നാളെ പൈങ്കുനി ഉത്രം: അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് പിറന്നാൾ.. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാനുഗ്രഹം!
Focus Specials

നാളെ പൈങ്കുനി ഉത്രം: അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക് പിറന്നാൾ.. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ സർവാനുഗ്രഹം!

എട്ട് മഹാവ്രതങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് പൈങ്കുനി ഉത്രമെന്ന് സക്ന്ദപുരാണം പറയുന്നു. സൂര്യന്‍ മീനം രാശിയില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ വെളുത്തപക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ഉത്രം നക്ഷത്രദിനമാണ് പൈങ്കുനി ഉത്രമായി ആചരിക്കുന്നത്. പൈങ്കുനി എന്നത്…

നാളെ പൂരം ഗണപതി. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ അഭീഷ്ട കാര്യസിദ്ധി..!
Rituals Specials

നാളെ പൂരം ഗണപതി. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ അഭീഷ്ട കാര്യസിദ്ധി..!

ഏത് കാര്യവും വിഘ്നം കൂടാതെ മംഗളകരമായി തീരുന്നതിനായി വിഘ്നേശ്വരനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കണം. വിഘ്‌നനിവാരണനായ ഗണപതി ഭഗവാന് ചിങ്ങമാസത്തിലെ വിനായക ചതുർഥിയും പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് മീന…

നാളെ ശനിയാഴ്ചയും ആയില്യവും.. ഈ 8 മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ നാഗ പ്രീതി..!
Rituals Specials

നാളെ ശനിയാഴ്ചയും ആയില്യവും.. ഈ 8 മന്ത്രങ്ങൾ ജപിച്ചാൽ നാഗ പ്രീതി..!

27 നക്ഷത്രക്കാരും നാഗ പ്രീതിക്കായി ആയില്യ ദിനത്തിൽ നാഗ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ ചെയ്യണം. എങ്കിലും രാഹു അനിഷ്ട സ്ഥാനത്തു നില്‍ക്കുന്നവര്‍ നാഗദോഷ പരിഹാര കര്‍മങ്ങള്‍…

ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ശനിദോഷം അകലും..!
Specials

ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ശനിദോഷം അകലും..!

ഏഴര ശനി, കണ്ടകശനി മുതലായ ചാരവശാലുള്ള ദോഷങ്ങളും ജാതകത്തിൽ ശനി അനിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് മൂലമുള്ള ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ അകലുവാണ് ഈ സ്തോത്രം കൊണ്ട് ശാസ്താഭജനം നടത്തുന്നത്…

നാളെ മീനത്തിലെ മുപ്പെട്ടു വെള്ളി. ഈ   സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ധനവും ഭാഗ്യവും..
Focus Specials

നാളെ മീനത്തിലെ മുപ്പെട്ടു വെള്ളി. ഈ സ്തോത്രം ജപിച്ചാൽ ധനവും ഭാഗ്യവും..

മീനം ശുക്രന്റെ ഉച്ച രാശിയാണ്. ധനം, സുഖം, കളത്രം, വാഹനം, ലൗകിക ജീവിതം മുതലായവയുടെ കാരകനാണ് ശുക്രൻ. ശുക്രന്റെ അധിദേവതയായ മഹാലക്ഷ്മിയെ വെള്ളിയാഴ്ച ആരാധിക്കുന്നത് അതീവ ഫലപ്രദമാണ്.…

ധനപ്രാപ്തി നല്കുന്ന ദിവ്യ മന്ത്രം
Specials

ധനപ്രാപ്തി നല്കുന്ന ദിവ്യ മന്ത്രം

ധനപരമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ ഏറെ ഫലപ്രദമാണ് സൗന്ദര്യലഹരിയിലെ മുപ്പത്തി മൂന്നാം ശ്ളോകം. മന്ത്ര തുല്യമായ സിദ്ധിവിശേഷമുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ശ്രീശങ്കരനാൽ വിരചിതമായ ഈ ശ്ളോകം ദിവസവും 108…

കുംഭമാസ സങ്കടഹര ചതുർത്ഥി-11.03.2023
Rituals Specials

കുംഭമാസ സങ്കടഹര ചതുർത്ഥി-11.03.2023

11.03.2023 ശനിയാഴ്ചയാണ് ഈ മാസത്തെ സങ്കടഹര ചതുർഥി. കറുത്ത പക്ഷത്തിൽ വരുന്ന ചതുർഥിയാണ് സങ്കടഹര ചതുർഥി അല്ലെങ്കിൽ സങ്കഷ്ടി ചതുർഥി. (വെളുത്ത പക്ഷത്തിൽ വരുന്നത് വിനായക ചതുർഥി…

അശുഭ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വന്നാൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക.
Rituals Specials

അശുഭ ദിനത്തിൽ പിറന്നാൾ വന്നാൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക.

ജനിച്ച മാസത്തെ നക്ഷത്ര ദിനമാണ് ആണ്ടു പിറന്നാൾ ആയി ആചരിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണമായി ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണം നാളിൽ ജനിച്ച ആളുടെ പിറന്നാൾ എല്ലാ വർഷവും ചിങ്ങത്തിലെ തിരുവോണത്തിനായിരിക്കും. ഓരോ…

ഭദ്രകാളീ ശത നാമ സ്തോത്രം
Rituals Specials

ഭദ്രകാളീ ശത നാമ സ്തോത്രം

ശ്രീ ബൃഹത് നീല തന്ത്രത്തിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം പടലത്തിലെ ഭൈരവ പാർവതീ സംവാദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന അതി ദിവ്യവും ഫലസിദ്ധികരവും ആയ സ്തോത്രമാണ് ഭദ്രകാളീ ശത നാമ സ്തോത്രം.…

ശിവരാത്രിയിൽ മഹാദേവനെ ഇങ്ങനെ  ഭജിച്ചാൽ വിദ്യാഭിവൃദ്ധി…
Specials

ശിവരാത്രിയിൽ മഹാദേവനെ ഇങ്ങനെ ഭജിച്ചാൽ വിദ്യാഭിവൃദ്ധി…

ഭഗവാൻ ശ്രീപരമേശ്വരന്റെ ജ്ഞാനരൂപഭാവമാണ് ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി. അറിവുകൾ എല്ലാം ഗ്രഹിച്ചിട്ടും പൂർണത നേടിയില്ല എന്നു വ്യസനിക്കുന്ന ഋഷിമാർക്കു മുന്നിൽ യുവഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ശിവൻ അവതരിക്കുകയും ചിന്മുദ്രയോടുകൂടി ആൽവൃക്ഷച്ചുവട്ടിലിരുന്നു മൗനത്തിലൂടെ…

error: Content is protected !!