ഏറ്റവും ലളിതമായി എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബലിയിടാം?

ഏറ്റവും ലളിതമായി എങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് ബലിയിടാം?

കര്‍ക്കടകവാവുബലി തര്‍പ്പണം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് നദീതടങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അസാധ്യമായതോടെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലേക്ക് മാറാന്‍ എല്ലാവരും നിര്‍ബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. വീടുകളിലെല്ലാം ക്രിയകള്‍ പറഞ്ഞുനല്‍കുന്നതിന് കര്‍മികളെത്തുക പ്രയാസം. ഈ ലേഖനത്തിൽ പറയും…

വിവാഹ മുഹൂര്‍ത്തം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ…

വിവാഹ മുഹൂര്‍ത്തം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ…

വിവാഹനക്ഷത്രം അത്തം, മകീര്യം, രോഹിണി, മകം, ചോതി, രേവതി, ഉത്രം, ഉത്രാടം, ഉത്രട്ടാതി, മൂലം, അനിഴം, ഈ 11 നാളും വിവാഹത്തിന് ഉത്തമമാണ്. രോഹിണി, മകീര്യം, ചോതി,…

നവഗ്രഹദോഷശാന്തിയേകുന്ന വിശിഷ്ട  ശ്ലോകം

നവഗ്രഹദോഷശാന്തിയേകുന്ന വിശിഷ്ട ശ്ലോകം

തന്‍റെ ദശാവതാരങ്ങളിലൂടെ നവഗ്രഹങ്ങളെ തന്നിലടക്കി ഭക്തർക്ക് അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ദശാവതാര ശ്ലോകം നിത്യവും പാരായണം ചെയ്താല്‍ നവഗ്രഹദോഷങ്ങള്‍ അകന്ന് നന്മയുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. നാല്‍പ്പത്തിയെട്ടുദിവസം നിത്യവും…

error: Content is protected !!