ശിവരാത്രിയിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ഒരു വർഷക്കാലം രോഗ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നു രക്ഷ..!

മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ കാലം മുതൽക്കു തന്നെ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അവന്റെ കൂട്ടിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാരീരികവും മാനസികവും ആയ രോഗങ്ങൾ എക്കാലത്തും മനുഷ്യ രാശിയെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ശിവൻ…

error: Content is protected !!