വാരഫലം 2021 മാർച്ച് 1 മുതൽ 7 വരെ

വാരഫലം 2021 മാർച്ച് 1 മുതൽ 7 വരെ

Share this Post

മേടം(അശ്വതി,ഭരണികാര്‍ത്തിക1/4)

മേടക്കൂറുകാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വാരമാണ്. അമിത ചിലവുകൾ മൂലം വിഷമതകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭൂമി ക്രയ-വിക്രയത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉപരി പഠനത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ രംഗത്തെ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അനാവശ്യമായ വാക്കു തർക്കങ്ങളിലും വിവാദങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കും. തൊഴിൽരഹിതർക്ക് പുതിയ തൊഴിലിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ദോഷപരിഹാരം- ശിവന് കൂവളമാലയും ധാരയും, ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം.

ഇടവം(കാര്‍ത്തിക3/4, രോഹിണി,മകയിരം 1/2)

ആത്‌മവിശ്വാസവും പ്രവർത്തന ശേഷിയും വർധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ധനസഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഉദ്യോഗത്തിൽ സ്ഥാനവും ആനുകൂല്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ഗൃഹ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആയത് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. പരീക്ഷകളിലും അഭിമുഖങ്ങളിലും ആത്‌മ വിശ്വാസത്തോടെയും വിജയകരമായും പങ്കെടുക്കുവാൻ കഴിയും. വിട്ടു വീഴ്ചകൾക്ക് തയ്യാറാകുന്നതിനാൽ കുടുംബപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴിവാകും. യാത്രകൾ പ്രയോജനപ്രദമാകും.

ദോഷപരിഹാരം- ശ്രീകൃഷ്ണന് രാജഗോപാല മന്ത്രാർച്ചനയും കദളിപ്പഴം-വെണ്ണ നിവേദ്യവും.

മിഥുനം(മകയിരം 1/2,തിരുവാതിര,പുണര്‍തം 3/4)

തൊഴിലിൽ ജോലിഭാരം വർദ്ധിക്കും. പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തു തീർക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകും. പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലമോ അംഗീകാരമോ ലഭിക്കാത്തതിൽ നിരാശ തോന്നാൻ ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ ആരോഗ്യക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്നവർക്ക് രോഗവിമുക്തിയും ആശ്വാസവും അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലും പ്രണയ കാര്യങ്ങളിലും അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഗൃഹത്തിനോ വാഹനത്തിനോ അപ്രതീക്ഷിതമായ അറ്റകുറ്റപണികൾ വേണ്ടി വരാൻ ഇടയുണ്ട്. ശുഭ കർമ്മങ്ങൾക്കായി ധനം ചിലവഴിക്കും.

ദോഷപരിഹാരം- മഹാവിഷ്ണുവിന് നെയ് വിളക്കും ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലിലും. ശാസ്താവിന് നെയ് അഭിഷേകം

കര്‍ക്കിടകം(പുണര്‍തം 1/4, പൂയം,ആയില്യം)

പല കാര്യങ്ങളും സാധിക്കുന്നതിൽ പതിവിലും അധികം കാലതാമസവും പ്രാരംഭ തടസ്സങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ആഴ്ചയുടെ അവസാന ദിനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മെച്ചമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആരോഗ്യക്ലേശങ്ങൾ മൂലം പ്രവർത്തന രംഗത്തു നിന്നും താൽക്കാലികമായി ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. പതിവിലും അധികം യാത്രകളും അലച്ചിലും ഉണ്ടാകാം. എങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ചെറിയ അളവിൽ ആശ്വാസം നൽകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. കുടുംബസ്വസ്ഥത നിലനിർത്താൻ കഴിയും.

ദോഷപരിഹാരം – ശിവന് മൃത്യുഞ്ജയ പുഷ്പാഞ്ജലി, ശാസ്താവിന് എള്ള് പായസം.

നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യരത്നം ഏതാണ്.? ശാസ്ത്രീയമായി നിർണ്ണയിക്കാം….

ചിങ്ങം(മകംപൂരം,ഉത്രം 1/4)

തൊഴിൽ രംഗത്തെ വിഷമതകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കൃഷിയിലും വ്യാപാരത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കഴിഞ്ഞ വാരത്തെക്കാൾ മെച്ചമായ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സർക്കാർ സഹായങ്ങളും വായ്പകളും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഉല്ലാസകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സന്താനങ്ങളുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതൽ ധനചെലവ് ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യത കാണുന്നു.

ദോഷപരിഹാരം – സുബ്രഹ്മണ്യന് പാൽ അഭിഷേകം, മഹാവിഷ്ണുവിന് നാരായണസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി.

കന്നി(ഉത്രം 3/4, അത്തംചിത്തിര1/2)

കന്നിക്കൂറുകാർക്ക് പഴയ കട ബാധ്യതകൾ മൂലം വിഷമതകൾ വരാവുന്ന വാരമാണ്. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അനിശ്ചിതമായ അനുഭവങ്ങൾ വന്നാലും കാര്യപരാജയത്തിന് സാധ്യതയില്ല. വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളോ ധനമോ അപ്രതീക്ഷിതമായി കൈയിൽ വന്നു ചേരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശ്വാസകോശ സംബന്ധിയായും രക്തസമ്മർദ സംബന്ധിയായും അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവർ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട വാരമാണ്. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് തൊഴിൽ രംഗത്തെ വിഷമതകൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായകരമാകും. 

ദോഷപരിഹാരം – ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വെറ്റിലമാല, ഭഗവതിക്ക് വിളക്കും മാലയും.

തുലാം(ചിത്തിര 1/2,ചോതിവിശാഖം3/4)

ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കു ജോലി ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യത. കര്‍മ രംഗത്ത്‌ അനുകൂല അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യാപാരത്തില്‍ പഴയതിലും  ആദായ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും. വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ വിജയിക്കും. അവിവാഹിതര്‍ക്ക് അനുകൂല വിവാഹ ആലോചനകള്‍ വരും. പ്രവര്‍ത്തന രംഗത്ത്  അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന മാന്ദ്യം അകന്നു ഉന്മേഷവും  പുരോഗതിയും വന്നുചേരും. സുഹൃത്തുക്കളുടെ  സഹകരണം പല അവസരങ്ങളിലും ഉപകാരപ്രദമായി ഭവിക്കും.

ദോഷപരിഹാരം- ശാസ്താവിന് നീരാഞ്ജനം, ഗണപതിക്ക് മോദക നിവേദ്യവും കറുകമാലയും.

അതിവേഗം ആഗ്രഹ സാഫല്യം നേടാൻ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വടമാല

BOOK ONLINE..!

വൃശ്ചികം(വിശാഖം1/4, അനിഴം,തൃക്കേട്ട)

വ്യാപാര രംഗത്ത്‌ നിന്നും കരുതിയതിലും സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകും. ബന്ധുജനങ്ങളിൽ  നിന്നും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ലഭിക്കും. എങ്കിലും കുടുംബത്തില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. ശത്രുക്കളെ നീക്കങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞു പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പാരമ്പര്യ സ്വത്ത്‌   അനുഭവ യോഗത്തിൽ വന്നുചേരും. ജോലിക്ക്  ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിലും ആഗ്രഹസാഫല്യം ഉണ്ടാകും. യാത്രാ ദുരിതത്തിന് സാധ്യത.

ദോഷപരിഹാരം- മഹാവിഷ്ണുവിന് നെയ് വിളക്ക്, തുളസിമാല, ഭഗവതിക്ക് ദുർഗാസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി.  

ധനു(മൂലംപൂരാടം,ഉത്രാടം 1/4)

മനസിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതും നിറവേട്ടാണ് കഴിയുന്ന വരുമായിരിക്കും. കുടുംബ  ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാകും. ഭൂമി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സനുഭവങ്ങൾ വരാവുന്നതാണ്. ആരോഗ്യപരമായ ക്ലേശങ്ങൾക്കു വലിയ തോതിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന തർക്ക കാര്യങ്ങളില്‍  അനുകൂല വിധി ഉണ്ടാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായ  ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായി വരും. സന്താനങ്ങള്‍ക്ക് ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ വരാം.

ദോഷപരിഹാരം- ശാസ്താവിന് ശാസ്തൃസൂക്താ പുഷ്പാഞ്ജലി, ദേവിക്ക് കുങ്കുമാർച്ചന.

മകരം(ഉത്രാടം 3/4,തിരുവോണം,അവിട്ടം 1/2)

ആഗ്രഹിച്ച വ്യക്തികളുമായി ഒത്തു ചേരാൻ അവസരം ഉണ്ടാകും. വിനോദയാത്രകളില്‍ പങ്കെടുക്കും. പരീക്ഷകളില്‍ വിജയിക്കും. ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാം. ക്ഷമയോടെ ഇടപെട്ടാൽ കുടുംബത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒഴിവാക്കാം. വ്യാപാര രംഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക്   സാമ്പത്തിക ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. തൊഴിലില്‍ നിന്നും   കിട്ടേണ്ടതായ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ തടസം നേരിടും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും മനോ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍  ഉണ്ടാഎന്ന് വരാം. ജീവിതപങ്കാളിയുടെ അഭിപ്രായം മാനിക്കാൻ തയാറാകും.

ദോഷപരിഹാരം- ശിവന് വെള്ളനിവേദ്യവും ജലധാരയും പിൻവിളക്കും.

കുംഭം(അവിട്ടം 1/2,ചതയം,പൂരൂരുട്ടാതി 3/4)

മുൻ കോപത്തോടെയുള്ള സംസാരം നിയന്ത്രിക്കണം. വ്യാപാര  രംഗത്ത്  ധാരാളം മത്സരങ്ങൾനേരിടും. ആരോഗ്യപരമായി വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ലഭിക്കാനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് തടസം നേരിടും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം പൊതുവേ സന്തോഷ പ്രദമായിരിക്കില്ല. വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കള്‍ നഷ്ടപ്പെടാതെ  സൂക്ഷിക്കണം. ബന്ധുക്കള്‍ തമ്മില്‍ യോജിപ്പിലെത്തും. പൊതുപ്രവർത്തകർക്ക് സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തിയും അംഗീകാരവും വര്‍ധിക്കും. മാനസിക സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

ദോഷപരിഹാരം- മഹാവിഷ്ണുവിന് ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി, പാല്പായസം.

മീനം (പൂരൂരുട്ടാതി1/4, ഉത്രട്ടാതി,രേവതി)

മനസിന് സന്തോഷവും സമാധാനവും ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കർമ്മരംഗത്ത് സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശത്രുക്കളെ പോലെ പെരുമാറു മെങ്കിലും  അതെല്ലാം അതിജീവിക്കും. പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഈ വാരം വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം. സന്താനങ്ങൾക്കോ അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ മനപ്രയാസമുണ്ടാക്കും. ആത്മീയ വിഷയങ്ങളില്‍  താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. മംഗളകാര്യങ്ങളിലും പൂജകളിലും  പങ്കെടുക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍  തുടങ്ങാൻ ആലോചനകൾ സജീവമാക്കും. 

ദോഷപരിഹാരം- സുബ്രഹ്മണ്യന് കുമാരസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലിയും പഞ്ചാമൃത നിവേദ്യവും.


Share this Post
Focus Predictions