ഞായറാഴ്ച രാഹുകാലത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം ജപിച്ചാൽ ഏതു ദുരിതങ്ങളും അകലും..
Specials

ഞായറാഴ്ച രാഹുകാലത്തിൽ ഈ ശ്ലോകം ജപിച്ചാൽ ഏതു ദുരിതങ്ങളും അകലും..

ഈ ശ്ലോകം ഞായറാഴ്ചതോറും രാഹുകാലവേളയില്‍ ജപിച്ചാല്‍ ശരഭമൂര്‍ത്തിയുടെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഭവനത്തിലെ ദോഷങ്ങളും അകലുന്നതോടൊപ്പം ദുഷ്ടശക്തികള്‍, ആഭിചാര ദോഷങ്ങൾ, ദൃഷ്ടി ദോഷം മുതലായവ മൂലമുള്ള ദുഃഖവും…

തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ വിവാഹഭാഗ്യവും ദീർഘ മംഗല്യവും..!
Rituals Specials

തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ വിവാഹഭാഗ്യവും ദീർഘ മംഗല്യവും..!

ശിവപാർവതിമാരുടെ അനുഗ്രഹം ഒരേ പോലെ ലഭ്യമാക്കുന്ന മഹത് സ്തോത്രമാണ് അർദ്ധനാരീശ്വര സ്തോത്രം. ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളാണ് ഈ മനോഹര സ്തോത്രം രചിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ വ്രതമെടുത്ത് ഈ സ്തോത്രം ജപിക്കുന്ന…

ധന നേട്ടത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവ മന്ത്രം
Specials

ധന നേട്ടത്തിന് ധനാകർഷണ ഭൈരവ മന്ത്രം

സുവർണ്ണാകർഷണ ഭൈരവ മന്ത്രം അഥവാ ധന ആകർഷണ ഭൈരവ മന്ത്രം സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായ മന്ത്രമാണ്. ലോട്ടറിഭാഗ്യക്കുറിയടിക്കാനോ മറ്റ് കുറുക്കു വഴികളിലൂടെ ധനവാനാകാനോ ഉള്ള…

ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിനങ്ങളിൽ ഈ ധ്യാന ശ്ലോകം ജപിച്ചാൽ അഭിവൃദ്ധിയും ആഗ്രഹ സാധ്യവും.
Specials

ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിനങ്ങളിൽ ഈ ധ്യാന ശ്ലോകം ജപിച്ചാൽ അഭിവൃദ്ധിയും ആഗ്രഹ സാധ്യവും.

ചൊവ്വ, വെള്ളി ദിനങ്ങളിൽ ഭദ്രകാളിയുടെ ഈ ധ്യാന ശ്ലോകം ഭക്തിയോടെ ജപിച്ചാൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും അകലും. ജീവിതം അഭിവൃദ്ധമാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധ്യമാകും. രോഗികൾക്ക് ആരോഗ്യലബ്ധി ഉണ്ടാകും. ശത്രുക്കളുടെ…

ശിവരാത്രി ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ ശിവപ്രീതി നിശ്ചയം…
Rituals Specials

ശിവരാത്രി ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ ശിവപ്രീതി നിശ്ചയം…

മഹാശിവരാത്രി വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ? സര്‍വപാപഹരവും, സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദവും, സര്‍വൈശ്വര്യകരവുമാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവാരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ബ്രാഹ്മണ ശാപം, ഗുരുശാപം, സ്ത്രീ ശാപം തുടങ്ങിയ…

വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ അഭീഷ്ടസിദ്ധി..
Rituals Specials

വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ അഭീഷ്ടസിദ്ധി..

ലക്ഷ്മീ ദേവിയുടെ എട്ടു ഭാവങ്ങളെ ഈ അഷ്ടകത്തിൽ വർണിക്കുന്നു. ധനലക്ഷ്മി, ധാന്യലക്ഷ്മി, ധൈര്യലക്ഷ്മി, ശൗര്യലക്ഷ്മി, വിദ്യാലക്ഷ്മി, കീർത്തിലക്ഷ്മി, വിജയലക്ഷ്മി, രാജലക്ഷ്മി എന്നീ എട്ടു ലക്ഷ്മിമാരെയും ധ്യാനിച്ച് അർഥം…

നാളെ ഗുരുപ്രദോഷവും തിരുവാതിരയും.  ഫലസിദ്ധിക്കായി ജപിക്കേണ്ട സ്തോത്രങ്ങൾ.
Rituals Specials

നാളെ ഗുരുപ്രദോഷവും തിരുവാതിരയും. ഫലസിദ്ധിക്കായി ജപിക്കേണ്ട സ്തോത്രങ്ങൾ.

പ്രദോഷം എന്ന വാക്കിന് പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ അസ്തമയ സന്ധ്യയും പ്രദോഷമാണ്. 'ദോഷ' എന്ന വാക്കിന് രാത്രി എന്നാണ് അർത്ഥം. രാത്രിയുടെ പ്രാരംഭകാലം അതായത് അസ്തമയത്തിനു മുമ്പ്…

നാളെ മകരഭരണി – ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവ്വകാര്യ സാധ്യം…!
Rituals Specials

നാളെ മകരഭരണി – ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവ്വകാര്യ സാധ്യം…!

ഈ വർഷം മകരഭരണി 2023 ജനുവരി മാസം 29 ഞായറാഴ്ച ആകുന്നു. മകരം, കുംഭം, മീനം മാസങ്ങളിലെ ഭരണി ദിനം ഭദ്രകാളീ പൂജയ്ക്കും ദേവീ പൂജയ്ക്കും ഏറ്റവും…

തൊഴിൽ വൈഷമ്യം മാറാൻ ഉത്തമ വഴിപാട്
Rituals Specials

തൊഴിൽ വൈഷമ്യം മാറാൻ ഉത്തമ വഴിപാട്

ഏതു തൊഴിൽ തടസവും മാറുന്നതിനായി അവരവരുടെ വയസിനു തുല്യമായ എണ്ണം വെറ്റില കൊണ്ട് മാലയുണ്ടാക്കി ഹനുമാൻസാമിക്ക് ചാർത്തിയാൽ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാകും. സ്വയം മാലകെട്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ…

സരസ്വതീസ്തോത്രം (അഗസ്ത്യമുനിപ്രോക്തം)
Rituals Specials

സരസ്വതീസ്തോത്രം (അഗസ്ത്യമുനിപ്രോക്തം)

വിദ്യയുടെ അധിദേവതയായ സരസ്വതീദേവി മാഘമാസത്തിലെ പഞ്ചമി നാളിൽ അവതരിച്ചു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഐശ്വര്യത്തെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ വസന്തപഞ്ചമി എന്നും ശ്രീ പഞ്ചമി എന്നും ഈ ദിനം അറിയപ്പെടുന്നു.…

error: Content is protected !!