സൂര്യ ദോഷ പരിഹാരം
Astrology

സൂര്യ ദോഷ പരിഹാരം

സൂര്യന്‍ ആര്‍ക്കൊക്കെ അനിഷ്‌ട ഫലദായകനായിരിക്കും? 1. മിഥുനം, തുലാം, മീനം എന്നീ ലഗ്നക്കാര്‍. 2. തിരുവാതിര, പൂയം, ചോതി, അനിഴം, ചതയം, ഉത്രട്ടാതി എന്നീ നക്ഷത്രക്കാര്‍. 3.…

ശിവരാത്രി ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ ശിവപ്രീതി നിശ്ചയം…
Astrology Rituals

ശിവരാത്രി ഇങ്ങനെ ആചരിച്ചാൽ ശിവപ്രീതി നിശ്ചയം…

മഹാശിവരാത്രി വ്രതം ആചരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെ?സര്‍വപാപഹരവും, സര്‍വാഭീഷ്ടപ്രദവും, സര്‍വൈശ്വര്യകരവുമാണ് ശിവരാത്രി വ്രതം. ശിവാരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിവസവും ഇത് തന്നെ. ബ്രാഹ്മണ ശാപം, ഗുരുശാപം, സ്ത്രീ ശാപം തുടങ്ങിയ മഹാപാപങ്ങള്‍…

വ്യാഴദോഷ പരിഹാരം
Astrology

വ്യാഴദോഷ പരിഹാരം

വ്യാഴം ആര്‍ക്കൊക്കെ അനിഷ്ടഫലദായകനായിരിക്കും? 1. ഇടവം, മിഥുനം, മകരം, കുംഭം എന്നീ ലഗ്നക്കാര്‍ക്ക്.2. അശ്വതി, മകം, മൂലം, കാര്‍ത്തിക, ഉത്രാടം, മകയിരം, ചിത്തിര, അവിട്ടം, പുണര്‍തം, വിശാഖം,…

ഉന്നത വിദ്യാഭാസ യോഗങ്ങൾ
Astrology

ഉന്നത വിദ്യാഭാസ യോഗങ്ങൾ

വ്യാഴം ബലവാനായി  സ്വക്ഷേത്രമോ  ഉച്ച ക്ഷേത്രമോ പ്രാപിച്ചു നില്‍ക്കുകയും  ബുധ ശുക്രന്മാര്‍ ബലവാന്മാരായി കേന്ദ്ര ത്രികോണ ങ്ങളില്‍ എവിടെയെങ്കിലുമോ (1,4,5,7,9,10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ) നില്‍ക്കുന്ന ജാതകന്‍ വലിയ…

പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങൾ
Astrology

പ്രതികൂല നക്ഷത്രങ്ങൾ

സ്വന്തം ജന്മ നക്ഷത്രത്തില്‍ നിന്നും മൂന്നാമതും അഞ്ചാമതും ഏഴാമതും വരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പ്രതികൂലങ്ങളാണ്. മൂന്നാം നക്ഷത്രത്തെ പ്രത്യര നക്ഷത്രം എന്നും അഞ്ചാം നക്ഷത്രത്തെ വിപത് നക്ഷത്രം എന്നും…

അറിയാം 27 നക്ഷത്രക്കാരുടെയും സവിശേഷതകളും പൊതു സ്വഭാവവും…
Astrology

അറിയാം 27 നക്ഷത്രക്കാരുടെയും സവിശേഷതകളും പൊതു സ്വഭാവവും…

അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ബഹുമുഖ പ്രതിഭകൾ ദേവത: അശ്വനി ദേവകൾ ഗണം: ദൈവം ഭൂതം:ഭൂമി മൃഗം: കുതിര പക്ഷി: പുള്ള് വൃക്ഷം: കാഞ്ഞിരം അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർ ശരാശരിയിൽ കൂടുതൽ…

നാളെ കുംഭമാസ ആയില്യം. നാഗപ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് ആരെല്ലാം?
Astrology Rituals

നാളെ കുംഭമാസ ആയില്യം. നാഗപ്രീതി വരുത്തേണ്ടത് ആരെല്ലാം?

രാഹു അനിഷ്ട സ്ഥാനത്തു നില്‍ക്കുന്നവര്‍ നാഗദോഷ പരിഹാര കര്‍മങ്ങള്‍ അനുഷ്ടിക്കണം. ഭരണി, പൂരം, പൂരാടം, രോഹിണി, അത്തം, തിരുവോണം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാര്‍ വിശേഷിച്ചും രാഹുപ്രീതി വരുത്തണം. ആയില്യം,…

ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറാൻ ഇതാണ് മാർഗം !
Astrology

ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറാൻ ഇതാണ് മാർഗം !

ഒരുവന്റെ നോട്ടത്തിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം വരും എന്ന വിശ്വാസവും അനുഭവവും ആണ് ദൃഷ്ടിദോഷം അഥവാ കണ്ണേറ് ദോഷം. മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ദൃഷ്ടിദോഷം ബാധിക്കാം. മരങ്ങളിൽ…

ഗണപതിക്ക് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്
Astrology

ഗണപതിക്ക് വിശേഷാല്‍ നാരങ്ങാമാല വഴിപാട്

പതിനെട്ടു നാരങ്ങ കോര്‍ത്ത മാല ഗണപതി ഭഗവാന് തുടര്‍ച്ചയായി മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ ചാര്‍ത്തുകയും മൂന്നാം ദിവസം വഴിപാടു കാരന്‍റെ പേരും നാളും ചൊല്ലി വിഘ്നഹര സ്തോത്രം കൊണ്ട്…

error: Content is protected !!